Saulės aspektai

  Saulės ir Mėnulio konjunkcija:
  Šis aspektas pasiūlo emocinių potraukių susijungimą, su jūsų natūralių instinktų potraukiu. Temperamentas tampa žymiai vienašališkesnis, nepaveikiamas aplinkinių žmonių norų ir troškimų. Jūs esate savimi patenkinti ir tikslais, kuriuos tikitės realizuoti. Jūs prie pokyčių adaptuojatės nelengvai, nebent pajaučiate šiuos pokyčius esant jūsų geriausiais interesais. Jūs laikotės skaidrumo reikaluose su kitais ir to paties tikitės iš jų. Esate aukštai motyvuoti siekiant nusistatytos darbotvarkės, sutelkiant dėmesį į tikslus ir normaliai siekiant sėkmingų rezultatų. Netgi, jeigu jūs kitų akimis ir nesuklestėsite, savo pasiekimais esate patenkinti.
  *Savyje turite didžiulės vidinės jėgos ir esate linkę būti nepriklausomi, su polinkiu į asmenines lengvatas negu į tuos, kurie yra aplinkui. Gebėjimas dirbti su jaunesniais ir vyresniais žmonėmis negu esate patys yra tikra dovana, ir šis talentas paverčia jus natūraliu tarpininku. Save motyvuojate patys ir gebate pasirūpinti savimi bei esate savarankiški iki aukštų laipsnių. Su kitais žmonėmis dirbasi gerai.

  Saulės ir Merkurijaus konjunkcija;
  Konjunkcija tarp Saulės ir Merkurijaus suteikia garsinį mentalitetą. Gerai susitvarkote su stresu. Apie save galite galvoti kaip nervingą asmenį ir tokiu iš tiesų būti. Nusistatote nuomones iš anksto ir jos gali būti laisvai išreiškiamos arba ne, priklausomai nuo kitų faktorių horoskope. Mąstymas pagrinde yra harmoningas su individualia Saulės išraiška. Jums į save yra sunku žiūrėti objektyviai, ar kaip kiti jus mato. Dažniausiai šio išsidėstymo dėka yra rodoma didelė protinė energija ir aktyvus bendravimas.
  *Jūs bendraujate remiantis tobulais įgūdžiais ir buvimas su jumis tiesiog stimuliuoja. Jūsų aukštas protinės koncentracijos laipsnis paverčia jus puikiu studentu, gebančiu pasižymėti kalbėjime, rašyme, ir visose bendravimo formose. Jūsų ambicijos eina ranka rankon su komunikavimu ir proto panaudojimu. Ir jie abu niekuomet neturėtų būti toli vienas nuo kito.

  Saulės ir Veneros konjunkcija:
  Šis aspektas nurodo žymiai didesnį linksmumą ir asmens optimistiškumą, net jeigu diagrama gali rodyti kitaip. Matyti imlumas linksmybėms ir socialiniams renginiams. Sustiprinta fizinė išorė, taip tačiau kaip aspekto šalutinis efektas gali pasireikšti narciziškos idėjos. Turite stiprų vidinį poreikį populiarumui pasiekti ir nuoširdžiai trokštate, kad žmonės jus mėgtų. Esate geri klausytojai, ir pagrinde gėritės dauguma žmonių su kuriais bendrininkaujate. Bet kokiame ženkle šis aspektas leidžia jums būti lengvu, neimančiu į galvą ir mažiau konkurencingu ar kovingu.
  *Turite pagrindus asmeniniam veiklumui, kuris yra visiems akivaizdus visiems, su kuo tik susitinkate. Jūsų pojūtis kritikai ir įgimtas geras skonis parodo, kad atskiriate gerus dalykus nuo blogų ir esate mokovas visų palankių ir gražių dalykų. Meilė autoritetinėms figūroms, taip pat pagarba valdžiai ir senoliams, padaro jus pageidaujamu asmeniu bet kokioje socialinėje sferoje.

  Saulės ir Marso konjunkcija:
  Šis derinys diagramoje padidina tendencijas, kurias galimai turite, kad užvaldytumėte kitus. Turite didį pojūtį jėgai, kuri paskatina jūsų valią ir atkaklumą, tačiau gabumai eiti į kompromisus yra sumažėję. Matyti polinkis susikurti pranašumo kompleksą, kuris yra siejamas su šia konjunkcija. Turite stiprių ambicijų būti pripažinti. Tai yra labai vyriškas bruožas, dažnai rodantis stiprybę, drąsą ir konkurencingumą. Tai yra aspektas nurodantis nepaprastą užsispyrimą ar valią tam, kad būtų pasiekti materialūs tikslai. Nepaisant kokios lyties, matyti beribė energija ir entuziazmas. Kadangi pasilaikote atokiau priekyje nuo viso būrio, esate priimami kaip geri lyderiai. 
  *Esate užgimę lyderiai, su neįtikėtinu veržlumu gyvenimo pasiekimams ir atlikimams. Jūsų ambicijos tampa patraukiamos į užnugarį valios dėka, kuri siekia atlikti dalykus iki galo. Galite būti labai emocingi, ir kiti gali matyti jus pernelyg agresyvius. Jūs stengiatės sunkiai, ir visuomet stumiatės pirmyn link bet kokių tikslų, kuriuos laikote savo galvoje. Iš prigimties konservatyvūs, esate linkę pastovėti už esamą reikalų esmę, ir jeigu esate vyras, tai "vyrų" vyras.

  Saulės ir Saturno konjunkcija: 
  Šis aspektas suteikia savikontrolės ir santūrumo, visiškai nepriklausomai nuo kitų horoskopo nurodymų. Saulės charakteristikos tampa: suvaržytos, teikiančios mažiau entuziazmo, daugiau atsargesnės. Gyvenime galite patirti daugybę apribojimų ir reikalavimo laikytis tvarkos, tačiau šis aspektas žymiai sustiprina ištvermę ir vidinę jėgą. Esate sunkiai dirbantys, laikotės griežtos drausmės, ir esate geri organizatoriai. Dėl šių bruožų jums gali būti patikėta sunkios atsakomybės našta. Jūsų stiprus individualumas renkasi kelią sau pats, nepaisant kokios yra aplinkinių pažiūros. Šis aspektas yra nepalankus vedyboms, kadangi esate kai kuriais požiūriais "vienišas vilkas". Subrendote pakankamai anksti, ir galbūt formavimosi metai jums buvo sudėtingas laikotarpis.
  *Be abejonės esate pernelyg nuosaikūs, tačiau kuomet reikalai pakrypsta į biznį, jūs iš tiesų pradedate švytėti. Kiti gali galvoti, jog esate vyresni nei esate iš tiesų, kadangi esate linkę dėtis autoritarinės pozos. Jūs netgi galite mėgautis mintimi esant vyresniu, ir kogero su valdžia, vyresniais asmenimis, bei mokytojais elgtis su didžiule pagarba ir nuolankumu. Disciplina nekelia jokių problemų, tačiau galite būti pernelyg autoritarinis ir paniuręs ar tamsus.

  Saulės ir Urano konjunkcija:
  Ši  kojunkcija nurodo aukšto sąmoningumo asmenį, laisvai reiškiantį energijas ir dažnai tai darant unikaliu būdu. Labai svarbi yra laisvė, kurią jūs išreiškiate daugeliu atžvilgiu ekscentriškais polinkiais. Bręstate lėtai, kadangi neapriboti nusistatymai parodo jūsų vaikiškumą, net kuomet tampate suaugę. jūsų laisvos eigos temperamentas leidžia pasiekti sėkmę tuo atveju, jei projektai leidžiami atlikti jūsų pačių parinktu, dažnai progresyviu būdu. Jūsų pats svarbiausias tikslas yra progresas, o individualumas yra savaime suprantamas dalykas.
  *Esate nesuvaržyti, nepriklausomi, ir linkę į bet ką, kas gyvenime yra kitokio ir originalaus. Jums nepatinka būti suvaržytiems sunkios rutinos, vietoj to, esate linkę išlaikyti pasirinkimus atvirus. Jūs galite įsitraukti į dalykus, kurie yra ypač netradiciniai, vienokios ar kitokios rūšies revoliucijos, tiek socialinės tiek politinės. Jūsų draugai, ko gero taip pat yra ekscentriški. ypatingai tie, kurie yra valdžioje, vyresni asmenys, ir asmenys, kurie yra neprisitaikėliai. Komunikacija, kompiuteriai, elektronika, ir bet kokios naujos bangos yra tai, į ką imate žaižaruoti.

   Saulės ir Neptūno konjunkcija:
  Saulės ir Neptūno konjunkcija sukuria vidinį įžvalgumą siejamą su idėjomis ir žmonėmis. Didžiąją laiko dalį  jūs dirbate iš peties ir intuityviai, ką laikote tikrąja tiesa. Savo intuicija tikite taip stipriai, kad dažnai asmeniškai aptinkamos nuomonės kertasi su tikslais ir faktais bei elementariu sveiku protu. Kartais gali būti sunku išsireikšti pasitikint savimi ir jūs galite savo gabumais abejoti. Sėkmingiausiai funkcionuojate, kuomet dėmesys yra sutelktas į menus, muziką ar dramas ir šiose srityse jaučiatės įkvėpti. Klestite tokiuose projektuose, kurie leidžia išreikšti kūrybingumą ir dirbti savo pageidaujamu metu. Tokiam žmogui bus sunku išlikti rutinoje ar apsikrovus darbais. Jūs esate greitai suvaržomi savo nesėkmių, ir siekiate projektų, kurie nereikalauja minutinio tikslumo. Jums yra gyvybiškai svarbu vykdyti kokios nors rūšies tarnystę, kuri būtų reikalinga ir vertinama. Gyvenimo tikrovė dažnai tai apsunkina.

  * Jūs laikotės aukštų idealų ir turite gabumų pakylėti kitus savo žodžiais ir vaizdiniais. Vien tai, kad esate šalia sukuria dalykų palengvėjimą. Padėdami tiems, kurie yra aplink jus paleidžiate bet kokius skirtumus ir stovite už to, kas mus visus suvienija. Jūs laikotės savo idealų dėl visų sektino pavyzdžio ir galite būti patraukti dvasinių autoritetų, mokytojų ir vyresnių žmonių, ypač vyrų. Viskas kas yra mistiška ir transcendantalu (geriausiai pavartotinas žodis - dvasiška), yra jūsų nustatyta teritorija. Šiuose transcendentiniuose pasauliuose jaučiatės kaip namuose.

  Saulės ir Plutono konjunkcija:
  Saulės ir Plutono konjunkcija parodo, kad turite kai kuriaias atvejais ekstremisto bruožų. Jūsų pomėgiai ir tai, ko nemėgstate gali būti intensyvūs ir ryškūs. Savo veiksmuose laikytis vidutiniškumo visuomet tampa problema. Matyti esantis valdžios kompleksas, ir jums reikia susitvarkyti su diktatoriškomis tendencijomis. Jūs turite stiprų ego, kurį kai kurias atvejais ginate, ir ne visuomet protingai. Net jeigu tai nėra kitur diagramoje parodyta, jūs esate vistiek stipriai atkaklūs ir konkūruojantys. Dažnai jūsų stiprus veržlumas yra nukreiptas į socialinių sąlygų tobulinimą savo aplinkoje. Jūs turite ryskų socialinį sąmoningumą ir esate labai netolerantiški nesąžiningoms situacijoms ir neteisingumui.
  *Esate stiprūs ir galite būti linkę į aplinkinių bauginimą. Nieko taip daug nepadarėte, kaip tai kas esate dabar. Jūsų buvimas ir akivaizdi koncentracija yra labai įtaigūs ir tvirti. Ir jūs mėgstate iškarto pasinerti į pačią esmę. Šis intensyvymas yra linkęs aplinkinius žmones įtraukti į daugybę pokyčių. Jūs esate neišsigandę stiprių susidūrimų ir retai įsitraukiate į stumdymąsį ir jėgos panaudojimą. Jums sektųsį gerai bet kokioje veikloje, kuri reikalauja kapstymosi, paieškų, tyrinėjimo ir nardymo žemiau paviršiaus, pasineriant į dalykų esmę bei gilumą.

  Saulės ir Ceres konjunkcija:
  Ši konjunkcija įkūnija daugybe Persefonės mito temų. Jose buvo minimos, netikėto didžiulio uždarbio ar praradimų temos, kurios skatina augimą. Šie žmonės gali jausti skausmą, siejamą su atsiskyrimu nuo šeimos dėl bet kokių prežasčių. Saulė kartu su Ceres gali jaustis išgasdinta, išduota arba suteršta kažkokio skandalo šeimoje, dėl paveldėtų ar protėvių bruožų. Čia minima, pernelyg prižiūrėta, lyg naminio gyvūnėlio vaikystė, kuri palieka juos liguistai paruoštus, susidorojant su šiurkščia išorinio pasaulio realybe. Jie turi vaikiško naivumo, kas skatina žmonėse matyti tiktais gera. Problema yra ta, kad jie tampa lengvu grobiu tiems, kurie yra linkę jų patikimą natūrą išnaudoti. Matyti silpnybė būti suviliojamiems, dėl atvirkščio asmenybės žavesio, tačiau tai kartais tampa vieninteliu būdu, kuriuo jie gali ištrūkti nuo pernelyg savininkiškų tėvų. Tačiau nenorėdami nuliūdinti šeimos, Saulės ir Ceres individualumas, gali  pasąmoningai sukurti situaciją, kurioje būtų jų atsisakoma. Tuo būdu partneris tampa demonu, tačiau ne jie patys.

  Šio aspekto problemos gali būti ne realistiškos viltys, laukiant amžinosios vasaros, ir didžiulis pojūtis praradimams, kuomet šis medvilninis pasaulio saldainis praranda savo galiojimo laiką. Ceres siejama su aguonos sėklomis ir apyniais, kaip bebūtų, potraukis prailginti laimingąjį sezoną per opiatus ar alų gali būti pavojingas. Iš gerosios pusės Ceres yra derlingumas ir su kūrybine Saule šis aspektas gali nurodyti gausų artistinį našumą. Kaip bebūtų, asmeniui reikia garantijų, kad sulauks ir savojo "žiemos sezono", kitu būdu jie yra lengvai linkstantys į perdegimą. Su amžiumi ir po daugybės atgimimų patirties, jie tampa geri kaip "pribūvėjos", padėdami kitiems, jų pereinamuosiuose laikotarpiuose. Šis aspektas gali pabrėžti ekstremaliai produktyvų ir vaisingą asmenį, kuris traukia link savęs turtus, tačiau ar jie išlaiko savo darbo vaisius, jau yra kitas klausimas.
  Žmonės su šiuo aspektu yra labai geri motiniškose pareigose, jie dirba su maistu greičiausiai iš pašaukimo, bei suteikia rūpestingumo sveikatos palaikymui, išreiškiant užuojautą ir meilę. Gali būti apsupti vaikų, ir pač mėgti rūpintis sodu ir gyvūnais. Net vyrai su šiuo aspektu tampa rūpestingi vaikų auklėjimui.

  Šiaurės Nodo (RAHU) ir Saulės konjunkcija:
  Šis derinys pažymi gimimo laiką šalia saulės ar mėnulio užtemimų. Tai taipogi nurodo, jog yra vienas iš didesnių įvykių ir sukuria asmens pasaulyje aplinkybes sukuriant joms didesnių užmojų saviraiškai, taip pat galimybei plėstis pagal jų valdžios ir vadovavimo potencialą. Konjunkcija nurodo paveldėtą karminę tendenciją krypstančią į gerą sėkmę, kaip praeityje panaudotų gyvybinių energijų rezultatą tam, kad būtų pasiekta nauda savo veikimo aplinkai pagerinti.

  Saulės ir Nodo konjunkcija nurodo intelektualines ir fizines asociacijas, publiką. Kontakto su kitais siekimas, troškimas bendrauti.
  Gyvenime tai suteikia stiprų asmeninį pakilumą.Dažnai tai kyla iš pripažinimo ir savigarbos trūkumo , kylančio ir praeito gyvenimo. Jiems tiesiog reikia išeiti iš karminių vėžių ir įtvirtinti keletą savo gyvenimui pačių susikurtų standartų. Likimas dažnai jiems padeda ir daugeliu atveju yra paslaugus. Nepriklausomybės troškimas gali patirti įtampą, tačiau juos visuomet supa paremiančios sienos. Tai užtikrina bet kokių avarijų prevenciją. Taigi, jeigu jie ir padaro klaidą, didžiojoje perspektyvoje jiems už tai mokėti netenka, arba bent jau ne šiame gyvenime. 
  Kontakto siekimas su kitais žmonėmis sukuria rezultate augimą. Matyti augančiai kūrybiniai arba įtakingos pagalbos potencialai. Gebėjimas reikštis aukštame lygmenyje kai kuriais atžvilgiais skatina didėjimo galimybes.
  Šis derinys į priekinį planą pastato asmens savimonę ir drovumą. Šiuo atveju svarbu yra veikti savarankiškai ir nepriklausomai tam, kad išvystyti asmeninius bruožus bei stiprybes, kurios žmoguje jau egzistuoja ir sutelkti dėmesį į asmeninių tikslų pasiekimus. Su šiais saulės aspektais reikalingi visų būstų ir ašių asmeniniai įsipareigojimai. Sekančių etapų vystymosi išskirtinumas visuomet priklauso nuo individualių pastangų. Netoleruojamas netobulumas ir silpnumai. Kuomet yra suteikta laisvė ir nepriklausomybė, tai užtikrina, kad asmuo savo tikslus pasieks ir atliks solidų progresą.   

  Saulės ir Mėnulio trigonas:
  Šis junginys parodo emocijų harmoningą balansą tarp jūsų valios ir įgytų įpročių. Jūsų natūrali reakcija į įvykius paskatina sėkmę ir sveiką ego ir pasitikėjimo savimi augimą, Ankstyvas bendravimas su tėvais labai padėjo ir greičiausiai buvote paskatinti išreikšti savo individualumą ir tapote savimi. Žmonės į jus reaguoja laisvai ir lengvai. Jaučiatės gerai net apsikrovę atsakomybės našta, kadangi gebate patraukti kitus sekti jumis, netapdami dominuojančiais ar dogmatiškais. Jei čia egzistuoja kokia nors problema, tai atkaklumo trūkumas, sukeltas dėl nesugebėjimo pajausti poreikio būti tvirtam.

  *Esate labai sėkmingi per gyvenimą augti ir progresuoti nepatiriant didelių sunkumų. Visuomet po ranka galite surasti resursų, kurių jums reikia ir papildomai būtinąsias instrukcijas, kaip juos reikėtų panaudoti. Vidinė vizija, suporuota su gebėjimu matyti "didįjį paveikslą", dažnai užtinka jus dirbant tarpininku kitiems. Jūs net gi galite turėti ypatingą dovaną apimančią kartos spragą, nišą, suburiant senesnias ir jaunesnias sielas kartu. Meilė gyvūnams, vaikams ir vyresniems žmonėms, bendrai prislėgtiems ir reikliems, yra gyvenimo bruožai.
  Sinastrijoje tai yra geras ir vienas kitą paremiantis, paguodžiantis aspektas, kuris nėra labai stimuliuojantis, tačiau turintis grėsmę tapti pasitenkinimu.

  Saulės ir Merkurijaus trigonas:
  Šis aktyvus mentalinis aspektas tarp jūsų diagramų Sinastrijoje nurodo pozityvų komunikacijos ir veiklų tekėjimą tarp jūsų. Jums patinka drauge bendrauti, ir , dauguma laiko, jūs suprantate, ko nori jūsų partneris.Daugybė komunikacijos problemų santykiuose iriasi prieš srovę dėl neteisingo supratimo ir šis aspektas leidžia jums pagauti tai, ką kiekvienas iš tiesų turi galvoje bendriniu pojūčiu. Tam tikru atveju Merkurijus lengvai užbaigia Saulės sakinius, kadangi Merkurijus supranta Saulės intensijas ir ketinimus. Saulė žavisi Merkurijaus inteligencija ir vertina šį supratingumą. Tai yra tikras draugystės aspektas. Savaime jis romantiškos gaidelės jis neturi, tačiau bet kokia romantika turės naudos iš šios stimuliuojančios ir ekspresyvios energijos. Mentalinis ryšys sukuria stimuliuojantį bendravimą ir užtikrina, kad ten yra daugybė jūsų santykiuose momentų, kuomet kiekvienas iš jūsų jaučiasi partnerio remiamas ir palaikomas. Tai yra problemų sprendimo aspektas. Kuomet abu sujungiate savo protus, rezultate prieinate pozityvių problemų sprendimų.

   

  Saulės ir Veneros trigonas:
  Konjunkcijos, sekstiliai ir trigonai tarp Saulės ir Veneros Sinastrijoje yra padedamieji santykių aspektai. Jie sukuria harmonijos pojūtį ir pasiūlo draugystei bendrų interesų. Saulės asmuo jaučiasi žymiai mylimesnis ir gražesnis esant veneros asmeniui. Veneros asmuo mato Saulės asmenį pakankamai žavingą ir intriguojantį. Veneros asmuo žavisi Saulės asmeniu tokiu būdu, kad viliasi ir tampa laimingu patenkinti Saulės asmenį. Matyti bendras potraukis, vienas pats, nėra primygtinis ar seksualus (toks kaip Venera - Marsas arba Venera - Plutonas), tačiau yra malonus ir paremiantis. Santykius charakterizuoja priėmimas ir tolerancija. Kogero geriausias raktažodis šiems santykiams yra pasitenkinimas. Iš finansinės pusės, jei nėra planeta pažeista, ši kombinacija pasiūlo finansinę sėkmę kaip porelei, arba bent jau bendrinį susitarimą kaip taupyti ir leisti pinigus.Bendrai žvelgiant konjunkcija nurodo, kad individai randa daug mėgstamų dalykų vienas kitame. Nedideli ypatumai vienas kitame kurie gali atrodyti kitiems žmonėms įprasti, yra padidinami, labiau romantiški, vertingomis proporcijomis tiek Veneros ir Saulės akims. Saulės asmeniui tampa lengva ištiesti meilę ir toleranciją iš Veneros asmens, nebent kitos planetos yra smarkiai pažeistos nataliniame horoskope. Sekstilis nėra toks akivaizdus ir pastebimas ryšys, tačiau jis sukuriua bendros pagarbos jausmą. Žmonės vieni kituose mato vertę, jie yra labiausiai tikri vienas kito laiko vertume. Trigonas yra ko gero labiausiai laimingas iš visų aspektų tarp Saulės ir Veneros sinastrijoje. Individai nuoširdžiai vertina vienas kitą. Vieninteliai potencialūs spąstai su trigonu yra pasitenkinimas ir iššūkių trūkumas. Taip pat, tai yra daugiau nei tikėtina, kad iššūkiai randasi kitame lygmenyje, ir dažniausiai šis vidinis aspektas naudingai veikia santykius. 
  Pažymėtina, kad idealizuojančios charakteristikos tarp Saulės ir Veneros ryšio yra žymiai natūralesnės ir paremtos realybe, negu tie potraukiai, kurie įtraukia Neptūną.

   

  Saulės ir Marso trigonas:
  Šis derinys sustiprina jūsų gyvybingumą, pasitikėjimą savimi ir valios jėgą. Galite funkcionuoti aukštuose energetiniuose lygmenyse užtęstus laiko periodus. Jūs mėgaujatės bet kokios sunkios užduoties iššūkiu. Nors esate rimto mąstymo, jūs pasirengę priimti kitų žmonių nuomones ir bendraujate rafinuotu būdu, niekuomet kitiems negrasindami. Žinote, kad galite pasiekti sėkmę bet kame, kur tik nukreipiate savo tikslus, dėl kurių galite veikti be išnaudojimo ar apgavysčių, o gal negarbingos taktikos. Žmones priimate tokius kokie jie yra ir tikitės, kad jie pasielgs taip pat. Kadangi kartais gebate veikti impulsyviai, pagrinde savo veiksmus planuojate užtikrintai ir su paskirtimi. Gyvenimo problemas priimate ne svyruojant ir susitvarkote su didžiąja dauguma situacijų be didelių fanfarų ar viešumos. Jūsų gyvenime pasitaiko visokių įvykių, tačiau šių tariamų sunkumų galite išvengti.

  * Jums lengvai sekasi darbas su žmonėmis valdžioje, su tais kurie vyresnis ir turi daugiau patirties. Jūs mėgaujatės dirbdami su kitais ir taptumėte geru vadybos specialistu. Susidomėjimas atletika ir gabumai joje, praktika (darbas su fiziniu kūnu) lauke ir panašiai, turėtų trukti visą gyvenimą. Kita forma šios aspekto pasireiškimo yra treniravimas ar repetavimo užsiėmimai. Jūs turite natūralių gabumų reiškiant save ir susitvarkote su emocijomis ir galite mėgti šiek tiek vaidinti. Karjera pasilinksminimų industrijoje yra viena iš galimybių.

   

  Saulės ir Jupiterio trigonas:
  Trigonas susiformavęs tarp Saulės ir Jupiterio nurodo dosnų kūrybinių talentų lygmenį. Turite žymų kiekį pasitikėjimo savimi, ir be pasipūtimo ar pagyrūniškumo save mėgstate. Esate inteligentiški, gebantys apjungti ir gerai apsišvietę daugelyje temų. Jūsų asmeninis išdidumas ir principingumas yra išreiškiamas atvirai tokiu būdu, kuriuo esate įpratę elgtis. Esate laimingos asmenybės, kadangi reikalai dažniausiai patys susistato į reikiamas vietas. Jums patinka atkirpti patogesnį kelią, kuris leistų išlaikyti laisvę ir situacijų valdymą. Jūs mėgstate atsiduoti ir būti geri aplinkiniams. Su kitais žmonėmis sutariate labai gerai nes visiems duodate, ir esate didžiadvasis, o tai suteikiate kitiems galimybe teigiamai pasinaudoti savo abejonėmis.

  * Gyvenime būti sėkmingu yra lengva, kadangi turite vidini pojūtį, kaip reikėtų prieiti ir išnarplioti netgi sudėtingiausias problemas. Turite gerus instinktus teisingumui ir teisei ir visuomet žinote, kaip prie problemos prieiti ir teisingo kampo. Šis gebėjimas paverčia jus natūraliu patarėju ar vedliu kitiems, tam tikrais atvejais, ryšium su profesiniais reikalais. Dirbti su ir taip pat pagalba vyresniems žmonėms taip pat yra nurodoma šio aspekto.Šis aspektus turi labai šeimyniškų ir gilių bruožų, vadinasi darbas artimoje komandoje ir fantazijos perdavimas kitiems, ko yra siekiama, labai artimas jūsų sielai.

  Saulės ir Saturno trigonas: 
  Saulės ir Saturno trigonas sukuria palankumą tvarkytis su atsakomybe. Sunkūs gyvenimo periodai rezultate reikalauja minimalių pastanmgų. Jūs paveldimai žinote, kaip reaguoti į problemas ir iš jų sulaukiate palankumo susiduriant su jų pateikiamomis galimybėmis. Jūs galite turėti ambicijų, tačiau jos nėra labai stiprios. Didžiają laiko dalį jūs sulaukiate sėkmės darydami tai, kas yra teisinga, ir tuomet kai yra tinkamas laikas. Kažkokiu būdu kiekvienai situacijai jūs atnešate stabilumo pojūtį. Gyvenimas nėra visuomet tik rožėm klotas kelias, ir kartais jus apima depresija ar išsileidžiate. Tačiau visuomet galite reorganizuotis ir  grįžti į tinkamas vėžias.
  *Lengvai priimate atsakomybę ir esate linkę prisiimti daugybę užduočių, vienas po kitų. Dirbate labai sunkiai, su drąsiu ryžtu ir galite pasiekti daug. Reikia labai didelio kiekio, kad būtų perkrautas jūsų pasirengimas imtis atsakomybės arba padėti. Geri organizaciniai įgūdžiai ir karjera fizikos moksluose yra pakankamai įmanoma. Jums lengva dirbti su valdžia arba tais, kurie yra labiau patyrę negu jūs.

  Saulės ir Urano trigonas:
  Ši padėtis nurodo aukštai išvystytą progresyvų požiūrį į gyvenimą.  Turite puikių lyderio gabumų, kurie yra paremti asmeniniu magnetizmu ir gebėjimu matyti situacijos esmę. Žmones mėgstate, suprantate juos ir dėl jų rūpinatės. Mokate rasti būdų kaip savo talentus galėtumėte išnaudoti , tačiau tuo pačiu metu išliekate sąmoningi dėl galimo prasižengimo, taigi, patraukdami ir laikydami ego toliau nuo savojo kelio. Sėkmė pas jus ateina lengvai, kadangi esate atviri kitiems ir gebate be problemų išreikšti savo idėjas. Turite intuityvų supratimą, ir niekuomet nelaikote kitų žmonių problemų nuvalkiotomis. 

  *Su valdžia sutariate gerai,  ypač tais, kurie yra originalūs ir nepriklausomi, galite pastebėti save užsiimant neprisitaikėliškais reikalais, visuomet pasirengusiais paaukštinti tai, kas yra nepriklausoma ir innovatyvu. Jums patinka radikalus požiūris ir pastebite save esant naujų produktų draugijoje, prasiveržiamieji žingsniai į priekį yra sekantys jūsų mėgstamiausiųjų sąraše. Komunikacija, kompiuteriai, elektronika ir viskas iš naujų madų krypties jaudina jus ir čia tampate meistriški. Jūs randate naujus darbo būdus su tradiciniais reikalais.

  Saulės ir Neprūno trigonas:
  Ši pozicija nurodo kad turite anksti išsivysčiusių ypatumų. Ji leidžia jums greitai ir giliai įsisavinti idėjas ir sąvokas. Turite puikių talentų reiškiantis,  ir naujų projektų imatės vedami entuziazmo. Tačiau lengvai pasigaunate nuobodulį. Tai galėjo būti problema, kuri sudarė sunkumų mokykloje, kuomet temos reikalai būdavo jums jau žinomi. Turite stiprių fizinių gabumų, ir didžioji stiprybės dalis randasi intuityviuose dalykų supratimuose. Jūs esate atlaidus tiek sau tiek kitiems. Galite nebūti griežti tiems, kurie palaiko jūsų ydas ir mėgti dykinėti. Geriausiai funkcionuojate, kuomet jums yra leidžiama veikti savo greičiu, kuomet aplinkiniai iš jūsų per daug nieko nesitiki.

  *Turite natūralias savybes griebti dvasinius ir įsivaizduojamus dalykus ir padaryti juos veikiančius. Galite veikti iš vaizduotės ir metafizinių minčių, kaip kad kiti dirba su patvariais įrankiais. Daugybė jūsų paties asmeninio įvaizdžio yra suvyniotas į jūsų gebėjimą dirbti su meniniais vaizdais - sapnais ir vaizduote. Jūs galite tapti geri mokytojai tokiose srityse kaip muzika, filosofija ir viskas kas yra mistiška.Saulės ir Plutonotrigonas:
  Šis aspektas suteikia smarkiai išsivysčiusią koncentracijos ir valios jėgą. Randate būdų kaip savo talentus galėtumėte panaudoti savo tikslams pasiekti. Turite daugybę lyderio gabumų, tačiau tai dažniausiai jums nerūpi. Daugiau dėmesio skiriate savo asmeninei darbotvarkei. Dažnai išreiškiate dorus nusistatymus, pasipiktindami tais, kurie mėgsta tiesą iškreipti ir užvaldyti kitus. Esate labai nuovokus žmogus. Matyti daugybę tiriamųjų įgūdžių siejamų su šiuo aspektu, ir žinoma jūsų įžvalgos apie tai, kokia motyvacija veikdami vadovaujasi žmonės. Šis aspektas gali pasitarnauti elgsenos mokslų srityse. Žmones suprantate gerai, nors ir ne visuomet su jų nuomonėmis sutinkate. Saulės ir Šiaurinio Nodotrigonas:
  Jaučiatės harmoningai priimdami savo likimo pamokas. Atsakingai ir supratingai priimate tas pamokas, dėl kurių atėjote į žemę. Ir labai tikėtina kad prasmę ir gyvenimo tikslus rasite lengvai, tai jums suteiks ramybę ir sąmoningumą. Šiauriniam nodui turint sudėtingą aspektą su kita pleneta, šis aspektas nurodo, kad sudėtingą ryšį kurianti planeta yra kelias į nusiraminimą ir harmoniją, kuomet bus išspręsta. Vykdant Nodo būsto pabrėžiamą likimą, dažnai gali padėti išspręsti Saulės neigiamo ryšio aspektus su planetomis. Atpažindami lengvumą ir harmoniją, kurią suteikią šis aspektas ir būdami už tai dėkingi, tokiu būdu galite patys sau padėti. Jeigu Šiaurinis nodas dar turi ir sudėtingą aspektą, galite kreiptis į vidinę stiprybę, tvirtą savo esybės tapatumo pajautimą arba apšviečiamąsias įžvalgas, kad padėtumėte sau įveikti visas baimes ir pasimetimą susijusį su gyvenimo tikslu arba tiesiog sunkaus likimo įveikimu.
  Trancendentinis potencialas.
  Šis Saulės ir Šiaurinio Nodo trigonas yra realizuojamas, kuomet atpažįstate ir imatės savo likimo dvasinės natūros. Tai iš karto jus įveda į harmonijos būseną suderintą su likimu ir suvokiate kad nesate vien EGO-AŠ, tačiau kad jūsų likimas yra Aukštesnysis Aš. Priimdami savo dvasines pamokas ir tikslus, jūsų asmenybė automatiškai evoliucionuoja į nušvitusio sąmoningumo harmoniją.
  Nesaugumas
  Kadangi jaučiatės pernelyg nesaugiai, tam, kad priimtumėte savo dvasinį likimą, leiskite sau pakilti virš savo Ego, laukiate lengvesnio likimo, kuris jus nusineštų. Priimate tai, kas ateina, ir jei tai yra malonu, atsiveriate. Nepatiriate asmeninio augimo ir tuo nesirūpinate. Jeigu jums likimas yra sunkus, stengiatės jo išvengti arba skundžiatės juo, nesiimdami jokių veiksmų. Yra labai tikėtina, kad būsite palikti ramybėje, kad galėtumėte mėgautis patenkintu, tačiau iš esmės bereikšmiu gyvenimu.

  Saulės ir Mėnulio sekstilis:
  Šis junginys dažniausiai nurodo svaigų ir linksmą gyvenimą. Turinčiam šį aspektą žmogui santykiai ir bendravimas tampa harmoningesnis ir  lengvesni, ypač su šeimos nariais. Jūsų praeities ir dabarties pozicija ar nusistatymas yra pozityvus ir subalansuotas. Prisimenate praeities pamokas, tačiau neturite poreikio laikytis jų įsikibę, arba grįžti į bet kurią praeities dalį. Jūs stengiatės žmonių neįžeisti ir už tai esate mėgstami. Turite daugybę idėjų kuriomis pasinaudojate. Kuomet rungtyniaujate nesijaučiate įbauginti, tačiau suprantate kompromisų sudedamąsias dalis. Nurodomi visi požymiai, jog suklestėsite kaip individualus asmuo.


  Saulės ir Merkurijaus sekstilis:
  Saulės ir Veneros sekstilis:

  Saulės ir Marso sekstilis:
  Šis derinys paverčia jus energinga asmenybe. Turite daugybę kūrybinių idėjų ir pastovų troškimą išreikšti jas. Efektyviai naudojatės intelektualiniais gabumais ir retai atmetate projektus pirma jų gerai neapgalvodami. Esate įtaigi asmenybė, tačiau noriai priimate kitų žmonių idėjas. Bendravimas yra vienas iš jūsų geriausių vertybių. Taip pat išreikšdami save galite tapti landūs. Jūs bendraujate tokiu rafinuotu būdu, kuriuo nei baugintumėte nei įžeistumėte. Jūsų efektyvus bendravimo metodas paverčia jus puikiais kuratoriais ir patarėjais, ypač su jaunesniais žmonėmis. Laikotės greta reikalų, ne todėl kad patinka skaitymas, tačiau kad jums reikia išlikti informuotiems.

   Saulės ir Jupiterio sekstilis:
  Šis aspektas nurodo, kad esate filosofiški, smalsūs ir užjaučiantys. Gerai suvokiate savo galimybes ir pasitikite savo žiniomis, bei tai, ką galite su jomis padaryti. Žmonės tiki tuo, ką sakote ir dėl to, kaip išsireiškiate, kadangi turite gerai parengtų faktų. Rutina jums yra sunkiai pakeliama, kadangi esate idėjos žmogus, reikalaujantis išsireiškimo laisvės. Esate savimi patenkinti, nebent kiti diagramos aspektai rodytų priešingai. Kartais esate linkę sau nuolaidžiauti.
  * Turite teisingumo pojūtį ir vidinį gebėjimą suprasti teisėtvarką tiek natūralią tiek sukurtą žmogaus. Kelio rodymas kitiems pereinant gyvenimo problemas tampa lengvas, kadangi jaučiate, kaip manipuliuoti gyvenimo galimybėmis. Sėkmingumas.

   Saulės ir Saturno sekstilis:
  Šis aspektas suteikia gilų supratingumą ir asmenybei prideda kuklumo. Jūs gerai suprantate savo ribotumą, tačiau žinote kaip iš savo potencialo paimti daugiausia. Valdžiai išreiškiate sveiką pagarbą, tačiau įprastai jums nieko iš aplinkos nereikia, kad patvirtintų jūsų veiksmus. Jūs suprantate ir pripažįstate taisykles. Turite stiprių ambicijų ir tyliai su nedidelėmis fanfaromis sekate paskui savo tikslus.  Jūs laikote aukštus reikalavimus tradiciiškumui ir tvarkingumui. Su aplinkiniais einate išvien pasiremdami minėtomis vertybėmis. Viską ką turite uždirbote ir iš kitų tikitės, jog jie elgsis taip pat.Saulės ir Urano sekstilis:

  Šis derinys parodo kaip jums yra svarbu išlaikyti bendravimo linijas atviras, tarp jūsų ir kitų žmonių. Jūsų išraiška yra tiesmuka ir nesuvaržyta. Gyvenimą matote jaudinantį ir jūsų aktyvus protas neleidžia jums nuobodžiauti. Pozityvus nusistatymas tampa raktu, niekuomet nekristi žemyn. Esate plačių pažiūrų ir originalus, ir dramatiškais būdais projektuojate savo idėjas. Tačiau jūs nereikalaujate kad kiti nusileistų net neklausinėję. Emocinėse situacijose reikalaujate dorumo ir nuoširdumo.
  Prasiveržimai blyksteli iš įžvalgumo su milžinišku originalumu ir nepriklausomybė tampa tipiška, įprasta. Natūralus išradingumo pojūtis ir meilė visiems elektriniams dalykams ir bendrai komunikavimui. Užgimęs keliautojas, nebijantis būti vienas. Jūs einate savu keliu.

   Saulės ir Neptūnos sekstilis:
  Šis derinys nurodo gilų kūrybinio potencialo supratingumą. Jūs suprantate socialinę atsakomybę ir to pasekoje jaučiate įsipareigojamuosius pojūčius. Esate jautrūs pozityviais ir padedančiais būdais. Sekasi aktyvi veikla viešumoje, gebate adaptuotis prie atsakomybių ir užduočių įvairovės. Jūsų vaizduotė ir talentai yra gerai pastebimi ir gali vesti jus prie interesų įvairovės. Gerai įsimaišote tarp žmonių ypač pritraukiami prie tų, kurie yra užtikrinti savo identitetu.

  Saulės ir Plutono sekstilis: 
  Šis derinys nurodo intensyvią energiją ir gilią savimonę. Jūs turite valios jėgą, kuri jums leidžia padaryti beveik bet ką, ką tiktais užsibrėžiate.  Su žmonėmis sekasi bendrauti gerai ir lengvai įgaunate jų pasitikėjimą. Turite nepaprastai stiprias vadovavimo ypatybes.
  *Įgimtas intensyvumas ir rimtumas yra matomi viskame. Pojūtis amžiniems gyvenimo aspektams padaro valdžios ir vadovavimo pozicijas natūraliomis ir neišvengiamomis. Vidinis žinojimas kaip elgtis stresinėse situacijose. Daugybė charizmos. Jėgos ar Įtakos.

  Saulės ir Nodo sekstilis:
  Jums pasitaikys galimybės, kad galėtumėte siekti savo Likimo.
  Šis aspektas nurodo, kad jūs turėsite pakankamai galimybių siekti likimo pamokų, nurodytų Šiaurinio Nodo būsto išsydėstymu. Taigi, iš pamokų mokymosi požiūrio, kurias atėjote į žemę išmokti, arba patobulinto gyvenimo žaidimo, žengiant per karmos labirintus, arba gyvenimo tikslo ir prasmės radimo per atitinkamas situacijas, šio gyvenimo patirtis turėtų būti vaisinga.
  Galimybės siejamos su šiuo Šiaurinio Nodo išsidėstymu, gali pasirodyti, jog yra sukurtos specialiai jums. Tačiau jos nebūtinai bus lengvai pasiekiamos ar vykdomos, tačiau asmeninio vystymosi durys jums visuomet atviros. Šios galimybės, kuomet yra jūsų priimamos, greičiausiai padidins jūsų pasitikėjimą savimi ir atves jus prie gilesnio tapatybės atpažinimo. Žinoma, jeigu jūs nesate prisiderinę, prie to, ką Šiaurinis Nodas simbolizuoja, galimybės bus iššvaistytos.
  Bet kokiu atveju, jei Saulė ar Šiaurinis Nodas turi sunkų aspektą su kita pleneta, šis sekstilis pasiūlo, kad turite galimybes sumažinti patiriamą stresą, siejamą su sunkiu aspektu. Jeigu saulė yra įsitraukusi į sunkų aspektą su kita planeta, galimybės tampa tokios, kad likimo siekimas, pasiūlytas Šiaurinio Nodo būsto išsidėstymo, taps instrumentu siekiant problemos sprendimo, siejamo su sunkiu aspektu. Neužsižiūrėjimas į likimo suteiktą ritmą tvarkantis su sunkumais gali būti naudingas, tačiau neturėtumėte pasikliauti vien šia galimybe. Jei sunkus aspektas siejamas su Šiauriniu Nodu, tuomet vidinė stiprybė, stipresnis identiteto pojūtis, arba aiškios bei ryškios įžvalgos gali padėti pripažinti savo likimą.
  Trancendentinis potencialas
  Trancendentinis potencialas tarp Saulės ir Šiaurinio Nodo sekstilio yra realizuojamas, kuomet pasukate link savo dvasinio likimo. Šis likimas skirtas surasti tikrąjį save, tačiau turite stvertis galimybę, kurią gyvenimas jums suteikia, kadangi ji gali nebeateiti. Sekdama savo dvasinį likimą, jūs išmokstate, kad jūsų Egocentrizmas yra netikras. Sunkiai dirbate iki kol dvasinė žemė ir vaisiai kuriuos skinate sužydi autentiškomis savybėmis ir atrandate kosminį Aš.
  Nesaugumas
  Jūsų likimas jums ne tik atrodo esantis per sunkus, tačiau pasąmoningai suvokiate, kad šis likimas gązdinančiai veikia jūsų Ego ir savęs suvokimo sampratą. Todėl, jūs patiriate nesėkmę siekdami savo likimo, arba laukiate "lengvų"likimo smūgių. Savo asmenyje galite jaustis itin nesaugiai, tačiau tuo pačiu būti pernelyg bailūs, kad griebtumėte bet kokią galimybę, kuria likimas jus apdovanoja.

   Saulės ir Mėnulio kvadratūra:
  Aspektas nurodo į konfliktus, kokioje nors gyvenimo srityje. Blokuojamas asmeninis išsireiškimas, dėl nuolatinio emocinio susierzinimo ar įpročių šablono, kuris galbūt yra paveldytas ar sąlygotas praeitis įvykių. Šeima ir namų reikalai sulaiko jus nuo ėjimo tuo keliu, kuriuo norėtumėte. Ankstyvoje šeimos aplinkoje sąlygos galėjo sukelti sunkumų suprantant ir einant išvien su priešinga lytimi. Tokiuose santykiuose galite būti pernelyg mėgstantys ginčytis ir laikytis ginamosios pozicijos. Kartais turite nuo savęs nusipurtyti nuolaužas. Šis aspektas nurodo patiriamą stačiokiškumą tarp ego ir emocijų.

  *Matyti egzistuojanti įtampa esanti tarp jūsų vidinio ir išorinio aš, tarp aplinkos ir ambicijų. Tai ko labiausiai reikia, ne visuomet pasitaiko po ranka, arba kuomet matyti parama negalite gauti instrukcijos arba krypties, kurios jums reikia. Galbūt jau užmiršote, ką norėjote pasiekti. Lyg ir visiškai pasiruošėte, tačiau kuriuo keliu eiti? Galite būti talžomi tarp motinos ir tėvo savo istorijos etape. Kėblumai siejami su auklėjimu nuo vaikystės iki ambicijų, poreikiu suklestėti ir būti viskuo kuo tiktais galite.

  Saulės ir Merkurijaus kvadratūra:
  Saulės ir Veneros kvadratūra:

  Saulės ir Marso kvadratūra:
  Ši kvadratūra kuria atkaklų ir impulsyvų elgesį. Net jeigu esate charakterizuojami kaip pasyvūs asmenys, šis aspektas skatina veiksmą, netgi kuomet yra perėjime, tranzite. Veržliai laikotės savo nuostatų, kad galėtumėte patenkinti savo ambicijas, ir su kiekviena užduotimi tvarkotės labai energingai ir entuziastingai. Šis aspektas suteikia daugybę fizinės energijos, tačiau dažnai jos yra išleidžiamos skubotai. Kuomet yra teisingai tvarkomasi, galite atlikti iš tiesų daug, bet kuriame reiškimosi lauke, į kurį tik nusprendžiate vykti. Venkite egocentriškų tendencijų, reikalanjančių per didelio asmeninio dėmesio sau.

  Saulės ir Jupiterio kvadratūra:
  Šis aspektas nurodo, kad esate tokio pobūdžio žmogus, kuris atneša daugiau, nei yra iš jo tikimasi. Jums gali trūkti nuosaikumo daugelyje dalykų, kuriuos tik darote. Daugybe atvejų, esate ekstremistai. Iš savęs tikitės per daug ir kartais per daug tikitės ir iš kitų. Kaip bebūtų, dažniausiai laikotės gerų ketinimų. Pili gyvybingumo. žinote, kaip praleisti laiką gerai, jeigu tik sau leidžiate tai. Net jeigu jūsų natūra ir nuosaiki, šis aspektas suteikia užtikrinto entuziazmo ir geros dvasios. Matyti daugybė kombinuotumo, kadangi plėtra yra jūsų natūroje. Negatyvi aspekto pusė ta, kad nuolaidžiavimas savo silpnybėms gali sukelti fizines problemas. Maistas (ypač turtingas maistas), gėrimai ir malonumai privalo būti subalansuoti nuosaikiai, su pakankamu kiekiu poilsio.
  *Esate linkę būti užsispyrę ir nesugebantys atlikti asmeninės karjeros pasirinkimų. Jūs esate nunešami ir išklystate iš krypties priešingai, nei tikrieji jūsų poreikiai nurodo. Jūsų sprendimas profesiniais reikalais dažnai yra išjungtas, atsiųsdamas jums laukinės žąsies vaikymąsį. Papildomai, matyti galimi sunkumai su valdžios atstovais ir teisėtvarka, bei ryškūs skirtumai su vyresniais žmonėmis. Pasinaudojant sena patarle, kartais galite tapti savo pačiu blogiausiu priešu. Patarimai iš pagarbaus draugo, liečiantys karjeros reikalus yra ypač rekomenduojami.

   Saulės ir Urano kvadratūra:
  Toks derinys suformuotas tarp Saulės ir Urano nurodo, kad esate impulsyvūs ir nenuspėjami. Einate savo keliu daug negalvodami ką kiti žmonės pagalvos. Esate originalūs, tačiau kartais ne praktiški. Mėgstate daryti tai ką norite ir kada norite. Polinkis į nervingumą ir atsitiktinumus, galite kartais manyti, kad paskui jus seka tamsus debesis. Jūsų pasikartojantis nenoras laikytis taisyklių gali kliudyti progresui. Subrendus, jūsų požiūris gali išlikti ekscentriškas ir liberalus, tačiau jis tampa plačiai paremtas ir humanitarinis.

   Saulės ir Neptūno kvadratūra:
  Šis aspektas tarp Saulės ir Neptūno  nurodo į žemesnės padėties kančias. Jūs jaučiate, kad nuolatos turite ginti savo tikslus ir idealus. Galite aptikti atvejų, kuomet imate sau kenkti, ar suprasti, kad tai yra panašių atvejų šaknys. Esate lakios vaizduotės, bet galite realybę atmesti. Jums gali būti sunku surasti saviraiškos būdų. Taip pat sunku sukurti tikslią viziją, kuri apibūdintų kur link veda jūsų siekiai. Tai įvyksta todėl, kad nepakankamai gerai įvertinate savo suklestėjimo galimybes. Įsipainiojate į reikalus dėl kitų žmonių rėmimosi jumis arba pasitikėjimo. Esate jausmingi kančioms, labai mėgstantis gyvūnus, ir daugiau išgyvenantys viduje nei išsiliejantys. Emocingi ir pažeidžiami. Kartais šis aspektas sukuria moralumo trūkumą, bohemiškas tendencijas, ir daugybę ne praktiškų bei ne realistiškų idėjų.

  Saulės ir Plutono kvadratūra:
  Kvadratūra susiformavusi tarp Saulės ir Plutono parodo tendencijas linkusias į vilingumą asmens natūroje. Kuomet spaudimas tampa didelis, esate linkę sprogti. Aplinkiniams tai gali tapti tikru sąmyšiu, kadangi didžiąją laiko dalį esate taip smarkiai pasinėrę į asmeninį santūrumą ir tobulą savikontrolę. Ko gero jumyse yra sudirginta ambicija, siekianti valdžios ir autoritetų. Šis aspektas dažnai yra siejamas su "revoliucine dvasia". Jūsų asmenybėje matyti mįslė, ir savo ruožtu laikotės ginamosios nuostatos, dėl artimų emocinių ryšių formavimosi. Turite Vykdomųjų bruožų ir talentą ambicingų įmonių valdymui. Jums reikia išmokti kompromisų meno, jei gyvenime trokštate užkopti aukštai. Tai jums gali būti pasiekiama nelengvai, nebent yra diagramoje parodyta dar ir kitaip. Eidami į kompromisus ir suprasdami kitų žmonių Ego, Saulės ir Plutono kvadratūra tampa stipriu aspektu.

  *Bet kokie bandymai asmeniniame lygmenyje išvengti susidūrimų, sukelia frustracinį poveikį. Jūsų pripažįstami tikslai ir ambicijos gali būti nukreiptos į klausimų ignoravimą pažeidžiamumo ir jautrumo temomis, ir šie du yra linkę susitikę "viską išpasakoti". Savo jautrumą ir pažeidžiamas vietas jūs mieliau apgaubiate apsauginiu sluoksniu, koncentruojantis tik į savo karjerą, tačiau jos vis įsikišą ir atsisako būti išvarytos. Taip pat jūs esate linkę vengti asmeninių temų. Jūsų susidomėjimas zonduoti kitų žmonių paslaptis yra labai energingas.
  *Sinastrijoje Saulės ir Plutono aspektas gali pareikalauti iššaukiančios nuovokos. Jūs ir partneris esate linkę turėti visišką poveikį vienas kitam ir patirsite romantišką gyvenimą visiškai naujame lygmenyje. Galite pastebėti save atiduodant viską, ką galvojote kad turite tam, kad pradėtumėte santykius, tikėtina, kad tai būtų pati intensyviausia partnerystė, kokią tik žinote.

  Saulės ir Lilit kvadratūra:
  Tai nėra jau toks blogas aspektas, kaip gali iš pradžių pasirodyti. JIs gali sukurti neįtikėtinai užsispyrusius, kivirčnus individus, kurie viską priima ant savęs tam, kad galėtų kalbėti už visus nuskriaustuosius ar šiurkščius drasuolius, tamsias temas, kurios kažkokiu būdu neramina visuomenę. Ši kvadratūra turi tiek daug įtampos savyje, kad yra patraukiama į veiksmą ir Lilit reikalauja lygybės ir užverda su neapdorotu įniršiu. Kartu sudėjus šios kokybės gali pajudinti kalnus. Šie žmonės yra Kūrybingi aktyvistai ir stulbinantys agitatoriai. Jie nieko negalvodami paima įstatymus į savo rankas ir turi savitą garbės ir aukštų principų pojūtį, kuris kartais gali įtakoti jų populiarumą. Visuomet išlieka kieti tiek sau tiek kitiems, jie taikosi aukštai ir turi magiškos intuicijos dovaną, kuria naudojasi kaip pagalbine priemone, siekdami lemtingų sprendimų ar posūkių.

   Saulės ir Mėnulio opozicija:
  Šis saulės ir Mėnulio išsidėstymas priešinguose ženkluose jūsų gyvenime nurodo energijų tekėjimo ne suderinamumą. Yra kažkoks konfliktas tarp jūsų sąmoningos valios ir emocijų. Galite patirti atoslūgį ir potvynį ties saviraiškos ir produktyvumo galimybėmis. Galite pastebėti, kaip pastoviai imate nesutarti su tais, kuriais turite užmegzti kontaktą. Jums daug reiškia santykiai, ir jie reikalingi, kad būtumėte tvirti. Kad pasisektų santykiuose, duoti turite daugiau nei imti. Gali kilti keblumų paleidžiant praeitį ir tekti priverstinai stumtis, kad pajudėtumėte į priekį.

  *Jūs randate save tarpeklyje tarp aplinkos, kuri yra labai patogi ir paremianti, ir kitoje pusėje tikrą poreikį augti, progresuoti, ir stumtis priekin savo jėgomis. Visuomet esate pagaunami viduryje ir verčiami pasirinkti tarp aplinkos, kuri yra paremianti (tačiau ne progresyvi) ir naujas kryptis, kurios atneša pažangą, tačiau kurios gali pareikalauti jūsų komforto kainos. Stengtis sujungti šias dvi priešais viena kitai stovinčias kryptis tam, kad dirbtų išvien, gali pareikalauti keleto tikrų kompromituojančių įgūdžių iš jūsų pusės. Tai gali pasireikšti kaip meilė istorijai, prieš ateities kryptis, vyresnius asmenis prieš jaunesnius ir t.t.

  Saulės ir Merkurijaus opozicija:
  Sinastrija. Saulės ir Merkurijaus opozicijos aspektas gali būti labai sunkus vedyboms, nebent jūs galite palaikyti tam tikrą lygmenį emocinio neprisirišimo dėl dalykų, kuriuos aptariate. Jūs būtinai matysite dvi kiekvienos istorijos puses. Jūsų intelektualiniai santykiai yra tai, kas jus stimuliuoja, dalinmantis mintimis, mokantis drauge, palaikant vienas kito smalsumą bei interesus yra jūsų santykių bruožai. Jeigu partnerio saulė yra opozicijoje jūsų Merkurijui, jūs būsite apšviesti idėjomis, apie kurias galbūt niekuomet nepagalvojote patys ir galite pastebėti save daugelyje pokalbių ginant asmeniį požiūrį.

  Saulės ir Veneros opozicija:
  Saulės ir Marso opozicija:

  Saulės ir Jupiterio opozicija: 
  Ši opozicija parodo pernelyg gausiai išsiplėtusį ego. Jupiteris tvarkosi su sveiko proto sprendimais ir su šiuo aspektu reikšmingumo polėkis yra ryškiai per didelis. Dažnai pastebima tendencija krypstanti į ekstravaganciją ir pretenzijas. Galite turėti pernelyg daug optimizmo, ir žadėti daugiau nei galėtumėte įvykdyti. Matyti nuolatinis poreikis primygtinai siūlyti įeiti į grandiozines struktūras ar planus ir taip išvengti pasirodymą mėgstančio būdo. Šio aspekto stiprioji pusė yra gebėjimas taikyti daugybę žavumo tam, kad sulaukti pritarimo iš žmonių, su kurias turite kasdienių reikalų. Taip pat tai dažnai rodo esant kūrybingų talentų.

  Saulės ir Saturno opozicija:

  Saulės ir Urano opozicija:
  Šis aspektas pasiūlo situaciją, kurioje smarkiai yra pažymėti užsispyrimas ir nepriklausomybė. Kartais elgiatės taip, kad sukurtumėte jaudulį ir diskusijas. Su jumis gali būti sunku susitvarkyti, kadangi mėgstate savo išraišką keisti netikėtai, taip pat turite polinkį ekscentriškam supratimui, savistabai iš asmeninio požiūrio taško. Ši konfrontacija su Uranu jūsų gyvenime sukurs atvejus, kuomet būsite jaudrūs ir turėsite polinkį nervintis. Esate labai originalūs, tačiau truputėlį nepraktiški. 
  Jūsų pačių šališkumas dėl rutinos ir tradiciškumo gali sukelti varžymosi pojūtį su bet kuo kas yra nauja ir kitokio. Jums gali sunkiai sektis imtis pokyčių ir progreso, derinantis prie esamų pozicijų. Taip pat prisitaikėliškumas, jūs galite apsupti save su partneriais ir draugais, kurie patys yra nesuvaržyti ir neįprasti. Čia matyti meilė/neapykanta visiems santykiams, kurie yra bohemiški.

  Saulės ir Neptūno opozicija:
  Opozicija tarp Saulės ir Neptūno nurodo, kad jūs periodiškai būsite išbandomi sunkiai nustatomomis ir diagnozuojamomis problemomis. Šis aspektas pateikia nemažai painiavos žmogaus gyvenime. Kartais galite susikurti įsivaizduojamas problemas, kurios išties neegzistuoja ir pasijausti atskirti tam, kad susitvarkytumėte su savo kliūtimis ir bausmėmis. Ankstyvame jūsų gyvenime galėjote jaustis jog esate išskiriami iš kitų laikytis disciplinos ir galbūt į ėvus ar mokytojus reagavote ginamąja nuostata. Bręsdami turite išmokti priimti atsakomybę ir susidurti su iššūkiais, kurie ne visuomet taip aiškiai yra apibrėžti.

  Saulės ir Plutono opozicija:
  Šis derinys nurodo ginamąjį nusistatymą, kuomet yra iš kitų asmenų jums metamas iššūkis. Jūs turite neįveikiamą jėgos potraukį, kuris sukuria auros tvirtumą. Gali būti pasipiktinimas ir atviras nepaklūsnumas, matomas jūsų temperamente. Galite patirti sunkumų eidami išvien su kitais, iki kol išmoksite būti ne tokie pernelyg atkaklūs ir ginamieji, kuomet pajaučiate mažiausią pavojaus pojūtį. Su situacijomis turite susitvarkyti geriau, ypač kuomet kiti nesutinka su jūsų pozicija. Šis aspektas dažniausiai tampa tema apeinant kai kuriuo metu gyvenime pagrindinius pokyčius, kuomet vyksta psichologiniai pergrupavimai.
  *Jūs priešinatės pokyčiams ir piktinate kitus smalsindami savo asmeniniais reikalais. Siekiate dalykus palikti tokius, kokie jie yra. Asmeninė analizė ir bet koks nereikalingas zondavimas veikia kaip priešprieša. Neištirtas gyvenimas yra tai, kur tampate čempionu. Jūsų asmeniniai kontaktai (arba jų trūkumas), sukabintas su poreikiu augti arba transformuotis, gali sukurti išsiveržimo tašką. Dėl visiškos veiksmų laisvės, jūs vistiek randate save pastoviai kovojant su valdžia. 

   


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account