Planetų ABC

  Žmogaus charakterį veikia planetų išsidėstymas jo gimimo metu. Lentelėje nurodytos trumpos planetų charakteristikos.

  Saulės sistemos astrologinė planetų charakteristika

  http://www.spiritproject.com/free-birth-horoscope

  Šioje nuorodoje jūs galite sužinoti savo planetų išsidėstymą gimimo metu.

  Globojančių planetų įtaka:

  Saulė.
  Be šviesos ir šilumos, kurias Saulė dovanoja Žemei, nebūtų ir gyvybės. Pagrindinis kosminės įtakos Žemei fenomenas yra įvairių rūšių spinduliavimai, kuriuos siunčia Žemei planetos. Svarbiausi iš jų-Saulės. Ji per metus pabūna kiekviename iš 12 Zodiako žvaigždynų ir dangaus skliaute apsuka visą 360 laipsnių apskritimą.
  Saulė mums gimstant sukuria vidinę esmę, suteikia kūrybinį impulsą, konkretų tikslą, valdžios troškimą, potraukį į azartinius lošimus, pasilinksminimus, nulemia netektis, santykius su tėvu (arba vyru). Tai savarankiškumo ir individualumo simbolis, dvasingumo vystymosi pradžia.

  Mėnulis.
  Tai nuostabusis naktinio dangaus svečias, kuriam dar žiloje senovėje lenkėsi žmonės, pastebėję jo fazių veikimą.
  Mėnulis suteikia žmonėms emocingumo ir intuicijos. Jis daug papasakoja apie mūsų reakciją i įvykius, sąlygoja atsipalaidavimą, vaikiškas būsenas, santykius su motina (arba žmona). Jis taip pat žmogaus susidvejinimo ir pasirinkimo simbolis, charakterizuoja mūsų vidinio pasaulio pokyčius, likimo pobūdi, norus, aistras, instinktus, dvasines būsenas, sveikatos būklę, moters Įtaką. Mėnulis paryškina emocingumą, nepastovumą, potrauki į šeimynini gyvenimą, motiniškus jausmus.

  Marsas.
  Tai valios energijos, pasitikėjimo savimi ir agresyvumo planeta. Susijęs su seksualumu, vyriškumu, aistromis, aktyvumu darbui, tačiau dažniausiai pasireiškiantis impulsyvumas neleidžia užbaigti to, kas pradėta. Tai ir karo, chirurgijos bei verslo planeta.

  Merkurijus.
  Jis sąlygoja protinius sugebėjimus, intelektą, sugebėjimą bendrauti, prekybinius gabumus ir... vagystes. Tai kontaktai ir informacija, lengvumo būsenos, paslankumas, bendravimas su šeimos nariais ir kaimynais; nauji įspūdžiai, gandai, trumpos kelionės; domėjimasis technika, matematika, okultiniais mokslais. Tai ir prisitaikymas, imlus mąstymas, fiziniai duomenys, jaunystė.

  Venera. 
  Tai planeta, suteikianti sugebėjimų mylėti, bendrauti su aplinkiniais, žmogiškų vertybių sistema - pinigais. Venera sąlygoja romantiškas būsenas, perdėtą jautrumą ir pasyvumą, santykius su draugėmis ir seserimis, užsiėmimą menu, madas, drabužius, harmonijos jausmą, estetinį skonį, vaisingumą. Tai ir laimės planeta.
  Neigiamas planetos poveikis: nusivylimas meile, netektys, negarbė, iškrypimai, geidulingumas, išlaidumas.

  Jupiteris. 
  Astrologijos ir numerologijos požiūriu, tai labai svarbi planeta Ji sąlygoja žmonių augimą, orientaciją, didybę, visuomeninę padėtį, taikingumo būsenas, pasitikėjimą savimi, socialinį aktyvumą, saviraišką, ryšius bei augimą; santykius su vyresniais broliais ir seserimis, pagalbos suteikimą, aukštąjį išsimokslinimą, santykius su mokytojais; moralę, etiką ir pasaulėžiūrą. Taip pat valdo artistus, politikus ir religiją; atneša turtus.
  Neigiamas poveikis: veidmainystė, noras negarbingais būdais praturtėti, savęs pervertinimas.
  Jupiteris būna retrogradinis apie 4 mėnesius per metus ir apeina visą zodiaką per 13 metų.
  Normaliomis sąlygomis Jupiteris yra išminties, inteligencijos ir laimės šaltinis. Retrogradinis Jupiteris kompensuoja save treniruodamas mistiškas jėgas ir stiprybę. Žmonės turintys stiprų Jupiteri savo kundalėje, geba atlikti visas užduotis, kurių normalus žmogus negali net pagalvoti, kad tai darytų savo gyvenime. Tokie žmonės pasiekia garbę ir įžymumą darydami neįprastus darbus.
  Retrogdarinio Jupiterio gydymas.
  Galite atlikti keletą gydomųjų veiksmų, kad nuramintumėte pažeistuosius savo Jupiterio efektus esančius jūsų kundali. Vedinėje astrologijoje sakoma, kad yra labai svarbu imtis gydomųjų priemonių, kuomet jis neteikia palankaus rezultato būdamas retrogradinėje būsenoje. Natūraliai Jupiteris yra palanki planeta, dėl kurios yra labai svarbu pasiekti jo palankumą tam, kad gyvenimas būtų sėkmingas. Tai yra išminties, turtų ir vaikų šaltinis. Vedinė astrologija rekomenduoja atnašauti aukas Višnu ir kasdien lankytis jo šventykloje aukojant Ghi, kapurą, bulvę ir varškę.
  Ketvirtadieniais patartina pasnikauti. Garbinti deivę Lakšmi ir Viešpatį Višnu kartu su ilgąja ciberžole ir geltonuoju sandalmedžiu. Taip pat nešioti Kesar tilaką kaktoje. Vonią reikėtų darytis su geltonomis garstyčių grūdeliais, medumi ir maudantis kartoti Jupiterio mantrą, po ko viskas nuplaunama švariu vandeniu.
  Dovanokite maistą ir Jupiteriškus daiktus tokius kaip druska, ciberžolė, citrina ir tt. kunigui šventikui ar bet kokiam reikliam žmogui tam, kad sulauktumėte palankaus Jupiterio rezultato. Galite poveikį sustiprinti aukodami visa tai ketvirtadieniais. 
  Jums reikia kartoti Jupiterio mantrą "Om Gum Gurwaya Namah" rezultatams pasiekti. Kartokite ją kasdien 108 kartus arba ketvirtadieniais.

  Saturnas.
  Planeta nurodo, ko mes labiausiai bijome; kalba apie kaltę ir nusivylimą; įtaką kitiems. Taip pat sąlygoja nusistovėjusias elgesio normas bei taisykles, įstatymus, tradicijas, santykius su vyresniais ir senais žmonėmis bei autoritetais. Be to, kontroliuoja drausmę, savikontrolę, susikaupimą, nepriteklius; simbolizuoja minčių gilumą, dvasinę veiklą, protingumą.
  Neigiamos savybės: dogmatizmas, tinginystė, nedėkingumas, šykštumas, klastingumas. Kai kas Saturną vadina likimo planeta.

  Uranas. 
  Tai didysis laidininkas tarp Žemės ir dangaus, išsilaisvinimas per impulsą.
  Planeta simbolizuoja informacinį-energetinį ryši; netikėtumus. Ji sąlygoja aktyvias sužadintas bei egzaltuotas būsenas; protinių galių pakilimą, minčių nušvitimą, pranašystes, nestandartinius ir neįprastus veiksmus, revoliucingumą, lyderiavimą; naujų idėjų ir teorijų skelbimą, kovą su tradicijomis ir senomis jų formomis, netikėtas permainas, šoką, traumas, avarijas ir katastrofas; santykius su neįprastais žmonėmis, pranašais, okultistais ir astrologais.
  Uranas gali suteikti netikėtą praturtėjimą ar pasisekimą, taip pat netikėtą netekti, sukelti konfliktus su visuomene, skatina aiškiaregystę.
  Neigiamos savybės: perversmai, engimas, iškreipti ir nepriimtini žmonėms veiksmai.

  Neptūnas.
  Planeta simbolizuoja mūsų idealus ir nurodo tas sritis, kuriose siekiame tobulėjimo. Taip pat skatina kolektyvinį egzistavimą, talentų pasireiškimą, svajingumą, atsipalaidavimą, nesusikaupimą, psichikos nukrypimus, nuojautą, pranašiškus sapnus, nemigą, nesąmoningas ir nekontroliuojamas būsenas, mistinių ir utopinių idėjų skleidimą, polinkį imtis misijos; paveldimas ligas. Neptūnas - tai visa, kas gyvenime yra paslaptinga.
  Neigiamos savybės: klastingumas, apgaulė, išdavystė, paklydimas, minčių chaosas. Kai kas šią planetą vadina iliuzijų bei misticizmo planeta.

  Plutonas. 
  Tai mirties ir pakartotinio gimimo planeta. Ji simbolizuoja mūsų pasąmonę ir pačius stipriausius motyvus; valdžios siekimą. Taip pat sąlygoja įtemptas būsenas, susižadinimą, didžiuli aktyvumą ir atvirkštinį veiksmą - apatiškumą, norą mirti ir susinaikinti; sunkius psichikos nukrypimus, genetinius sutrikimus, manijas; agresyvias ir nekontroliuojamas būsenas; ypatingą seksualumą; aktyvų socialinį aktyvumą, organizatoriškumą, masinius stichinius judėjimus, draudžiamas sektas, mitingus, streikus, santykius su įvairiomis partijomis bei nusikalstamais elementais; pagimdo ekstrasensus, magus; sukelia masines katastrofas ir karus; neleidžia pamiršti savo skolos. Kai kas Plutoną vadina žemiškųjų ir požeminių jėgų valdovu.
  Neigiamos savybės: ištvirkimas ir psichopatijos.

  Žmogaus charakterį jo gimimo metu veikia ne tik planetų išsidėstymas, o taip pat ir kokiame name yra planeta. Žemiau pateiktos 12 namų reikšmės.

  Pirmasis namas (LAGNA) (Esatis, elgesys, gyvybingumas). Simbolizuoja žmogaus kūną, asmenybę, jo išvaizdą, gyvybinę energiją, elgesio modelį susidūrus su išoriniu pasauliu. Parodo asmenybės charakterį, gabumus, skatina saviraišką ir savęs įvertinimo gabumus. Pirmasis būstas nurodo žmogaus prigimtinę išvaizdą ir kūno sudėjimą. šis būstas taip pat vadinamas ascedentu ir stipriai įtakoja žmogaus mąstymą, intelektą, ypač jei jame yra bent viena planeta. Jeigu planeta bus pikta, žmogus turės randą arba apgamą galvoje ar veide. Šis būstas valdo galvą ir veidą, tai vyriškas būstas, jo spalva balta.
  Vedinėje astrologijoje šis būstas vadinamas Tanu Sthana ir nurodo jūsų gimimą, kaip atrodo kūnas ir siela, asmeniniai bruožai ir polinkiai, ilgaamžiškumas, sveikata, charakteris ir natūra. Taip pat valdo galvą. Tai yra Kendra trikona ir Dharma bhava. Tai vienas svarbiausių ir palankiausių būstų horoskope.

  Antrasis namas (Uždirbti pinigai ir materialūs turtai) Nusako kaip yra uždirbimi pinigai, materialus turtas ir koks yra kapitalo kaupimas ar kaip su visu tuo yra tvarkomasi. Tai ir neturtinės gerovės bei galimybių jas gauti, taip pat laisvės, savivertės, įvaizdžio būstas. Trumpai šnekant, tai finansinių reikalų reprezentacija, tačiau gali rodyti godumą ir visų rūšių nuosavybę. Būstas moteriškas, valdo kaklą, spalva žalia. Dhana sthana, nurodo turtus, iškalbą, šeimą, veidą, dešinią akį, burną ir maistą kurį valgote, labdarą ir mirtį.

  Trečiasis namas (Artimiausia aplinka, sesės ir broliai, netolimos kelionės ir studijos). Gaunama informacija apie brolius, seseris, aplinką, ne ilgas keliones, susirašinėjimą, komunikavimą. Nusako, kaip žmogui sekasi mokslai, stažuotės, kaip jis bendrauja. Valdo trumpas keliones traukiniu, motociklu ar mašina, kaimynus, laiškus (šiais laikais ir kompiuteris, bendravimas internetu) ir raštą. Būstas vyriškas, valdo rankas, delnus ir pečius, spalva raudonos ir geltonos mišinys. Bhatru sthana nurodo jaunesnius brolius ir seseris, drąsą, tarnus ir valdinius, bendravimą, talentus ir įgudžius, sportą, verslą, artimų nuotolių keliones, transportavimą, modernias komunikavimo priemones ir praktiškus dalykus.

  Ketvirtasis namas (Siejamas su Imum Coeli: Šeima, Namais, Šaltiniu, Paveldėjimu, Tėvu ). Sprendimai apie namus, santykius su tėvais, nekilnojamą turtą. Matoma iš kokios aplinkos, giminės yra kilęs žmogus, kokios jo šaknys. Nurodomas  gimtasis Tėvas, paveldėjimas, nuosavybė, žmogaus padėtis gyvenimo pabaigoje. Tai labai svarbus būstas, jį reikia atidžiai ištyrinėti. Jis nurodo iš kokių namų žmogus atėjo ir kokius kuriasi. Kai kurie šaltiniai teigia kad tai moteriškas būstas, valdo skrandį, krūtinę, plaučius, spalva raudona. Matru sthana, nurodo motiną, namus, gimines, ofisą ar gamyklą, emocijas, namų ar buitinę laimę, žemės ar nekilnojamojo turto nuosavybę ir perdavimus, protinės ramybės auklėjimą, taip pat plaučiuose ir krūtinėje.

  Penktasis namas (Meilės reikalai, malonumai, laisvumas, vaikai ir kūrinija) Simbolizuoja kūrybingumą, meno dirbinius, ir vaikus. Visokios pramogos, patys įvairiausi žaidimai ir linksmybės. Parodo meilės nuotykių situaciją. Palikuonys, azartiniai žaidimai, lošimai, prekyba, rizikingi žaidimai, malonumai, tėvo gerovė, pomėgiai. Valdo širdį, nugarą, kepenis, vyriškas būstas. Spalva juodos ir baltos mišinys. Putra sthana nurodo vaikus, išsilavinimą ir intelektą, kūrybingumą, mantra, tantra ir pooja. 

  Šeštasis namas (Kasdieninis gyvenimas, darbas, bendradarbiai, žemesnio rango darbuotojai ir sveikata ar švara) Parodo, kokią vietą mūsų gyvenime užima pareigos, apibūdina mažesniuosius įsipareigojimus, kasdieninius darbus, kaip sugebame tvarkytis rutinoje ir elgiamės darbe. Tarnystė, žemesnių pareigų bendradarbiai, pavaldiniai, darbo sąlygos, ligos, medicina ir fiziniai negalavimai, gyvūnai, dėdės, tetos. Moteriškas būstas, juodos spalvos, valdo žarnyną ir pilvą. Shatru sthana nurodo sveikatą, susirgimus, sužeidimus, paskolas, sportą, dėdes iš motinos pusės, priešus ir opoziciją.

  Septintasis namas (Sąjungos, vedybos, kiti žmonės, asociacijos ir kontraktai) Yra priešingas 1 būstui ir simbolizuoja kaip bus elgiamasi su kitais žmonėmis, t.y. Sutuoktinį, verslo partnerius, draugus. Parodo, kaip žmogui seksis bendradarbiauti arba bylinėtis. Meilė ir santuoka, vyras arba žmona, visuomeniniai ir atviri priešai, teisiniai reikalai, ginčai, nesutarimai, partnerystė, bendravimas su kitais (ne giminėmis). Vyriškas būstas, valdo juosmenį, strėnas ir inkstus, spalva tamsi, beveik juoda. Kalatra sthana nurodo sutuoktinį, seksualinį gyvenimą, reprodukciją ir genitalijos organus, pasitenkinimą ir Kundalini shakti bei mirtį.

  Aštuntasis namas (Aistros ir krizės, transformacijos, mirtis, finansinės investicijos, seksualumas). Nusako žmogaus požiūrį į gimimą ir mirtį. Be to, šis namas atskleidžia informaciją apie paveldo galimybes, aistras, seksualumą, netektis, evoliuciją ir transformaciją. Mirtis, taip pat testamentai, paveldėjimas, žmonos ar vyro kraitis ir turtas, kitų žmonių pinigai, mistinės galios. Tai moteriškas būstas, valdo lytinius organus , spalva žalia su juoda. Ayu sthana nurodo destrukciją, įvykius, fizinius skausmus, paveldą ir draudimą, jėgą ir paslėptus dalykus bei susidomėjimą okultizmu.

  Devintasis namas (Kelionės, abstrakčios ir aukštos sąvokos, dvasingumas ir užsienio reikalai). Tai yra dvasingumo, filosofijos ir aukštesniųjų idealų karalystė. Simbolizuoja tolimas keliones (fizines ar vidines) ar net emigraciją. Taip pat šis namas globoja aukštajį mokslą, religiją, politiką, filosofiją. Be to, tai – mūsų svajonių būstas. Priešingai nei 3 būstas, šis būstas simbolizuoja aukštąjį išsilavinimą ir universitetus, taip pat abstrakčių dalykų suvokimą, taip pat siejamas su teise ir legalumu, religija. Rodo jūrą, kelionės į užsienį be gyvenimas jame, svajonės ir vizijos, vyro ar žmonos broliai ir seserys. Valdo klubus ir šlaunis, vyriškas būstas, spalva žalia ir balta. Bhagya sthana nurodo sėkmę, gerovę ir klestėjimą, guru, tėvą, religinį ir dvasinį progresą, biblijinę išmintį, sadhana, piligrimystę, keliones į užsienį ir tarptautinę prekybą, anūkus.

  Dešimtasis namas (Būstas siejamas su Viduriniuoju dangumi, socialinė sėkmė, profesinis likimas ir motina). Tai yra opozicija 4 būstui ir siejamas su asmens profesionalia karjera, taip pat socialiniu pakilumu lyginant su šeimyniniu fonu. Rodo žmogaus visuomeninę padėtį, karjeros galimybes. Taip pat padeda atskleisti gyvenimo siekius, tikslą, tapti žinomam ir svarbiam. Jame matome nagrinėjamojo motiną ir jo garbę, šlovę, amatą ar profesiją. Daug planetų šiame būste nurodo lengvą kelią per gyvenimą. Ambicingumas ir socialiniai pasiekimai. Viešuma ir galima šlovė, motinos įtaka. Jis valdo kelius ir sėdmenis, moteriškas būstas, spalvos raudona su balta. Nurodo jūsų profesiją, verslą, valdžią ir jėgą ir apdovanojimus bei pasiekimus.

  Vienuoliktasis namas (Draugai, kolektyviniai projektai, parama ir gyvenimo apsauga.) Apsprendžią žmogaus gebėjimą bendradarbiauti su kolektyvu, nurodo draugus, grupinę veiklą ir kokią vietą joje užima, naujoves, idėjas, permainas ir laisvės poreikį. Apsauga ir projektai. Priešingai nei 5 individualistiniam būstui. Draugai, viltys, norai, mamos gerovė, muzikalumas. Valdo blauzdas ir kulkšnis, spalva geltona, vyriškas būstas. Nurodo uždarbį, įplaukas, geras naujienas, pinigus, vyresnius brolius ir seseris, draugus, tolimų distancijų keliones, skrydžius oru ir pramogas ir visų rūšių humanitarines temas.

  Dvyliktasis namas (Priešai, sunkumai, vienatvė, paslėpti sunkūs išbandymai ir paslaptys). Simbolizuoja vienatvę, vidinį aš ir atitolimą nuo kitų, didesnęs vidines krizes. Pagal jį sprendžiama kokios laukia ligos, lydi baimės ir kokie sunkūs išmėginimai yra skirti. Tai asmeniniai ar slapti priešai, liūdesys, kančios, tragedijos ar apribojančios laisvę vietos kaip kalėjimas, ligoninės, beprotnamiai, užpuolimai, apiplėšimai, ligos, taip pat gyvuliai, tetos ir dėdės iš mamos pusės. Jis valdo pėdas ir kojų pirštus, moteriškas būstas, spalva žalia. Šis būstas kalba apie praradimus ir iššvaistymą, išlaidas, užsienio šalis, įkalinimą, mirtį, sadhana ir Moksha arba galutinį išsivadavimą.

  Kiekviena iš 9 skirtingų planetų, išsidėsčiusių 12 skirtingų būstų, duoda skirtingą ir kartais visiškai priešingą rezultatą. Vėlgi kai kurie iš jų sukuria kažkokį gerą rezultatą ir kai kurie blogą. Įsiminkite šį svarbų faktą.

  stipriausi yra 1 ir 10 būstai, toliau 11 ir 7 ir 4, tada 2,3, 9 ir 12, ir galiausiai 5, 6 ir 8. Tos planetos, kurios 1 ir 10 būstuose yra labai stiprios ir įtaką daro per visą gyvenimą. tačiau vėlgi 5, 6 ir 8 yra silpnesnė, tačiau gali turėti gilią prasmę.

  1,3 ir 9 dar vadinami intelektualiaisiais būstais, čia esančios planetos visada įtakoja mąstymą. Iš savo praktikos norėčiau paminėti, jog pikčiausiai veikia ne 8, o 1, 6 ir 12 būstai. 11 būstas dažniausiai be minėtos informacijos, dar rodo ir mirtį.
       

  1, 5, ir 9 yra Dharma (teisingumo) būstai.

  2, 6, ir 10 yra Artha (turtų) būstai.

  3, 7, ir 11  yra Kama (prisirišimų) būstai.

  4, 8, ir 12  yra Moksha (išsivadavimo) būstai.

  Aviną - Marsas,
  Jautį - Venera
  Dvynius - Merkurijus,
  Vėžį - Mėnulis,
  Liūtą - Saulė,
  Mergelė - Merkurijus, Prozerpina
  Svarstyklės - Venera, Chironas
  Skorpionas - Plutonas, Marsas,
  Šaulys - Jupiteris ir Uranas,
  Ožiaragis - Saturnas ir Uranas,
  Vandenis - Uranas ir Saturnas,
  Žuvys - Neptūnas ir Jupiteris
   

   


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account