Veneros aspektai

  Veneros ir Marso konjunkcija:
  Ši konjunkcija nurodo stiprų natūralų troškimą reikalaujantį reikštis. Santykiuose su priešinga lytimi esate agresorius, ir taipogi visuomet esate energingas ir agresyvus užmezgant socialinius ryšius. Artistiška veikla gali tapti jūsų hyper aktyvios natūros energetiniu išliejimu.
  *Jūs mėgaujatės savo gyvenimu ir vertinate malonumus bei entuziazmą kartu su tais, kurie yra aplink jus. Jausmus jūs išreiškiate su lengvumu ir vertinate kitus, kuomet jie tai irgi daro. Emocinės dramos tampa vertinamos užuot vengiamos. Jūsų apetitas veiksmui, greičiausiai yra gerai žinomas ir gerai pastebimas. Sportas, veikla gryname ore, ir viskas kas fiziška yra aukštai jūsų mėgstamų dalykų sąraše. Seksualiniai santykiai, be abejonių, taip pat svarbūs.

  Veneros ir Saturno konjunkcija:
  Šis junginys nurodo į būtinybę  nuolaidžiaujant aplinkiniams tam, kad gautumėte tai ko norite. Kad pavyktų santykiai, turite  išmokti prisiderinti. Daugybė jūsų santykių jums būna nepatenkinami arba kažkokiais būdais ribojantys.  Jaučiatės , kad esate išnaudojami arba jie tiesiog neteikia daug džiaugsmo. Gali būti, kad jums reikia duoti daugiau, nei kad kitas asmuo tai daro. Gali būti, kad pesimizmas ryškiai pabrėžia jūsų nusistatymą į santykius. Šis aspektas taip pat liečia finansinius reikalus. Jūsų apsisprendimas materialiuose reikaluose yra teisingas ir tvarkydamiesi su piniginiais reikalais laikotės savidrausmės.

  Veneros ir Urano konjunkcija:
  Šis derinys nurodo, kad esate linkę į netikėtą susižavėjimą. Šis išsidėstymas suteikia jūsų asmeniui kibirkščiavimo, paverčiant jus populiariu ir socialiai aktyviu žmogumi. Jums gali būti sunku susirišti su vienu žmogumi, kadangi jūsų meilė iš prigimties yra visuotinė. Gerai būtų jei savo romanams kurį tai laiką paskirtumėte bandomąjį laikotarpį. Venkite skubotų vedybų. Jeigu esate linkę į artistiškumą, šis aspektas prideda gerą originalumo laipsnį tiek jūsų darbui tiek pasirodymams.
  *Jūs vertinate bet ką, kas yra kitoniška ir nuklydę nuo įprastumo, kasdieniškumo. Įprasti dalykai ir banalybės ne jums. Jūsų draugai ir aplinka, viskas kas jus supa - privalo būti nesuvaržyti iki prieštaringumo. Jums gali mažai rūpėti, ką kiti galvoja, ir ši nepriklausomybė yra jūsų aistra. Tie būdai, kuriais parodote meilę gali būti taip pat neįprasti ir jūsų partneriai tikrai yra neprisitaikėliai. Jūs keliate aukštas vertybes būti kitokiu...

  Veneros ir Neptūno konjunkcija:
  Šis derinys prideda jūsų meilei dvasinio tono. Esate lengvai paveikiami įspūdžių, bei turite gilių ir plačių emocinių ryšių gabumų. Ryški vaizduotė ir išradinga pasąmonė tarnauja kaip pagalbininkai bet kokiems artistiškiems talentams muzikoje ir mene. Venkite bet kokių tendencijų būti ne praktiškais svajotojais. Iš tiesų esate tikri romantiškieji idealistai.
  *Labai branginate savo svajones ir idealus ir nelaikote jų iš kito pasaulio ar nepasiekiamų. Aplink save patiriate vienybę, kuri sujungia dalykus kartu. Matyti meilė jūrai ir bet kam, kas išsprendžia tai, kas mus atskiria. Mysticizmas, mitologija, poezija ir muzika tampa naturalia dalimi. Šie dalykai jums yra gerai žinomi. Žmonės, kurie su jumis netikėtai susiduria gali būti suklaidinti iliuzijų kylančių iš jūsų nepaprastos vizijos. Kuria jie mėgaujasi, kuomet yra su jumis, tačiau randa sunkumų išlaikyti tuomet, kai lieka su savimi. Jie sako norėtų, kad pasaulis būtų toks kaip jūs. 


  Veneros ir Jupiterio sekstilis:
  Aspektas nurodo draugišką, mėgstančią išeiti asmenybę. Sugebate pasisakyti tinkamus dalykus tinkamu metu. Esate dosnūs girdami ir visi apie jus galvoja, kaip apie labai simpatišką ir supratingą asmenį. Prireikus  visuomet jumis galima pasitikėti, kuomet nepageidaujama niekuomet neprimetinėjate savo požiūrio. Žmones mėgstate ir žinote kaip su jais eiti išvien. Šis aspektas suteikia daug žadančios materialaus pajautimo ateities, kadangi socialiai esate ypač sėkmingi. 

  Veneros ir Saturno sekstilis:
  Sekstilis susiformavęs tarp Veneros ir Saturno suteikia konkrečias išraiškas bet kokiems artistiškiems talentams, kuriuos tik galite turėti. Esate ištikimi savo draugams ir mylimiesiems. Nebent kiti faktoriai rodytų kitaip, esate linkę turėti labai patvarią santuoką. Grakštumas, rafinuotumas ir geras išsiauklėjimas dažnai yra matomas su šiuo aspektu. Esate politiški, tačiau kažkuo formalūs socialinėje elgsenoje. Romantiškuose ryšiuose esate atsargūs ir slėpiningi. Dėl šio, kai kurie gali matyti jus kaip drovų ir atsitraukusį. Jūs priimate tik tokius romantiškus bandymus, kurie jums kažką reiškia ir su tais, kurie įtikino jus jaučiantys abipusiškai tą patį. Jūs pasirengę priimti viešumą ir asmenines atsakomybes ir esate labai patikimi. Turite gerą vertinimą versle, ir šis aspektas nurodo potencialą sėkmei, kuomet vengiate bet kokio pasitraukimo naudojantis šancu.
  *Įgimta meilė tiesai, esmingumui, netgi nelaimėms. Nuožmus lojalumo pojūtis mylimiesiems. Ginamoji ir į saugumą linkusi mąstysena. Jūsų meilės reikalai būna praktiški ir naudingi. Jūs mylite savo darbą ir dirbate su meile. Forma seka paskui funkciją.

  Veneros ir Urano sekstilis:
  Sekstilis susiformavęs tarp Veneros ir Urano asmeniui yra labai naudingas, kadangi suteikia socialiniuose reikaluose sumanumo. Tai leidžia pakankamai gerai perprasti žmones ir suteikia galimybę eiti į kompromisus, net kuomet nuomonės su jais skiriasi. Žmonėms negrasinate, tačiau perkeliate juos į gynybą. Romantiški santykiai iššoka netikėtai ir sprendimas vesti, gali būti atliktas stebinančiu skubotumu. Jūs savo laisvę  vertinate, tačiau niekuomet nesikišate į kitų žmonių laisvę ar teises. Tai yra didžioji jūsų vertybė, veikianti visuose santykiuose, įskaitant ir vedybas.
  *Meilė naujovėms ir neįprastiems dalykams. Gebėjimas imtis ir įvertinti naujas kryptis ir supratimą, pačiame technologijų priešaušryje. Labai laisva dvasia kas liečia draugus, meilužius ir skonį. Meilė originaliems dalykams. Prasiveržimai.

  Veneros ir Neptūno sekstilis:
  Šis derinys sukuria artistišką vaizduotę. Emocijos ir simpatijos dažnai turi dvasinio ar religinio atspindžio, arba bent jau labai gailestingos natūros, leidžiančios jums su žmonių problemomis elgstis labai efektyviai. Asmeninius santykius esate linkę priderinti, įtvirtinti ir palaikyti. Jūsų jautri natūra kartais jus gali nuteikti emociniam nusivylimui arba nuosmukiui. Visuomet esate tokie optimistiški, kad yra būtina laikyti jūsų lūkesčius tarp realistinių rėmų.

  Veneros ir Plutono sekstilis:
  Stiprūs jausmai ir nuovoka, yra varomieji aspekto bruožai. Jis taipogi suteikia paramos artistiniuose talentuose, kurių galite įgyti, reikšdami dinamiškumą ir originalų kūrybingumą. Jūsų raktas į sėkmę slypi santykiuose, ir giliame supratingume žmonėms ir jų motyvacijoms. Esate lengvai patraukiami fizinės išorės ir žmogaus seksualumo. Tačiau taip pat greitai nusisukate, pajutę bet kokius paviršutiniškumo ženklus.

  Veneros ir Marso trigonas:
  Ši pozicija nurodo, kad jūs esate ypatingai šilti, prieraišūs ir malonūs. Esate laimingo braižo ir žmonėse su kuriais bendraujate ieškote gerųjų jų savybių. Su kitais stengiatės sutarti, kadangi nekeliate pernelyg didelių reikalavimų, o jūsų noras eiti į kompromisus, dažniausiai atneša nuolaidų, kurių reikalaujate. Viešieji ryšiai gali tapti gera vieta siekti darbo. Su savo maloniais bruožais, galite susitvarkyti net su nelanksčiais individais, kuriuos galite sutikti atliekančius savo pareigas. Širdyje esate šmaikštumą mėgstanti persona ir mėgstate gerai leisti laiką. Į problemas galite įsivelti netgi su savo romantiškaisiais partneriais, kurie gali pradėti manyti, kad jūsų seksualiniai nusistatymai yra pernelyg palaidi. Bet greičiausiai taip nėra. Šis išsidėstymas suteikia muzikinių talentų, menus ar dramą. Jis suteikia valios ir energijos šiems talentams išreikšti.
  *Jūs mylite darbą su jausnesniais žmonėmis ir būtumėte super mokytojas ar treneris. Jūs vertinate nuoširdų priėjimą ir esate entuziastiški, kuomet tai įvyksta. Suprantate ir drąsinate emocijas, jausmus ir kūrybingumą ir randate lengvumą dirbant šiose srityse. Vertinate veržlumą ir gebėjimą atlikti dalykus iki galo. Širdies reikalai, santuoka ir panašiai yra tos sritys, kur jūs galite padėti kitiems.

  Veneros ir Jupiterio trigonas:
  Šis trigonas nurodo, kad vidinė pusiausvyra suteikia jums stebėti žmones ir aplinkybes su optimizmu. Negatyvūs elementai daug jūsų neblaško, kadangi esate užtikrinti, kad viskas pasisuks į gerąją pusę. Aplink jus sunku kamnors depresuoti. Labai retai savo sunkumais dalinatės su kuo nors kitu, daugiau stengiatės išspręsti juos savo jėgomis, su kaip galima mažiau arba visai be fanfarų. Jūs turite nepaprastą talentą tvarkantis su žmonėmis ir be abejonės suklestėsite tose srityse, kur tai galėtumėte panaudoti. Jūsų etikos ir socialinio padorumo pojūtis taip pat yra stiprus, kadangi siekiate būti kaip galima geresni. Su žmonėmis bendraujate nuoširdžiai ir atvirai. Vulgarūs ir neišauklėti individai ištiesų jus išjungia ar užgesina.
  *Turite įgimtą meilę teisei ir dalykų nagrinėjimui, ir jūsų problemos bei kliūtys nenusodina. Priešingai, žiūrite į priekį, kaip tai išspręsti. Turite gebėjimą dirbti su kitais, tam tikrame ryšiuje su profesiniu pašaukimu ar karjeros vedimu. Galite patarti ir orientuoti dalykuose, kuriuose reikalingi su darbu siejami sprendimai. Kiti mato jus kaip dosnų ir mylintį asmenį. Jūs visuomet pasidalinate tuo, ką randate ir taip pat turite laimingų bruožų.


  Veneros ir Neptūno trigonas:
  Šis trigonas pažymi ypatingai romantišką natūrą. Dažnai pastebimi artistiniai gabumai, tačiau valia jiems išreikšti gali slinkti labai lėtai. Gebėjimas tvarkytis su praktiniais reikalais priklauso nuo kitų faktorių horoskope. Esate linkę užmegzti neįprastus romanus, ar sutikti savo gyvenimo partnerį tokiomis keistomis aplinkybėmis, kad galite imti manyti, jog tai buvo iš anksto nulemta. Tiems kuriems reikia, esate mieli ir simpatiški, tačiau galite teikti nepraktišką pagalbą. Žmonėms esate pernelyg tolerantiški, tačiau jūs taip nemanote. Jūs esate idealistai, galimai turintys gilius dvasinius įsitikinimus.

  Veneros ir Plutono trigonas:
  Šis trigonas nurodo ryškią romantišką natūrą. Esate vienas iš tų žmonių, kurie labai gerai gali įsimylėti iš pirmo žvilgsnio. Esate romantiški, tačiau pozityviuoju ir gera linkme nukreiptu būdu. Meilės savo nebarstote ir nenėtote. Esate linkę įgyti ekstremaliai aukšto moralumo ir dvasingumo standartus. Jūsų pagrindiniai principai yra kietai įtvirtinti ir nesupurtomi.

  Veneros ir Šiaurinio nodo 
  trigonas:
  Harmonija egzistuoja santykyje tarp jūsų įvertinamųjų ir Santykių funkcijų, jūsų Likimo atvėrimo.
  Veneros ir Šiaurinio Nodo trigonas pasiūlo tai, kad jūs patirsite arba trokšite glaudžių ryšių tarp jūsų likimo pojūčio ir santykių. Manieros, pagal kurias atsiskleidžia jūsų likimas, pagrinde bus palankios jūsų santykiams. Panašiai, jūsų santykiai taip pat klęsti tokiu būdu, kuris yra priderintas jūsų likimo siekimui.
  Nuosprendžiai, kuriuos atliekate siekdami savojo likimo, arba gyvenimo pamokų mokymasis taip pat yra priimtinas ir tikėtinas. Jeigu jums teks pereiti vertybių sistemos persiorientavimą, tikėtina jog ir tai taps suderinta su jūsų likimu, ir iš tiesų gali turėti lemties kokybę.
  Venera taip pat simbolizuoja vidinę esmę "anima" (moterišką psichologinį archetipą). Trigonas tarp Veneros ir Šiaurinio Nodo nurodo, kad gyvenimo pamokų mokymasis ir likimo suvokimas gali vesti jus prie jumyse esančio pilnesnio moteriškų principų supratingumo ir realizavimo. Jūs jaučiatės patogiai dirbdami su savo santykių ir vertybių sistema. Taip pat galite pajausti likimo pojūtį savo potraukyje moterims arba savo santykiui su kitomis moterimis. Tokie santykiai pagrinde vyksta harmoningai.
  Jeigu tiek Venera ar Šiaurinis Nodas turi sunkių aspektų su kitomis planetomis, trigonas pasiūlo būdą, kuriuo galima patiriamą stresą sumažinti, kuris yra asocijuojamas su prastu aspektu. Vertindami savo likimą (arba savo pastangas dirbti link jo) dažnai gali padėti jums atkuriant balansą ir pusiausvyrą ir susitvarkyti su stresu, patiriamu dėl sun\dėtingo aspekto su Venera. Jūsų santykių partneris dažnai gali padėti jums susitvarkyti su nerimu ir stresu, siejamu su sunkiu Šiaurinio Nodo aspektu. Dažnai jūsų pačių sprendžiamieji gabumai ir jūsų gabėjimas imtis subalansuoto priėjimo prie situacijos, gali padėti jums sukurti harmoniją, kuomet esate išsibalansavę ar kuomet likimas tampa sunkus. Gėrėjimąsis, ypač gražiomis formomis, gali įkvėpti jus prieiti prie jūsų likimo sąlygų ar pamatyti savo likimą aiškiasniame vaizde.

  Trancendentinis Potencialas:
  Jūs galite realizuoti savo trenscendentinį potencialą tarp Veneros ir Šiaurinio Nodo, kuomet suvokiate savo tikrąjį ir aukščiausiąjį likimą. Jūs esate ypač atviri santykiams, kurie pagelbėja, asistuoja jums likimo proceso ralizavime. Todėl, jūs išvystėte bent jau vieną ir galimai keletą reikšmingų santykių, kurie toliau pastūmėjo jūsų gyvenimo tikslus. Jūs taip pat natūraliai įsipareigojate nepertraukiamam savo prioritetų ir vertybių sistemos naujam įvertinimui, kad jos būtų didingesnėje harmonijoje santykyje su jūsų vidinio augimo ir vystymosi tikslais.
  Nesaugumas
  Jeigu viduje jaučiatės nesaugiai, tuomet savo likimo sieksite nesėkmingai. Pagrinde galite jaustis lengviau, kuomet vengiate asmeninių įsipareigojimų, skirtų jūsų gyvenimo vystimuisi, kuomet imate pasikliauti kitais. Galite tvirtai laikytis idėjos, kad stebuklingas kažkieno sutikimas, suteiks jums lengvą kelią į išsipildymą, kuris gali būti pažymėtas šiaurinio Nodo būsto išsidėstymu. Taigi, jūsų gyvenimas gali būti praleistas veltui, belaukiant jūsų sapnų Princo ar Princesės.

  Veneros ir Marso kvadratūra:
  Tai nurodo į emocines problemas, siejamas su romantika ir daugybe kitų santykių, liečiančių priešingą lytį. Dažnas šio aspekto padarinys yra ankstyva santuoka. Santykiuose galimi prislėgti jausmai. Pavyduliavimas ir pasipiktinimas dažnai yra prisegamas prie šio išsidėstymo. Vyrai su šiuo aspektu yra linkę pykinti moteris su savo šiurkščiomis manieromis. Šio aspekto moterys dažnai turi perdėtai stiprų emocinį temperamentą.
  *Iš tiesų jūs nemėgstate emocijų parado, atvirumo iš kitų. Tai ką mylite ir vertinate, gali būti ne taip aišku, kaip tai, ko nemylite. Jums įkelia problemų visų, kurie tampa pernelyg landūs, fiziški ir staigiai išsiliejantys. Tai jums yra aišku. Sportas, sunkūs drąsos išmėginimai, ir viskas, kas yra pernelyg fiziška, yra nepageidaujama. Duotas pasaulis toks koks yra, ir jūsų polinkiai, bei koks nors emocinės įtampos kiekis yra neišvengiamas.

  Veneros ir Jupiterio kvadratūra:
  Ši pozicija nurodo nuolaidžiavimą savo silpnybėms ir suteikia nerūpestingumo Veneros asociacijos reikaluose. Per daug dalykų yra priimama už tiesą, ir jums gali trūkti tikrųjų dalykų vertybių įvertinimo. Tiek meilėje tiek finansuose galite būti labai išlaidus, ekstravagantiškas ir sunkiai susitvarkantis abiejose sferose. Jus greičiausiai piktina, kuomet verčia daryti tai ko nenorite. Įtariai žiūrite į kitų žmonių motyvus. Jaučiate, kad bet kokie priešiški jausmai tarp jūsų ir kieno nors kito, didžiąja dalimi yra kito žmogaus nesupratimo rezultatas. Jei nuolaidžiausite savo silpnybėms, gali būti sunku išlaikyti ar numesti sunkią naštą. 
  *Jums nepatinka atlikinėti karjeros sprendimų, ir galite visiškai pasimesti kuomet paliečiamas teisingo pasirinkimo klausimas. Jūs galite nevertinti patarimų ir tai paverčia problemą dar labiau komplikuotesne. Jums gali būti svarbu gauti patarimų iš patikimo draugo, kažkieno, kuris gali jums patarti priimti teisingus pasirinkimus. Nesvarbu ar jūs esate linkę tokį pasirinkimą mėgti ar ne, kuomet pasiryžote teisingam keliui, turėtumėt jį priimti ir eiti juo.

  Veneros ir Saturno kvadratūra:
  Šis aspektas parodo santykių sunkumus. Dėl to kartais galite būti palikti už vyraujančio socialinio gyvenimo krypties ribų. Turite melancholinių bruožų, pasireiškiančių per drovumą, arba formalias ir šaltas savęs pateikimo manieras. Kuomet esate pusiaukelėje su žmonėmis susipažinti tampa sunku, kadangi bijote būti atmesti. Turite įveikti gynybinį nusistatymą. Jumyse verda didelis įtampos ir nerimo laipsnis, dėl ko tampa sunku atsipalaiduoti.

  *Sinastrijoje jūs susiduriate santykiuose su kažkuo, kas apriboja jūsų laiką drauge. Matyti kai kas dėl jūsų partnerio požiūrio, liečiančio meilę ir šeimą, dėl kurios jūs negalite pilnai būti atviri ir pasitikėti. Tai gali nurodyti problemas liečiančias intymumą. Net jeigu partneris normaliai labai dosnus, kažkas suvaržo jį ar ją neskubėti ir išsiaiškinti, ko jis ar ji iš tiesų nori.


  Veneros ir Urano kvadratūra:
  Šis derinys nurodo į laisvą dvasią, kurią sunku suvaržyti ilgalaikiams santykiams. Jūs esate susižavėję neįprastų savybių individais. Nepastovi natūra apsunkina galimybę priimti saitų su vienu žmogumi atsakomybę. Esate greitai įsižeidžiantis ir užsispyręs, turite problemų su priešinga lytimi, kurių šaknys gali būti giliame žemesnės padėties komplekse. Yra tendencija jog papročiams ar sąlygoms nepaklusite ir pasidarys nuobodu su tais, kurie tam paklūsta. Jūs esate įpratę daryti savaip ir to tikitės. Meilėje ir draugystėje keliate sąmyšį, tačiau tuo pačiu netampate pernelyg prisirišę prie draugų ir meilužių. Tokia planetų padėtis gali lemti nervinę asmens būklę ypač  jeigu negaunate pakankamai poilsio.

  Veneros ir RAHU kvadratūra:
  Jums kyla sunkumų išreiškiant savo jausmus, ypač atsižvelgiant į jūsų profesinį ir buitinį gyvenimus. Jūsų karjera ir namų aplinka gali pasirodyti esanti kasdieniška, arba jie gali trukdyti jūsų socialinei, romantinei ir estetinių ambicijų pilnatvei, tai gali sukelti paniekos požiūrį jumyse. To pasekoje gali trūkti skonio namų ar ofiso dekoravime.


  Veneros ir Pietinio Nodo kvadratūra:
  Jūsų Vertinamasis ir Santykių funkcionavimas, atitraukia jus nuo jūsų Gyvenimo Likimo ir nuo įgimto potencialo.
  Šis derinys pagrinde nurodo kad dėl savo santykių, malonumų patirties troškulio ir pasitenkinimo, esatę suglumę ar išsiblaškę. Tai kelia priežastis jums nepasirūpinti savo likimo siekiais bei įgimtų talentų ir natūralių požymių vystymu ar panaudojimu. Kuomet atsiveriate tokiems siekiams, tampate išsiblaškę ar atitrūkę. Galite suglumti netgi nuo savo prisirišimo prie kitų arba dėl jūsų energijos ir resursų ištraukimo tų žmonių, kurie jus supa. Pasiaukojimas kurį turite atlikti, patraukdami į šalį visą pasimėgavimą pojūčiais, arba pasitenkinimas kurį igijate kombinuodami turimą nuosavybę, priverčia jus pulti į patogų materialaus pasaulio įtraukimo ir veikimo modelį ir pamiršti tiek jūsų likimą, tiek jūsų atsakomybę panaudoti savo talentus ir resursus. 
  Kartais patiriate konfliktą ir audžiatės nuo vieno prie kito. Kartais jaučiatės kalti kad nesirūpinate savo aukštesniosiomis pareigomis ir įsipareigojimais. Kitados jūs paprasčiausiai krentate į juslinį pasimėgavimą ir pilnai užimate santykius, ir šie tampa pagrindiniu gyvenimo dėmesiu. Tai nėra pasakytina kad jums visuomet yra suteiktas visiškas hedonizmas arba įkyrus susipainiojimas su kitais žmonėmis. Blaškymasis, kurį imatės vykdyti, gali apgaulingai maskuoti patiems jums kilnius tikslus. Galite garbinti menus ir grožį, arba dirbti dėl taikos ir harmonijos, ištobulinti visuomeninį mandagumą, arba stengtis būti geru žmogumi visiems, su kuriais turite reikalų. Pasigėrėjimui, kokios šios teigiamos savybės tik galėtų būti, jos nėra pagrindinis tikslas, dėl kurio šiame gyvenime inkarnavotės. Sutelkdami dėmesį į šį dėmesio trūkčiojimą ar blaškymąsi, galite nepasirūpinti žymiai palankesniais jums ir kitiems žmonėms talentais.
  Jeigu visa tai atpažįstate ir stengiatės išvystyti savo privalumus, ir dirbate tam kad progresuotumėte link savo gyvenimo tikslo radimo, neišvengiamai būsite pastumti susidurti su dvasinio tingumo sunkumais, prisirišimu prie žmonių ir daiktų, ir pojūčių potraukiu. Ironiškai, šie sunkumai gali tapti dėmesio atitraukimo šaltiniu, jeigu imsite vartoti pernelyg daug neryžtingumo arba imsite ieškoti tinkamo "balanso". Kaip bebūtų, kuomet prisirišimus ir apsėdimus paliekate užnugaryje, tuomet gebate surasti savo tikrąsias stiprybes ir gyvenimo tikslus, taip pat sudarydami galimybes vertybėms ir santykiams tarnauti jūsų aukštesniesiems tikslams.
  Trancendentinis potencialas
  Šis aspektas nurodo, kad potencialas bus realizuotas tiktais po to, kai vertybės ir santykiai patirs sunkumų ar reikės įdėti pastangų, niekuomet neprarandant poreikio stengtis pasiekti savo tikrąjį gyvenimo likimą, nei prarandant įsipareigojimus įgimtiems talentams panaudoti. Savo prisirišimų prie žmonių, dalykų ir patirties įveikimas, išbandė jus, kad išlaikytumėte sutelktą dėmesį į gyvenimo tikslus ir pagaliau įrodė šių tikslų pasiekimo vertingumą. Tai įvyko tam tikrais atvejais, kuomet išvystėte arba radote vertybių sistemą, kuri atitinka jūsų gyvenimo aukštesniuosius tikslus. Tuomet pakreipėte ar perstatėte savo santykius taip, kad jie palaikytų jūsų tikruosius gyvenimo tikslus. Tai padarė likimą tyrinėti įmanomą, kuris dar tėra tik potencialas, taip pat ir panaudoti šiuos resursus, su kuriais jau esate susipažinę ir jaučiatės patogiai, pilnatviškesni ir tobulesni. Perkeldami savo dėmesį į vertybių bei santykių aukštesnę sferą, taip pat tapote įgalus integruoti į grožį ir harmoniją savo išvystytus praeities talentus, ir ateities gyvenimo likimą, visa tai atliekant per vertybių sistemą ir per bendravimo su kitais žmonėmis dinamiką. Jūs žinote kaip ir vertinate tai kas yra Realu, dirbkite link šios Realybės, naudokitės visais savo talentais ir polinkiais atlikti tai, ir apreikšti savo santykį su tikrove visame bendravime su kitais.
  Nesaugumas
  Prisirišimuose, tai ką EGO jaučia kad yra jūsų, jūs paskiriate besaikį energijos kiekį, kad apsaugotumėte savo "nuosavybę" dalykams, žmonėms ir patirčiai. Esate sudominti malonumų siekiu, ir savo komfortą laikote aukščiau įsipareigojimų aukštesniąjam aš. Taip pat ir santykiuose tapote įtraukti pilnu dėmesiu, galvodami kad santykiai yra tikri ir elgdamiesi lyg jie būtų nuolatiniai. Jūsų prisirišimas prie savininkiškų santykių ir materialių vertybių, sulaiko jus nuo galimybės kada nors pastebėti savo tikrąjį likimą arba išmokti gyvenimo pamokas. Esate pagauti savo pačių prisirišimų ir įsipainiojimų pelkėje ir turėsite iškęsti dvasines pasekmes. Kadangi jūs taip smarkiai pasinėrę į save, apleidžiate savo įgimtus talentus daryti gera, taigi šį nuopelną 
  turite užsitarnauti. Kadangi nesėkmės galimybių priimti ar pripažinti nenorite, bei jas pataisyti, jūsų blogų įpročių polinkis ir negatyvios tendencijos paprasčiausiai tęsiasi.

  Veneros ir Jupiterio 
  opozicija:
  Su šiuo aspektu reikia tvarkytis tokiems žmonėmis, kurie davė jums per daug. Aspektas nurodo tuštybę, tingėjimą arba laipsnį pernelyg emocingos elgsenos. Gali būti, kad jūs turite daugybę santykių. Galite būti linkę įsitraukti į beprasmę socialinę veiklą ir bereikalingos prabangos rinkimą. Galite būti labai optimistiški ir draugiški, kuomet dalykai einasi gerai, tačiau tapti įžeidūs ir paniurę, kuomet kažkas tampa blogai. Galite priimti viską per rimtai kas liečia asmeninius santykius, kadangi Jupiteris yra pertekliaus planeta. Kartais sutuoktinių problemos ar panašiai, sukeltos religinių įsitikinimų ar gilių filosofinių skirtumų, gali atsiliepti vedyboms.
  *Jūs galite neteisingai įvertinti teisingus sprendimus ar išeitis, kuomet jas pamatote. Tai gali reikšti, kad jūsų nuosprendis karjeros ir profesiniais klausimais kartais yra nepatikimas. Jums gali duoti gerų patarimų priimti pagalbą iš kitų, kas liečia sprendimus, siejamus su jūsų karjera ar gyvenimo keliu. Tendencija nueiti per toli, plėstis per greitai, arba pervertinti poreikius kad liktumėte pastebėti, ir būtų atliktas kažkoks koregavimas. Jūsų apetitas gali nuvesti jus šalin, nuo to, ką suvokiate esant geriausiu keliu.

   

  Veneros retrogradiškumas suteikia asmeniui pastovų vertinimą ir taikomąjį mastymą, ar santykiai juos tenkina, ar tai yra ko ieško, ar verta taip daryti , ar asmuo tinkamas, nesvarbu tiek vyrams tiek moterims tai yra taikoma. Jie visuomet stengiasi paskaičiuoti veneros aspektus savo gyvenime. Ir dažnai mąstydami bei veikdami šia linkme sudaužo savo santykius. Šie žmonės labai atsargūs ir santykių eigai greitai nepasiduoda. Jie stengiasi sugniuždyti priešingą lytį, kada kas stengiasi paliesti jų Veneros energiją. Ypač kada abiejų partnerių veneros retrogradinės, bus didelis atsargumas. Venera mėgsta prabangą ir kartais išreiškia netgi finansus, tai gali suteikti pastovų susirūpinimą finansais ir dalykais, kurie kelia jums džiaugsmą. Ir stengiatės užtikrinti, kad dalykai, kurie jums atneša laimės, nebus iš jūsų atimti. Taigi jūs esate šiek tiek paranojiškoje nuotaikoje. Ir šis retrogradinis atspindys visuomet vers klausinėti, kaip šiems santykiams, kuriuose esate sekasi. Ir tai greičiausiai rodys į pernelyg didelį domėjimąsį visais šiais dalykais. Ir čia reikia paleisti troškimą viską matyti tobuloje padėtyje. Ypač aktualios tampa būsto temos, kurioje randasi Venera. Šis retrogradinis aspektas ypač paauglystėje ir perkopus 20 sudaužys jums širdį pakankamai dažnai ir tai suteiks jums didelio atsargumo perkopus 25 metus. Ką į gyvenimą įsileisti o ką ne.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account