Mėnulios būstai pagal Jan Spiller

  Mėnulio būstai pagal Jan Spille
  1 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę, ateina per dėmesio sutelkimą į save. Jūs įgyjate emocinio saugumo per atvirumą, tiesmuką jausmų išraišką ir viliantis išreikšti emocijas paviršiuje.

  2 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per juslinės gyvenimo pusės pasimėgavimą. Įgyjate emocinio saugumo įtvirtindami konkrečias materialias vertybes ir per saugios materialios struktūros statymą bei įgijimą.

  3 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per socialinių sambūrių dalyvavimą, kur galite dalintis informacija su kitais. Įgyjate saugumo bendraudami apie besikeičiančias mintis ir tuomet klausantis idėjų iš kitų. Tu taip pat jauti emocinį pasitenkinimą per mokymą ir rašymą.

  4 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko namie praleidimą, su šeimos nariais. Saugumas įgyjamas globojant kitus su savo jautriais, asmeniniais jausmais ir per saugią šeimyninę aplinką.

  5 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per savo širdies šauksmo sekimą, veiklų į kurias įsitraukiate sąlygomis. Globėjišką energiją sukelia vaikai. Emocinis saugumas įgyjamas naudojantis dramatiška asmeninių jausmų išraiška, kuri įkvepia kitus, ir geba dramatizuoti save per kūrybines pastangas.

  6 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per gyvybingos rutinos nustatymą ir įtraukiant save į produktyvų darbo veiklumą. Jūs įgyjate emocinį saugumą tarnaudami kitiems praktiškais būdais, kurie išreiškia tavo pareigos jausmo pojūtį, taip pat gebant pasitarnauti kitiems materialiame bei praktiškame lygmenyje.

  7 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko praleidimą su partneriu. Jums reikalingi žmonės, su kuriais galėtumėte emocionaliai susijungti, įsitraukiant į davimo ir priėmimo rūpestį bei paramą su kitu asmeniu. Vienybė partnerystėje, vedybose, įsitraukiant į socialinius veiksnius, kurie įtvirtina partnerystę tokiose situacijose.

  8 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per visišką savų energijų sumaišymą su kitu asmeniu. Emocinis saugumas įgyjamas įtvirtinant psichologinius, materialius arba  emocinius ryšius su kitais, ir patiriant kitus žmones giliame emociniame lygmenyje, kurie veda į pozityvų psichologinį asmeninio įvaizdžio pergrupavimą.

  9 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per dalyvavimą dvasinėse arba religinėse veiklose. Emocinis saugumas įgyjamas dalinantis aukštas filosofines mintis su kitais ir per mokymą, keliones bei įsitraukimą į patirtį, kuri praplečia jus į naujus horizontus.

  10 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per atsakomybės prisiėmimą ir tikslų pasiekimą. Emocinis saugumas įgyjamas įsitraukiant į visuomeninę veiklą, kuri atneša asmeninį pripažinimą ir autoritetingą poziciją, įgyjant vietas valdžioje, kur galite organizuoti kitų veiklą.

  11 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko su bendraamžiais praleidimą. Nepaisant šeimos ir darbo reikalų, tam kad jaustumėtės pasitenkinę, jums reikės daugybę laiko su draugais arba grupinėje veikloje. Emocinis saugumas įgaunamas įsitraukiant į draugystes, kurios leidžia asmeniniams jausmams bei idealams išsireikšti, ir dalyvauti plataus rango neasmeniniame bendravime bei grupinėje veikloje, judančioje link humanitarinių tikslų.

  12 būstas: Globa, kurios jums reikia, kad jaustumėtės emocionaliai pasitenkinę ateina per laiko vienumoje praleidimą. Įgyjate emocinį saugumą susitapatindami su idealais ir ezoterinėmis vizijomis, kurios yra už materialios egzistencijos ribų, atliekant dvasinę tarnystę kitiems, per visuotinę atjautą ir gydančią viziją.

   


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account