Gyvatė

     GyvatėGYVATĖS METAIS GIMUSIŲ ŽMONIŲ MEILĖS ENERGIJA

    Gyvatės metai

    1917 1965
    1929 1977
    1941 1989
    1953 2001

    Šeštasis kinų Zodiako ženklas yra Gy­vatė. Šio ženklo prigimties elementas - ugnis. Gyvatės paros laikas tarp 9.00 ir 11.00 va­landos ryto. Sakoma, kad šiuo paros metu gimę į pasaulį įžengė Gyvatės valandą. Gyvatės kompaso kryptis yra 127,5 ir 157,5 laipsnių ruože. Ši atkarpa tenka pietų ir pietryčių krypčiai, kaip pavaizduota kompaso diagramoje, paženklintoje gyvate.

    Namų sektorius, kuris užima 30 laipsnių kampo plotą, laikomas ypač sėkmingu visiems jų gyventojams, gimusiems Gyvatės metais-kai kurie jų čia išvardyti. Metų pradžia nepatikslinta pagal Mėnulio kalendorių. Jei esate gimę kuriais nors iš šių metų sausio mėnesį, gali būti, kad priklausote ne Gyvatės, o ankstesniems - Drakono metams. Kita vertus, galite būti ir Gyvatė, jei gimėte kitų metų sausį.

    Palankią meilės sėkmę galite pabandyti paskatinti keletu simbolinių priemonių.

    Namų sektoriui, esančiam čia minėtų laipsnių ruože, parinkite gy­vatės atvaizdų. Šios zonos prigimtinei energijai kurstyti paieškokite rau-donspalvės gyvatės, geriausia medinės, nes medis sukuria ugnį.

    Šią vietą galite sužadinti bet kokiu ugnies elemento simboliu, nes tai yra jūsų gyvūno ženklo prigimties elementas. Tad nepamirškite šio sekto­riaus ryškiai apšviesti. Vis dėlto jei šiame pietų ir pietryčių sektoriuje įrengtas tualetas arba virtuvė, tai neigiamai veiks jūsų zoną.

    Gaidžiui ir Jaučiui palankūs sektoriai Gyvatės metais gimusiems žmonėms taip pat laikomi sėkmingais. Gaidžiui priklauso vakarų kryptis, o Jaučiui - šiaurės ir šiaurės rytų.

    GYVATĖS: VILIOKLĖ IR GEIDŽIAMASIS

    Jaučio metai Gaidžio metai

    1913 1961 1921 1969

    1925 1973 1933 1981

    1937 1985 1945 1993

    1949 1997 1957 2005

    Gyvatė ir Gaidys neatplėšia akių vienas nuo kito. Juos jungia panaši mąstysena, artimi skoniai ir abipusis susižavėjimas. Planuotoja ir stratege Gyvatė nepražiopso gyvenime pasitaikančių progų. Tačiau valios veikla, apsisprendimo ryžtas ir produktyvios veiklos įgūdžiai tenka Gaidžiui. Jų dvejetas ne iŠ kelmo spirtas. Gaidys įsiklauso į išradingas Gyvatės užmačias, nuoširdžiai jomis žavisi. Sunkiai ir produktyviai dirbdamas, jis visas jų oro pilis paverčia mūrais. Abu jie protingi, tik Gyvatė pasikliauja nuojauta, o Gaidys - tvirtu pagrindu po kojomis. Darbe jų niekas neįvei­kia. Jie prieraišūs ir ištikimi - pora aistringa kaip reta.

    Gyvatės prigimties elementas yra ugnis, o Gaidžio - metalas. Ele­mentų sąveikos cikle ugnis valdo metalą. Akivaizdu, kad vienam iš jų

    lemta dominuoti. Šiuo atveju Gyvatė nustelbia Gaidį. Vis dėlto jų abipusė simpatija lemia, jog Gaidys noriai priima Gyvatės viršenybę, nieko stebė­tina, jei Gaidys visiškai atsiduoda ypatingam Gyvatės žavesiui.

    Jautis ir Gyvatė - tvirti meilės pamatai. Tik bendraudama su Jaučiu, Gyvatė priima abiem pusėms naudingą sąjungą. Galingą ir patiki­mą Jautį kaip magnetas traukia viliojanti ir sumani Gyvatė, kuriai savo ruožtu Jaučio tvirtybė atrodo labai patraukli. Juodu džiaugiasi sąjungos jėga, kuri sulieja abiejų sielų upes į vieną tėkmę, o parama vienas kitam metams bėgant stiprina santykius. Sumanioji Gyvatė turi daugiau įtakos Jaučiui, tačiau ryžtas, kurio nestokoja Jautis, leidžia jam džiaugtis dide­liais laimėjimais. Šių žmonių ryšys tvirtas ir tveria ilgai. Jie abu geba atsispirti pašalinei įtakai, jų meilės sąjunga kas metai stiprėja.

    Gyvatės prigimties elementas yra ugnis, o Jaučio - žemė. Elementų sąveikos cikle ugnis sukuria žemę. Tad viena stichija maitina kitą. Gyvatei lemta paremti Jautį. Jautis gali pradėti sekinti Gyvatę, nebent jis (ji) papildytų ugnies atsargas ar susilauktų medžio pagalbos. Juodviem dalijantis abipuse simpatija, Gyvatė džiaugiasi antrojo smuiko partija greta Jaučio. Tad visai nenuostabu, kad Jautis visiškai pameta galvą dėl Gy­vatės.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account