Arklys

  ArklysARKLIO METAIS GIMUSIŲ ŽMONIŲ MEILĖS ENERGIJA

  Arklio metai

  1918 1966
  1930 1978
  1942 1990
  1954 2002  Arklys yra septintasis kinų Zodiako ženklas, ženklo prigimties elementas - ugnis. Arklio paros laikas tarp 11.00 valandos ryto ir 1.00 po pietų. Sakoma, kad šiuo vidudienio metu gimę į pasaulį įžengė Arklio valandą. Arklio ženklo kompaso kryptis yra 157,5 ir 187,5 laipsnių ruože. Ši atkarpa tenka pietų krypčiai, kaip parodyta kompaso diagramoje, pažen­klintoje arklio simboliu, namuose užima 30 laipsnių kampo plotą ir yra ypač sėkminga visiems būsto gyventojams, gimusiems Arklio metais, -kai kurie jų čia išvardyti. Tačiau metų pradžia nepatikslinta pagal Mėnu­lio kalendorių. Jei esate gimęs kuriais nors iš tų metų sausį, gali būti, kad priklausote ne Arklio metams, o ankstesniems - Gyvatės metams. Kita vertus, galite būti ir Arklys, jei gimėte kitų metų sausį.

  Meilės ir turtų sėkmę galite kurstyti keletu simbolinių priemonių.

  Namų sektoriui, patenkančiam į čia nurodytų laipsnių ruožą, parinkite arklio atvaizdų. Šios zonos prigimtinei energijai kurstyti rinkitės baltų ir raudonų spalvų atvaizdus - tai yang spalvos. Be to, įsigykite medinių atvaizdų nes medžio elementas sukuria ugnį.

  Šį sektorių sužadinsite bet kokiu ugnies elemento simboliu, nes tai jūsų gyvūno ženklo prigimties elementas. Pavyzdžiui, šią vietą ryškiai apšvieskite. Vis dėlto jei šioje zonoje (pietuose) įrengtas tualetas ar virtuvė, neišvengsite nesėkmių nes šios patalpos kenkia jūsų asmeniniam sektoriui.

  Arklio metais gimusiems itin sėkmingais laikomi Šuns ir Tigro metus atitinkantys sektoriai. Šuniui priklauso vakarų ir šiaurės vakarų kryptis, Tigrui - rytų ir šiaurės rytų.

  ARKLIAI: GERAŠIRDĖ IR UŽSISPYRĖLIS

  Tigro metai Šuns metai

  1914 1962 1922 1970

  1926 1974 1934 1982

  1938 1986 1946 1994

  1950 1998 1958 2006

  Tikėtina žavi sąjunga su Šunimi. Šio ženklo žmonių temperamentai nuostabiai dera. Jų namuose vyrauja ramybė, nėra barnių ir vaidų. Dažniausiai jie vienas kitam nusileidžia: abu yra praktiški ir racionalūs, tarpusavy sutaria ir bendradarbiauja. Net kai Arklį retsykiais apima pakilesnė nuotaika, jų santykiams tai nepakenkia, nes Šuo visada pasi­rengęs išklausyti ir suprasti. Jie nesistengia nustelbti vienas kito ar rungtis tarpusavy, o abipusė prigimtinė simpatija laiduoja visišką pasitikėjimą.

  Darbe Arklys veržlesnis, o Šuo džiaugiasi galėdamas vadeles perduo­ti Arkliui. Abu myli vienas kitą nuoširdžia meile ir yra tolerantiški.

  Šuns prigimties elementas yra žemė, o Arklio - ugnis. Elementų sąveikos cikle ugnį sukuria žemę. Tad akivaizdu, kad viena pusė palaiko

  kitą. Arklys ypač rūpinasi Šunimi ir jį paremia. Abiem iš prigimties jaučiant abipusę simpatiją, nenustygstantis kaktomuša Arklys džiaugiasi, galėdamas pasiaukoti, o Šuo išsitiesęs mėgaujasi mylinčio Arklio dosnumu.

  Meilė Tigrui įskelia aistros ugnį. Šias dvi giminingas sielas vieną prie kitos traukia impulsyvi, nerimastinga ir veržli prigimtis. Jų meilė labai aistringa. Tigro ir Arklio charakteriai puikiausiai sutinka, nors abu yra liepsningi ir įnoringi. Abu mėgsta nuotykius ir turi daug įvairiausių sumanymų. Jie krykštauja iš laimės slidinėdami po šiaurės polių ar su akvalangais naršydami po Maldyvų salas. Šios dvi laisvos dvasios nepa­siduoda jokioms įprastoms normoms, o kiekvieno jų drąsa ir mokėjimas atsižvelgti yra neišsenkantis abipusio potraukio ir aistros kibirkšties šalti­nis. Juos lydi nuostabūs nuotykiai. Dirbdami abu mėgsta rizikuoti. Jų meilė liepsnoja aistra, kurią tik jie vieni pajėgūs suprasti. Šie santykiai pulsuoja aukštos įtampos jėga.

  Arklio prigimties elementas yra ugnis, o Tigro - medis. Elementų sąveikos cikle medis sukuria ugnį. Akivaizdu, kad viena pusė palaiko kitą, o šiuo atveju Tigras yra ne tik Arklio ramstis, bet ir santykių energijos šaltinis bei širdis. Jų abipusė simpatija kursto Tigro entuziazmą, papildydama jo vidinius išteklius ir stiprindama ryžtą.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account