Kinių horoskopo ženklų suderinamumas

  1. Žiurkė ir Žiurkė.
  Aistringa ir stipri meilė teikia malonumą abiem. Vienintelis tamsus debesėlis - iš pradžių abu partnerius graužiantis pavydas. Stengiasi saugoti vienas kito paslaptis, tačiau neišvengia įtarumo. Per daug panašūs, todėl vargu ar ryšys bus stiprus.


  2. Žiurkė ir Jautis
  Vienas kitą gerbia ir papildo. Jautis tvarko kasdienius reikalus. Žiurkė siūlo idėjas, o Jaučio sveikas protas kompensuoja Žiurkės suktumą. Žiurkės entuziazmas išjudina Jautį. O šis savo ruožtu yra jos ramstis. Toks ryšys būna ilgalaikis.

  3. Žiurkė ir Tigras
  Ir vienam, ir kitara reikia pokyčių ir nuolatinių paskatinimų. Tigras labiau linkęs rizikuoti ir jo pomėgis flirtuoti Žiurkei kelia grėsmę. Tigras turėtų suprasti, kaip svarbu Žiurkei jaustis saugiai. Ryšys nenutrūksta, jei partneriai elgiasi teisingai.

  4. Žiurkė ir Triušis
  Netikėti Žiurkės išpuoliai baugina Triušį. Žiurkė dažnai būna perdėtai kritiška. Juos kartu laiko abiem būdingas saugumo poreikis. Vis dėlto tai nėra patvarus ryšys.

  5. Žiurkė ir Drakonas
  Būti kartu jiems linksma ir nenuobodu. Drakonas žavi Žiurkę vaidindamas pagrindinę rolę, o ši glosto jo savimeilę. Būdami draugiški ir atviri jie palieka vienas kitam nemažai laisvės. Ryšys patvarus.
   
  6. Žiurkė ir Gyvatė
  Jos stimuliuoja viena kitą, tarsi veikiamos abipusės telepatijos. Pastabios, todėl nepražiopso progų. Turi humoro jausmą, nestokoja entuziazmo. Gyvatei reikia daugiau laiko, kad prisiimtų atsakomybę, todėl Žiurkė turi pasistengti.
   
  7. Žiurke ir Arklys
  Sis ryšys emociškai artimas, stiprus ir aistringas tol, kol Žiurkė pradeda trauktis atgal. Tada prasideda konfliktai. Arklys galvoja, kaip pataisyti santykius, o Žiurkei daugiau rūpi tai, kas yra už namų sienų. Kad ryšys nenutrūktų, Žiurkė turi pažaboti savo polinki kritikuoti.

  8. Žiurkė ir Ožka
  Būti pora jiems nelengva. Žiurkė yra energingesnė negu Ožka, o ši nepakenčia spaudimo. Jų santykius nulems gebėjimas prisitaikyti. Žiurkė laukia pripažinimo, Ožka linkusi i savistabą. Geriau sutars, jei Žiurkė bus tolerantiškesnė, o Ožka dėmesingesnė savo partneriui.

  9. Žiurkė ir Beždžionė
  Tai partnerių, kurie varžosi tarpusavyje, ryšys. Stipri Beždžionė ima viršų, bet Žiurkė per daug energinga, kad Beždžionė ją valdvtų ir manipuliuotų jos jausmais. Tokie partneriai duoda vienas kitam užtektinai laisvės.

  10. Žiurkė ir Gaidys
  Iš pažiūros paviršutiniškas ryšys stiprėja, jei partneriai nepasiduoda pirmiesiems įspūdžiams. Pradžioje Gaidys Žiurkei atrodo ekstravagantiškas ir lėkštas, bet vėliau ji pradeda labai vertinti jo sąžiningumą. Ryšys patvarus.

  11. Žiurkė ir Šuo
  Patikimas ryšys. Abu padeda vienas kitam, siekia išsaugoti privataus gyvenimo slaptumą. Žiurkė moka saugoti paslaptis ir tai nuramina Šunį. Jis nedviprasmiškai palaiko Žiurkę, dėl to ryšys vis stiprėja.

  12. Žiurkė ir Kiaulė
  Ryšys pagristas meile. Kiaulė pakenčia Žiurkės aistrų protrūkius ir nuotaikas, tik agresija ją išmuša iš pusiausvyros. Jos sugeba viena kitai atleisti. Planai gali žlugti dėl Kiaulės naivumo.

  ---------------------------

  Jautis ir Jautis
  Tai patvarus dviejų puikių organizatorių, vertinančių saugumą ir nemėgstančių rizikuoti, ryšys. Jų siekiai taip pat sutampa. Jausmų požiūriu abu šaltoki, vengia vaidų. Jei ateitis planuojama perdėtai tiksliai ir prognozės neišsipildo, galimi beatodairiški veiksmai.

  Jautis ir Tigras
  Padėtis kebli. Tigras nuolatos trokšta kelionių, o Jautis — stabilumo. Tigras užtikrins saugumą, jei tik Jautis sugebės išlikti savarankiškas. Ryšį sustiprins abipusis pasitikėjimas.
   
  Jautis ir Triušis
  Tai dviejų namisėdų pora. Abu nemėgsta rizikos ir emocinių neramumų. Jaučio pastovumas leidžia Triušiui jaustis saugiam. Kai Jautis įsikimba į nevykusią idėją, Triušis ieško kompromiso. Ryšys ilgalaikis.

  Jautis ir Drakonas
  Tokia pora nėra idealus derinys. Jautis kantrus, atsargus, jo poelgiai nuspėjami. Drakonas ūmus ir spontaniškas. Jį malonina Jaučio nuolaidumas, o šiam naudingas užkrečiantis Drakono entuziazmas. Pasistengę suprasti vienas kitą, jie gali neblogai sutarti.

  Jautis ir Gyvatė

  Harmoningas ryšys. Sėslus Jautis rūpinasi buitimi, o žavi Gyvatė pasinėrusi į išorinį pasaulį. Kai pavargsta, namuose pasisemia stiprybės ir vėl veržiasi iš jų. Jei išvengiama nepasitikėjimo, pora sutaria gerai.

  Jautis ir Arklys
  Priešingybės traukia viena kitą. Jautis nuolat sunkiai dirba, o Arklys gyvena akimirkos džiaugsmu. Jautis stengiasi nusileisti ir kantriai remia Arklį. Jei Jautis tikėsis iš Arklio jautrumo, karčiai nusivils.

  Jautis ir Ožka
  Remia vienas kitą. Jautis — tai stabilioji pusė, o Ožka -idėjų gimdytoja. Jautis palengvina Ožkos gyvenimą išvaduodamas ją nuo organizacinių darbų ir pats priimdamas sprendimus. Jaučiui vertėtų išmokti būti kiek paslaptingesniam. Ryšys ilgalaikis. 

  Jautis ir Beždžionė
  Patikima ir harmoninga pora. Gyvybinga Beždžionė amžinai Įsitraukusi į įvairius projektus, o Jautis sergsti namus. Beždžionei patinka Jaučio kruopštumas. Jei išvengiama apgavysčių, ryšys ilgalaikis.

  Jautis ir Gaidys
  Abu džiaugiasi laiminga harmonija. Patenkina vienas kito intymumo ir laisvės poreikius, gerbia vienas kito talentus. Gaidys moka pralinksminti Jautį, o šis atsilygina emocine parama, palaiko jo naujoviškas realias idėjas, bet atkalba nuo absurdiškų.

  Jautis ir Šuo
  Atsidavę ir ištikimi vienas kitam. Suo linkęs nerimauti dėl ateities, o Jautis ramiai sprendžia kasdienius sunkumus ir kuria ateities planus. Jautis sugeba nuraminti Šunį, vertina jo ištikimybę. Ryšys ilgalaikis.

  Jautis ir Kiaulė
  Remia vienas kitą. Jautis žavisi Kiaulės žaismingumu, gebėjimu ramiai reaguoti į nurodymus. Pagrindinė nesutarimų priežastis ta, kad Kiaulė mėgsta žmonėtis, o Jautis yra namisėda. Nepaisant Kiaulės silpnybės — švaistyti pinigus, ryšys patvarus ir ilgalaikis.

  --------------------
  Tigras ir Tigras
  Komplikuotas ryšys. Abu nepakenčia suvaržymų, atkakliai siekia savo tikslų ir nė vienas nenusileidžia. Tik tada, kai jaučiasi laisvi, gali paremti partnerio interesus. Taigi ryšys nenutrūks, jei bus nevaržoma laisvė.

  Tigras ir Triušis
  Nors abiem reikia saugių namų, Tigras labiau linkęs ieškoti nuotykių ir nutraukti ryšį. Tuo tarpu Triušis labai pastovus. Jei abu dalysis artumos džiaugsmais, gali sugyventi gerai.

  Tigras ir Drakonas
  Dvasingas ir aistringas ryšys. Netgi jų ginčai niekada nebūna nuobodūs. Mėgsta bendrauti su žmonėmis, visada pasirengę ieškoti naujų galimybių. Tai patvarus duetas.
   
  Tigras ir Arklys
  Tai gyvybinga pora. Abu aistringai myli gyvenimą ir ieško naujų kelių. Tigras net nepastebi Arklio savanaudiškumo, dažnai nesąmoningo. Dėl to jų santykiai puikūs.
   
  Tigras ir Ožka
  Jie turi suderinti laisvės poreikį, būdingą vienam ir kitam, ir neišvengiamą tarpusavio priklausomybę. Tigrui laisvė reikalinga susipažinti su naujais dalykais, o Ožkai -apmąstymams. Būdama su Tigru ji jaučiasi saugi. Ryšys ilgalaikis, jeigu tik partneriai nevaržo vienas kito.
   
  Tigras ir Beždžionė
  Laiminga pora. Sumanūs ir mėgstantys rizikuoti jie džiaugiasi rasdami naujų galimybių. Santykius reguliuoja Beždžionė ir, jei abu stengiasi, sugyvena gerai. Tigras turi mokytis kantrybės, Beždžionė — atvirumo ir nuoširdumo.

  Tigras ir Gaidys
  Iš pradžių ryšys būna jaudinantis. Tigras žavisi iš prigimties draugišku Gaidžiu, bet greitai komplimentai virsta kritika. Nesusipratimų išvengti padeda kantrybė ir atviri pokalbiai apie poreikius ir jausmus.

  Tigras ir Šuo
  Ir vienas, ir kitas sunkiai valdomas, bet jų pora nebloga. Tigras ūmus, Šuo atsargesnis. Tigras dėkingas Šuniui už budrumą, nes šis saugo jį nuo neapgalvotų žingsnių. Kad ryšys nenutrūktų, reikia duoti Šuniui galimybę parodyti prisirišimą.

  Tigras ir Kiaulė
  Abipusė parama. Bendri interesai, stipri draugystė. Kad išsaugotų harmoniją, draugaudami turi nevaržyti vienas kito savarankiškumo. Ryšys ilgalaikis.

   --------------------
  Triušis ir Triušis
  Santykiai harmoningi. Abu partneriai mėgsta ramybę, taikų sugyvenimą ir yra patenkinti vienas kitu. Džiaugiasi gražia aplinka, kurios neieško kažkur toli, o suranda čia pat. Bando numatyti ateitį, kad išvengtų nemalonių staigmenų.

  Triušis ir Drakonas
  Poreikiai priešingi. Drakonas ieško iššūkių ir nuotykių, o atsargus Triušis - saugumo ir nuraminimo. Triušis žavisi Drakono pasitikėjimu ir leidžia jam griežti pirmuoju smuiku.
   
  Triušis ir Gyvatė
  Abu mėgsta namų šilumą ir ja mėgaujasi. Džiaugiasi vienas kitu. Triušiui reikia daugiau intymumo negu Gyvatei. Užtat ši atveria Triušiui kelius į išorinį pasaulį. Gyvatei reikėtų išmokti būti pakantesnei.

  Triušis ir Arklys
  Myli ir palaiko vienas kitą. Arklys nevengia rodyti savo aistringos meilės ir prisirišimo, o tai Triušiui labai patinka. Triušis padeda Arkliui sunkiomis minutėmis. Ryšys ilgalaikis.

  Triušis ir Ožka
  Giminingos sielos. Jiems sekasi dalytis patirtimi ir išgyvenimais. Ožka moka nuraminti Triušį, kai šis susinervina, ir atvirkščiai. Sunkumus stengiasi įveikti kartu.

  Triušis ir Beždžionė
  Rūpinasi vienas kitu. Triušis, žinodamas Beždžionės pomėgį pokštauti, ją kontroliuoja. Beždžionė vertina Triušio sumanumą. Abu sugeba nusileisti ir tobulėti.

  Triušis ir Gaidys
  Visiškos priešingybės. Triušis Gaidžiui atrodo per daug ramus, o Gaidys Triušiui per daug padūkęs. Triušis turėtų įvertinti paslėptą Gaidžio jautrumą, o šis labiau pasitikėti Triušiu.

  Triušis ir Šuo
  Tvirta pora. Abu sąžiningi ir dori. Labai vertina saugumo jausmą. Gina ir paguodžia vienas kitą. Triušis rūpinasi išsaugoti ramius santykius ir patvarų ryšį.
   
  Triušis ir Kiaulė
  Gyvena taikiai. Jų viltys ir tikslai iš esmės nesiskiria. Laisvalaikiu mėgsta pasišnekučiuoti. Triušis saugo Kiaulę nuo skubotų sprendimų, rūpinasi, kad santykiai visada būtų sklandus. Ryšys ilgalaikis.


  -------------------

  Drakonas ir Drakonas
  Geras derinys. Jie traukia vienas kitą ir, būdami kartu, jaučiasi saugiai. Abu aktyvūs, gyvybingi, trokšta kitų dėmesio. Kiekvienam iš jų atsiveria daug galimybių įvairiose veiklos sferose, bet abu veikia savarankiškai.

  Drakonas ir Gyvatė
  Tai lygiaverčių asmenybių pora. Jie neslopina vienas kito. Gyvatė kartais leidžia Drakonui pasijusti garbinamam, didžiuojasi juo, kai reikia, nuramina, nors gali būti ir egoistiška.

  Drakonas ir Arklys
  Abu pilni entuziazmo, labai išradingi, nepraktiški. Vengia emocinės priklausomybės. Jei Drakonas reikalauja daugiau dėmesio, Arklys jaučiasi taip, tarsi būtų viliojamas j spąstus. Arklys turėtų vengti melo.

  Drakonas ir Ožka
  Drakonas žavi Ožką, bet jo tempai jai gali būti per greiti. Ji pamiršta sakyti Drakonui komplimentus, kurių jis trokšta ir dažnai būna vertas. Drakonas mėgsta būti išklausytas, bet ar Ožka skiria jam užtektinai dėmesio?

  Drakonas ir Beždžionė
  Ideali pora. Abu partneriai sumanūs, moka sužadinti žavėjimąsi vienas kitu. Nepaprastas Drakono žavesys visai negąsdina Beždžionės. Ji jaučia pasitenkinimą girdama jj, o jam kaip tik to reikia.

  Drakonas ir Gaidys
  Vienas iš partnerių padūkęs, antras šiek tiek rimtesnis. Drakono pasitikėjimas nuramina Gaidį, kuris dažnai jaučiasi nesaugus ir nori pasidalyti šiuo jausmu su artimu'partneriu. Taigi atvirumas atsimoka.

  Drakonas ir Šuo
  Nelaiminga pora. Šunį erzina Drakono noras jj valdyti. Išrikimas Šuo nori žinoti, kokią vietą jis užima, o prieštaravimų draskomas Drakonas žiūri j tai pro pirštus, kaip j visai nereikšmingą dalyką.

  Drakonas ir Kiaulė
  Tai vienas kitą palaikantys partneriai. Kiaulė jaučiasi laiminga galėdama lydėti Drakoną jo gyvenimo kelyje ir padėti atgauti pasitikėjimą, kurio šiam trūksta. Drakonas nevaržo Kiaulės laisvės.

  ----------------------

  Gyvatė ir Gyvatė
  Abipusis žavėjimasis. Si suktų, žavių būtybių pora kartu aptaria ir planuoja veiksmus, dalijasi vargais ir džiaugsmais. Abi ryžtingos, todėl viena iš jų gali pasijusti engiama. Joms reikia stengtis geriau pažinti viena kitą.

  Gyvatė ir Arklys
  Jų kelias vingiuotas. Gyvatė subtiliai kontroliuoja Arklį, kurį slegia klaidingai suprantama atsakomybė. Arklys yra per daug entuziastingas, bet Gyvatė nevaržo jo laisvės ir iš tolo juo žavisi.

  Gyvatė ir Ožka
  Įdomi pora. Abu nemėgsta monotonijos ir įtampos. Gyvatė nepakenčia nepalankių aplinkybių ir pasišalina, o Ožka jų nepastebi. Patartina vengti tokių pašalinių dalykų, kurie reikalauja per daug pastangų.

  Gyvatė ir Beždžionė
  Pora kupina energijos. Beždžionė randa naujų galimybių, o Gyvatė ištiria, ar jos vertos dėmesio. Beždžionę, kuri nemėgsta įsipareigojimų, šiek tiek erzina Gyvatės rimtumas.

  Gyvatė ir Gaidys
  Elegantiška ir įdomi pora. Abu apdovanoti įgimta empatija. Atviri ir patiklūs. Mėgsta eiti kartu apsipirkti. Tarpusavio trauka stipri. Gyvatė atpažįsta net užmaskuotas Gaidžio savybes.

  Gyvatė ir Šuo
  Ištikimi vienas kitam. Šuo žavisi Gyvatės išmintimi ir sprendimais, klauso jos patarimų. Jis yra didžiausia jos atrama. Gyvatė nuramina Šunį.

  Gyvatė ir Kiaulė
  Laimingas derinys. Kiaulei patinka Gyvatės sumanymai, jeigu tik ši nenuklysta per daug toli. Tuomet Kiaulė protestuoja. Ji mėgsta laisvę, bet neturėtų tuo piktnaudžiauti, nes sukels Gyvatės pavydą. Būtinas pasitikėjimas.

  -----------------------

  Arklys ir Arklys
  Greitą tempą mėgstanti pora. Abu aistringi ir romantiški. jei susidomėjimas dingsta, ieško naujų partnerių. Kai vieną iš poros kamuoja vidinės abejonės, kitas turėtų jį nuraminti ir pabandyti sugrąžinti pasitikėjimą. Tai geriau negu išsiskirti.

  Arklys ir Ožka
  Laimingi nuotykių ieškotojai. Labai gyvybingi ir sunku nuspėti, ką iškrės. Arklys linkęs per daug analizuoti save ir dėl to nepastebėti, kad Ožkai retsykiais reikia padrąsinimo. Gali sugyventi gana serai.

  Arklys ir Beždžionė
  Sukuria stebėtinai patvarų ryšį. Iš pradžių Beždžionę trikdo Arklio emocinis artimumas ir atsidavimas. Vėliau jie vis geriau supranta vienas kitą ir jaučiasi laimingi.

  Arklys ir Gaidys
  Paviršutiniškai žvelgiant, jie panašūs. Linkę varžytis, gerai pasirodyti. Gaidys mėgsta kritikuoti, Arklys staigaus būdo. Reikia abipusio supratimo, kantrybės, daugiau artimumo akimirkų.

  Arklys ir Suo
  Patikimi partneriai. Ištikimas Suo nevaržo Arklio laisvės ir nuotykių ieškotojo aistros. Padeda jam namuose. Šuo yra praktiškas, bet pesimistas. Ryšys išsilaiko, jei nepiktnaudžiaujama pasitikėjimu.

  Arklys ir Kiaulė
  Sutaria gerai. Abu sąžiningi ir atviri. Kiaulė nekreipia dėmesio į Arklio egoizmą. Arkliui nederėtų reikalauti iš jos per daug dėmesio, nes Kiaulei laisvė reikalinga kaip oras.

  --------------------------


  Ožka ir Ožka
  Tai dviejų iš prigimties empatija apdovanotų būtybių pora. Abu nepraktiški svajotojai, kurie tai atitolsta vienas nuo kito, tai vėl suartėja, bet dėl to nesijaudina. Ir vienas, ir kitas vertina dvasingumą. Nevertėtų   . pamiršti, kad reikia sutvarkyti ir praktinę gyvenimo pusę.

  Ožka ir Beždžionė
  Atlaidūs partneriai. Mėgsta keliones ir patogumus. Ožkai, kuri jaučiasi nesaugiai, Beždžionė yra gera atrama ir dalykiška partnerė. Ji imasi organizacinių darbų naštos.

  Ožka ir Gaidys
  Pora įdomi, bet kad ryšys nenutrūktų, reikia pasistengti. Gaidys linkęs valdyti. Ožkai reikia erdvės. Ožka turėtų neprieštarauti Gaidžiui, o šis atsižvelgti į jos polinkį sv.ųoti.

  Ožka ir Šuo
  Palaiko vienas kitą ir mano, kad juos suvedė likimas. Ožka toliau puoselėja šį ryšį. Šuo priima Ožkos valdžią, o ši leidžia sau įsisvajoti. Kai juos abu užvaldo liūdesys, praverčia optimizmo injekcija iš šalies.

  Ožka ir Kiaulė
  Tai jautrių partnerių ryšys, dažniausiai ilgalaikis. Jų santykiai geri. Abu mėgsta meną. Būdama praktiškesnė Kiaulė palaiko Ožkos kūrybingumą, padeda jai atsikratyti įtampos.

  --------------------------

  Beždžionė ir Beždžionė
  Šie partneriai gudrumu nenusileidžia vienas Įeitam ir todėl negali vienas kito apkvailinti. Jų ryšį stiprina abipusis žavėjimasis ir trauka. Kartais gali apimti nuobodulys. Toks įyšys ypač patvarus, kai vykdomi bendri projektai.

  Beždžionė ir Gaidys
  Mėgsta pramogas ir gerą gyvenimą. Beždžionė yra suktesnė negu Gaidys, bet jis nori būti dėmesio centre. Beždžionės žaismingumas trikdo Gaidį. Gerai sutars, jei bus pakantūs vienas kitam.

  Beždžionė ir Šuo
  Jiems prisiderinti nelengva. Beždžionė mėgsta išsisukinėti nuo atsakymo, įsitraukti į kokią nors veiklą. Dėl to Šuo jaučiasi paliktas vienas ir nesaugus. Abu linkę kritikuoti, ir nepanašu, kad juos sietų didelė aistra. Santykiai pagerėtų, jei atvertų vienas kitam širdį.

  Beždžionė ir Kiaulė
  Ištikimi partneriai. Kiaulę linksmina Beždžionės žaismingumas, kurį ji tolerantiškai stebi iš šalies. Beždžionė džiaugiasi Kiaulės kompanija ir parama, nors kartais savo tikslų gali siekti ir nesąžiningais būdais.


  ----------------------------

  Gaidys ir Gaidys
  Ir žavisi, ir bodisi vienas kitu vienodai. Netyčia išsakyta kritika gali labai įskaudinti. Abu pripažįsta, kad yra pažeidžiami ir reikalingi paramos.

  Gaidys ir Šuo
  Globoja vienas kitą, ypač kai jų ryšys subręsta. Šunį gali erzinti Gaidžio polinkis gerai pasirodyti, bet jis mato ir gerąsias puses, pavyzdžiui, paslėptą jautrumą. Dėl to jį palaiko.

  Gaidys ir Kiaulė
  Šią porą sieja abipusė parama ir draugystė. Jie palaiko vienas kitam kompaniją, bet nevaržo savarankiškumo. Kiaulė stengiasi palengvinti Gaidžio rūpesčius ir dėkinga jam už gebėjimą pataisyti nuotaiką.

  ------------------------------
  Suo ir Suo
  Stiprus ryšys. Jie patenkina vienas kito saugumo ir prisirišimo poreikius. Saugo namus ir šeimą. Linkę viską gerai apsvarstyti, dėl to dažniausiai įveikia sunkumus.

  Šuo ir Kiaulė
  Puikiai supranta vienas kitą. Kai Suo tampa įtarus, Kiaulė jį nuramina, o kai pats turi rūpesčių, sulaukia pagalbos iš Šuns. Šuniui būdingas užsisklendimas ir nepagrįstas nerimas. Laimei, Kiaulė padeda išsiaiškinti priežastis ir viskas susitvarko.

  -----------------------------
  Kiaulė ir Kiaulė
  Šių partnerių ryšys audringas, bet pastovus. Jie sugeba perprasti vienas kito nuotaikas ir išsiaiškinti jų priežastis. Dalijasi laisvės ir bendros veiklos džiaugmais. Jei pasidarytų nuobodu, pakaktų paįvairinti gyvenimą ir viskas .susitvarkytų.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account