Kinų astrologinis ženklų nesuderinamumas

  SAUGOKITĖS ASTROLOGINIŲ STRĖLIŲ PRIEŠPRIEŠOS

  PRIEŠPRIEŠOS STRĖLĖS

  Teigiama, kad priešpriešos strėlės nutįsta tarp tiesiai vienas priešais kitą kinų Zodiako rate esančių gyvūnų ženklų. Jos rodo, kad tarp. šių horosko­po ženklų egzistuoja tarpusavio trintis.

  Iš dvylikos gyvūnų ženklų sudary­tos šešios prasčiausiai sutariančių priešin­gybių poros. Čia pateiktame Zodiako rate matyti, jog tai vienas kito akistatoje esantys gyvūnai. Atstovaudamas konkrečiam gyvūno ženklui, žmogus įgyja savitų elgesio bruožų, kurie ypač išryškėja vertinant kitą asmenį. Šioji vidinė pasąmonėje glūdinti prigimtis neretai tarp nesuderi­namų partnerių sukelia gilių konfliktų. Todėl daugelis kinų tėvų nepatikliai šnairuoja į savo vaikų santykius su šešeriais metais už save vyresniu ar jaunesniu partneriu, nes žino, jog po santuokos iškils rimtų sunkumų. Vis dėlto reikėtų suprasti, kad elementų įtaka ir "tekančioji" gimimo valanda dažnai išryškina arba nuslopina asmenybės charakterio savybes. Be to, žinokite, kad skirtingiems gyvūnų ženklams priklausantys žmonės nesutaria tik artimai bendraudami, pavyzdžiui, kai jie yra susituokę. Dažnai nesude­rinamos savybės netrukdo draugystei, nes geri draugai neprivalo kartu gyventi ar dirbti. Vis dėlto, kalbant apie meilę, šių nesuderinamumų nevalia ignoruoti ar žiūrėti į juos pro pirštus. Visuomet būtina stengtis kiek įmanoma sumažinti čia nurodytos trinties sukeliamas bėdas.

  -     Žiurkė (vanduo) nedera su Arkliu (ugnis)

  -     Jautis (žemė) nedera su Avimi (žemė)

  -     Tigras (medis) nedera su Beždžione (metalas)

   -     Drakonas (žemė) nedera su Šunimi (žemė)

  -     Gaidys (metalas) nedera su Triušiu (medis)

  -     Gyvatė (ugnis) nedera su Šernu (vanduo)

  ŽIURKEI SU ARKLIU GRESIA NESANTAIKA

  Tai vienas blogiausių kinų Zodiako derinių. Žiurkei ir  Arkliui gresia nuolatiniai konfliktai.  Šiam dvejetui nelemta susikalbėti.  Jiems vertėtų išsiskirti, kol dar nepradėjo gyventi kartu. Padėti gerintų nebent abiejų "tekančiosios valandos" ir elementai, jeigu jie derėtų. Laisva Arklio dvasia priešinsis baimės apsėstos Žiurkės kvailiems polinkiams. Be to, Arkliui svetimas karjeros siekimas, o Žiurkė tiesiog tuo gyvena. Impulsy­vi Arklio prigimtis, pirmai aistros bangai atslūgus, ima varginti Žiurkę, ir tai, kas kadaise žavėjo, virsta skaudžia rakštimi. Jie nusiteikę kovingai vienas kito atžvilgiu. Jų elementai - vanduo ir ugnis - taip pat labai nedera. Abu iš prigimties yra yang, todėl nelinkę nuolaidžiauti.

  Norint bent kiek sumažinti šias Žiurkės ir Arklio priešingybes, svarbiausia suprasti penkių elementų poveikį jų santykiams.

  Žiurkės metais gimusiųjų prigimties elementas yra vanduo, o Arklio-ugnis. Penkių elementų cikle vanduo valdo ugnį. Todėl Žiurkė linkusi nustelbti Arklį. Tačiau nesutramdomas ir laisvas Arklys bet kokius ban­dymus jį suvaldyti pasitinka nuožmiu pasipriešinimu ir kivirčais.

  Norint įveikti šių charakterių prarają, derėtų namuose paieškoti kiek­vienam iš jų atitinkančio sektoriaus ir kurstyti juos reikiamais elementais. Žiurkės sektorius yra šiaurė, Arklio - pietūs. Žiurkės sektoriuje priderinki­te metalą (vėjo varpelius), o Arklio zonai - augalą. Puoselėjama abiejų pusių sėkmė turėtų gerokai sumažinti nesantaiką.

  Papildomai savo sėkmę Žiurkės atstovai gali skatinti rengdamiesi baltos spalvos drabužiais arba prisiderindami feng shui papuošalus. Labai tiks dvigubos laimės žiedas. Arklio atstovui savo ruožtu derės raudonos ir žalios spalvos.

  JAUČIO IR AVIES LAUKIA KLAMPŪS KELIAI

  Jų kelias grįstas irzlumu ir pykčiu. Jaučio ir Avies prigimtys yra visiškai nepanašios. Jautis nemėgsta tuščiai kalbėti, nešvaisto laiko emo­cijoms, o Avis, nors ne nutrūktgalvė ar impulsyvi, bet savaip emocinga. Abiejų prioritetai, požiūriai į gyvenimą ir meilę skirtingi. Vienam visada atrodo, kad kitas esąs atbularankis ir visada suka ne ten, kur reikia. Tokio charakterio žmonės nežengia koja kojon ir nevertina vienas kito, nors kiekvienas jų savaip ambicingas ir žodžio kišenėje neieško. Tenka apgai­lestauti, nes abu savo charakterio savybėmis papildo vienas kitą ir galėtų

  būti puiki pora. Deja, sąlyčio taškų stoka neleidžia jiems pasinaudoti vienas kito bruožais ir jėgomis.

  Jautis paprastai mėgsta viską rimtai, kruopščiai apgalvoti ir gyventi savo galva. Avis linkusi tartis su kitais ir atsižvelgti į kitų žmonių nuomonę. Nei Aviai, nei Jaučiui nestinga kategoriškumo, o užsispyrimo čia kaip tik nereikėtų. Jie nesutaria vienas su kitu.

  Ir Jaučio, ir Avies prigimties elementas yra žemė. Čia žemės energija liejasi per kraštus, o blogiausia tai, kad ji iššvaistoma į skirtingas puses. Šias asmenybes išskiria užsispyrimas, jų energijos tarpusavyje nedera. Tai iš tikrųjų nieko gera nežadantis atvejis, todėl Jaučiui ir Aviai geriau traukti savais keliais.Tačiau jei jau abu apsisprendė tuoktis ar yra susi­tuokę, feng shui gali padėti sumažinti trintį ir priešiškumą.

  Vandens Jaučio ir žemės Avies santuoka bus palankesnė Aviai, nes žemės elementas sustiprina jos dvasią. Elementų požiūriu Jautis taip pat nėra nuskriaustas. Vis dėlto jų derinys niekam tikęs.

  Juos kamuoja žemės energijos perteklius. Šią energiją galima mažumėlę sumažinti namuose pakabinant metalinių vėjo varpelių, ypač Jaučio ir Avies ženklus atitinkančiose pusėse.

  TIGRAS IR BEŽDŽIONĖ - DAUGIAU NEAPYKANTOS NEGU MEILĖS

  Šie jauni, audringos prigimties žmonės traukia vienas kitą kaip nenugalimas magnetas. Jų intymūs ryšiai kupini nuotykių ir didžiulės energijos. Jiems būtų galima pavydėti ir aistros: vos spėję susipykti, vėl taikosi. Tačiau šioje nenutrūkstančioje meilės ir neapykantos grandinėje laikui bėgant neapykantos daugėja. Jie nesiliauna rungtyniavę laidydami sąmojį, ir nė vienas neketina užleisti pozicijų. Tik abu pralaimi, nes jų kontrpuolimai be jokios elegancijos ir diplomatijos. Abu yra individualis­tai, ryžtingi ir impulsyvūs. Jei jų santykiai kurį laiką būna geri, tai tik todėl, kad abudu suprato vienas kito tvirtas ir ekstravagantiškas prigimtis. Tačiau šios iš prigimties nesuderinamos dvejukės laukia triukšmingos ir priešiškos skyrybos. Meistriškos grumtynės abudu skausmingai išsekina.

  Tikro ir Beždžionės duetas gali patirti nesėkmę - tai panašu į šuns ir katės ariją.

  Tigro prigimties elementas yra medis, o Beždžionės - metalas. Meta­las valdo medį, todėl iniciatyvos daugiau rodo Beždžionė, o tai savaime tik į gera: Tigro nuožmumui toli iki Beždžionės sumanumo, tačiau dėl to visi Tigro atkirčiai yra žemiau juostos.

  Medžio Tigro ir žemės Beždžionės partnerystė palankesnė, nes jiems talkina šiam deriniui palankūs elementai. Tigrui naudingos jėgos suteikia medžio elementas, o Beždžionė energijos semiasi iŠ žemės elemento, kuris sukuria metalą. Ši elementų jungtis suteikia jiems daugiau ištvermės ir jėgų, o jų sąjungai - vilčių.

  Kitos Tigro ir Beždžionės poros gali pamėginti savo elementus įelektrinti ryškiai apŠviesdamos Tigro (rytų ir šiaurės rytų) ir Beždžionės (vakarų ir pietvakarių) krypčių zonas. Tai turėtų sumažinti jų nedarną.

  GAIDYS SU TRIUŠIU NUOBODŽIAUJA MIEGAMAJAME

  Niekas nenutolsta nuo savaip įsivaizduojamo padoraus elgesio normų taip toli, kaip ši pora. Gaidys nemėgsta Triušio dorovingumo, o šį erzina Gaidžio arogancija ir pretenzijos. Triušis yra ramaus būdo ir nelinkęs kristi į akis, o Gaidys - nuolat patenkintas savimi, mėgsta puikuotis plunksnomis. Jam būdingas visažinio tonas ypač nervina Triušį.

  Zodiako rate abu užima itin priešiškas pozicijas. Juos varsto abipusės nuodingos strėlės, todėl jie atskleidžia blogiausias vienas kito savybes. Tradicinis triušio santūrumas perauga į nekintantį abejingumą, o pagyrū­niška Gaidžio prigimtis neskoningai išsiskleidžia. Jie vienas kitam-tikras nuodas. Gaidys su Triušiu gali likti neblogi draugai tik tada, kai kartu negyvena, kai nemato vienas kito ir nebendrauja. Susituokus Triušis laikys Gaidį beviltišku pasipūtėliu, o šis išdidžiai niekins tyrą Triušio šventumą.

  Seksualinis Gaidžio ir Triušio ryšys bus tik vidutinis.

  Gaidžio prigimties elementas yra metalas, o Triušio - medis. Ele­mentų cikle metalas valdo medį. Tai reiškia, kad Triušiui vadovauja ir jį nustelbia Gaidys. Tačiau ar Triušis sutinka priimti Gaidžio valdžią? Zodiako duomenys rodo, kad tai mažai tikėtina: yin padermės Gaidys tikrai netoli nueis siekdamas nustelbti lygiai tokį pat yin Triušį. Gaidžio ir Triušio santuoką galima pataisyti deramai sustiprinus prigimtinį kiekvie­no gyvūno elemento chi. Gaidžio atstovams derėtų nešioti aukso pa­puošalus, o Triušio atstovams rengtis žalios spalvos drabužiais: ir vyrams, ir moterims tinka pasipuošti nefritu.

  DRAKONAS IR ŠUO LOJA VISĄ NAKTĮ

  Drakonas ir Šuo iš prigimties yra nesuderinami. Mažai tikėtina, kad jie pasirodys vienas kitam patrauklūs. Nenustygstantis ir impulsyvus Drakonas gailės laiko ciniškam Šuniui. Jų pokalbiai visada triukšmingi. Geriau į tokią sąjungą visai nesueiti. Zodiako rate abu ženklai yra tiesiai vienas prieš kitą. Drakonas ir Šuo laikomi priešais iš prigimties. Šuo su panieka stebi visus Drakono sumanymus, o šis laiko Šunį peštuku. Jiems stinga bendros kalbos: Drakonas bejėgiškai dūsauja, o Šuo nesiliauna spigiai amsėjęs. Nesibaigianti trintis liausis, kai jie dings vienas kitam iš akių.

  Šuo ir Drakonas yra žemės ženklai, o kartu ir yang. Šis žemės ir yang energijos perteklius pabrėžia abipusį priešiškumą ir išryškina jų įgimtus agresijos instinktus. Jei "tekančioji valanda" neataušina jų tempe­ramentų, geriau nesiartinti vienam prie kito.

  Ugnies Drakono ir metalo Šuns santuoka nelaiminga. Jei Šuo-vyras (o tai tikėtina, nes jis vyresnis), jam vadovaus žmona.

  Medžio Drakono ir metalo Šuns partnerystė nepalanki abiem. Jų sąjunga nusilpnina Drakoną ir išsekina Šunį. Jiems gresia išsiskyrimas ar skyrybos.

  Drakonams patartina neprasidėti su Šunimis. O jei jau taip atsitiko, geriausia sumažinti abipusę trintį, savo krypčių sektoriuose pasistačius po didžiulę urną vandens. Vandenį galima laikyti ir prie išorinių namų durų. Jo paskirtis - suvaldyti jūsų pyktį ir skausmą.

  GYVATĖ IR ŠERNAS-ABU Į SKIRTINGAS PUSES

  Čia jokio atitikimo nerasi nė su žiburiu - tai vienas blogiausių Zodiako derinių. Gyvatė ir Šernas kalbasi skirtingomis kalbomis. Jie veltui švaisto laiką, pinigus, jėgas - niekad neįtiks vienas kitam. Kad ir kokie geri būtų norai, jie neįstengs apsaugoti šių partnerių nuo ašarų. Ketinimus lydi nuolatiniai nesusipratimai.

  Paprastai Šernas yra atidus, paslaugus ir mielas, bet išpuikusi Gyvatė laiko jį naiviu ir buku. Panašiai atsitinka ir su Gyvatės ketinimais. Jos polinkį svarstyti ir planuoti Šernas priima kaip maivymąsi ir neryžtingu­mą. Abu vardija vienas kito trūkumus ir nė vienas čia nelaimi.

  Visa tai dar labiau išryškina netinkama elementų jungtis. Gyvatės prigimties elementas yra ugnis, o Šerno-vanduo. Elementų cikle vanduo valdo ugnį. Tad Šernas siekia valdyti ir pranokti. Abiejų ženklai yra yin, todėl natūralu čia tikėtis nuolaidumo, tačiau šiuo atveju yin tik pridengia yang įtūžį.

  Tyrinėjant ugnies Gyvatės ir metalo Šerno santuokos perspektyvas, nesunku suklysti. Abiem būdingi elementai lyg ir turėtų pakurstyti bei sušildyti jų prigimtis. Vis dėlto tai nebūtinai geras ženklas, nes, nešdami jų porai sėkmę, elementai šykšti laimės. Gyvatė parodo savo tikrąjį veidą, o Šernas nepajėgia suprasti, kas buvo ne taip. Todėl šie gyvūnai turėtų vengti vienas kito. Jei vis dėlto jie jau kartu, trintį sumažinti galima stiprinant jiems atstovaujančių sektorių elementus. Augalai pietuose (pietų ir pietryčių pusėje) padės Gyvatei. Šernui pravers ryškus apšvietimas šiaurės ir šiaurės vakarų zonoje.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account