Čakros ir Astrologija

  Pagal A. Ilgevičienės knygoje "Septyni spinduliai ir jų valdovai" pateiktus astrologijos ir Čakrų suvedimus, jie atrodytų taip:

  1 Čakra - Saturnas ir Marsas
  2 Čakra - Mėnulis
  3 Čakra - Saulė
  4 Čakra - Venera
  5 Čakra - Merkurijus
  6 Čakra - Jupiteris
  7 Čakra - Chironas ir Saturnas

  Tolesnės 8, 9, ir 10 čakros Uranas, Neptūnas ir Plutonas
  Šioje dvasinėje Astrologijoje Saturnas pažymi 1 ir 7 čakras, atėjimą į kūną ir išėjimą iš jo. Visos čakros žmogaus gyvenime komponuojasi po 7 metus. Transsaturninės planetos žmogaus gyvenime įsijungia vėliau, kuomet kaip ir su čakromis, žmogus pradeda dirbti planetų atstovaujamų savybių apvalymo linkme. Plačiau galite pasiskaityti knygoje.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account