Žvaigždės

  Acamar - sėkmė viešuosiuose ofisuose ir kabinetuose, bažnytinis pasisekimas.
   
  Achernar - Pasak Ptolemėjaus visos Eridano žvaigždės yra kaip saturnas išskyrus Archernar. Eridanas suteikia meilę žinojimui ir mokslui, daugybę kelionių ir pokyčių, valdžios poziciją, tačiau nelaimingų atsitikimų pavojų, ypač su jūra ir nuskendimais.
   
  Alterf (Leo) - Atšiaurus žvaigždynas, priklausantis Šūdros kastai ir palankus gėdingiems veiksmams, destrukcijai, apgavystėms, suktybėms, įkalinimui, mušimui, deginimui ir nuodijimui, kuomet yra drauge su mėnuliu. Tie kurie yra gimę mėnulio dieną bus turtingi, mėgstantys kalvas, pirkliai, narsūs, ir nemėgstantys moterų. Su mėnuliu gimimo diagramoje asmuo bus turtingas, religingas, patenkintas, gerai užsitarnavęs, gyvenime optimistiškas. Valdo grūdų dėžutes ir lūpas bei viršutinę burnos dalį.
   
  Aldebaran - duoda garbę, inteligenciją, iškalbą, patvarumą, vientisumą, populiarumą, drasą, žiaurumą, tendencijas kurstyti maištui, atsakingą poziciją, viešą garbę bei valdžios ir turtų įgavimą per kitus žmones, tačiau retai yra naudingas kaip ilgalaikiškumo įrodymas. Taip pat matyti smurto ir ligų pavojus.
  Katastrofos dėl oro sąlygų, potvyniai, laivo sudūžimai. Pripažinta ir vedančioji pozicija, tačiau susikurs priešus per tuos, kurie grasins pavojumi. Ekstraordinari energija. Jeigu su ASC arba Mėnuliu - geras draugužis, tačiau konjunkcija su ascendanto valdovu ir Mėnuliu, tai pabrėžia žmogžudystę, ypač jeigu ascendantos valdovas yra vyriškos giminės planeta ir Saulė yra tuo pačiu metu pažeista.
  Su Merkurijumi - Veikia sveikatos ir namų reikalus, reikšmingumas merkurijiškuose reikaluose, materialus augimas ir daugybė mokytų draugų.
   
  Alpherg; Eta Piscium - Ptolemėjus atlieka sekančias įžvalgas."Šios žvaigždės žuvų žvaigždyne, kurios yra pietinės žuvies galvoje, turi tas pačias įtakas kaip ir merkurijus ir kai kurio laipsnio Saturnas. Tos, kuirios kūne, yra kaip Jupiteris ir Merkurijus, tos kurios uodegoje ir pietinėje linijoje, yra kaip Saturnas, ir vidutiniškai kaip Merkurijus. Šiaurinėje žuvyje tos kurios yra kūne ir uodegoje nurodo Jupiterį, ir kaikuriuo atveju Venerą. Esančiuos šiaurinėje linijoje yra kaip Saturnas ir Jupiteris. Pagal tarot kortas priklauso 17 kortai "Žvaigždė"
  Sėkmė ateinanti per ryžtingumą. Saturno ir Jupiterio bruožų. Ji suteikia pasirengimą, tvirtumo, užtikrintumo ir galutinės sėkmės.
   
  Alpheratz (Andromeda) - Pasak Ptolemėjaus, šio žvaigždyno įtakos panašios į Veneros, tačiau legenda gali vesti asmenį prie manymo, siejamo su Mergele. Yra sakoma, kad ši žvaigždė suteikia minties tyrumą, dorybes, garbę ir orumą tarp giminių, tačiau iššaukią kovą tarp chimeriškų (plačiai kaprizingų, smarkiai neįtikimų) baimių ir suteikia tendencijas greitai prarasti ūpą. Tai suteikia meilės tarp vyro ir žmonos ir sutaiko svetimautojus. Jeigu marsas neigiamai veikia Andromedos Šviesulius ir ypač kampu, tai tampa mirtimi pasikariant, nukertant galvą, nukryžiuojant ar perduriant. Kabalistų, tai yra asocijuojama su Hebrajų raide Pe ir 17 Tarot korta "Žvaigždės"
  Su Saturnu - Atviri ir mieli tačiau šykštūs, siekia populiarumo, apsimeta esantys religingi dėl verslinių sumetimų, palankumas iš dvasininkijos ir advokatūros, gerovės tikėtinumas, namų harmonija, linkęs į ligas galvoje ir auglius, kurie sukelia mirtį.
   
  Alsuhail al muhlif - Reikšmė "Švelnus sunkaus svorio skausmas".  "Dviejų asmenų ginčai, dievobaimingi prisiekinėjimai, priesaika tampa pažadu, kietas laikymasis arba asmens prisirišimas prie ko nors. Arba tai gali būti pagoniškas prakeikimas arba prisaikdinimas.
  Sakoma kad Argo duoda klestėjimą prekyboje ir kelionėse, stiprybę protui ir dvasiai, tačiau buvo matomas lydint paskendimo atvejus. Pastebėtinas pavyzdys pateikiamas Shelley horoskope, kur Argo užima 8 būstą ir Valdo Saulę, Venerą ir Uraną. Paskendimo dažniausiai yra baiminamasi, kuomet Saturnas neigiamai veikia Mėnulį per arba nuo Argo. Kogero šio žvaigždyno reikšmė ta, kad Mergelė, ypač pirmame dekanate, dažnai yra randama siejama su paskendimais.
   
  Avior - Pasak Ptolemėjaus šviesioji žvaigždė yra kaip Saturnas ir Jupiteris. Sakoma, kad "Argo" (laivas) suteikia klestėjimą prekyboje ir kelionėms, proto bei dvasios stiprybę, tačiau buvo pastebima ir paskendimo atvejų.
   
  Brachium; Zuben El Genubis; Cornu;  - Neryškus ir Ryškus žvaigždynas priklausantis žemiausiai kastai ir duodantis sumaišyta efektą. Tie, kurie gimę mėnulio dieną bus religingi, produktyvūs prekeiviai, ir mėgstantys raudonas gėles. Su mėnuliu gimimo diagramoje asmuo natūraliai bus pavydus, šykštus, menkas, gerai atrodantis, protingai kalbantis, priekabus. Valdo medvilnių laukus ir spenelius. 
   
  Hamal - Suteikia smurto ar smarkumo, žvėriškumo, žiaurumo, iš anksto apgalvoto nusikalstamumo. Marso ir Saturno kombinacija pasireiškia kovojanti viena su kita dėl dominavimo, ir ši įtaka gali būti pavojinga materialioje sferoje. Gyvenimas būti pastoviame pavojuje, pavyzdžiui, jei asmuo imasi laipiojimo aukštyn ar žemyn, arba potraukio ir veržlumo pasiekti bedugnę. Jungiantis su palankiais dangaus kūnais, šios žvaigždės įtaka bus sumažinta. Jeigu Marsas ar Venera jungiasi ir kiti faktoriai yra vienodai pateikiami, kančia siejama su meile gyvenime, arba pabrėžiamas nesveikas sadistiškas elgesys.
  Su Saule - Linksminimasis arba Eikvojimas, blogi kolegos, praradimai ir gėda.
   
  Kerb - pasak Ptolemėjaus šviesiosios žvaigždės yra kaip Marsas ir Merkurijus. Žvaigždynas suteikia ambicijų, tuštybės, intuicijos, entuziazmo, kaprizų ir blogo sprendimo. Žvaigždynas pranašauja įvykius siejamus su laivais ir vandenynu ir taip pat oro pokyčius. Viduramžių laikais buvo sakoma, kad tai nurodo išdidžius individus,  su dideliu kiekiu ambicijų, ir prastu dalykų įvertinimu.
   
  Kaus Medius - Stabilus žvaigždynas, priklausantis Kšatrijų kastai ir yra palankus vainikavimui, atpirkimo ceremonijoms, medžių sodinimui, sėklų sodinimui, miestų statymui, natūraliai ilgalaikiems reikalams, kuomet yra su Mėnuliu. Tie, kurie gimė Mėnulio dieną bus garbingi, parankūs, laimingi, religingi, mėgstantys didelius gyvūnus ir bus kariai ar imtyninkai. Kartu su mėnuliu šios žvaigždės asmuo bus klusnus, politiškas, populiarus, dėkingas, ir turės daugybę draugų. Valdo skalbyklas ir šlaunis.
   
  Kochab - Duoda dvasios išlaidumą ir abejindumą, ir gali vesti prie daugybės problemų. Pasak Kabalistų siejamas su Hebrajų raide Tau ir 21 Tarot korta "Pasaulis"
   
  Miaplacidus - Remiantis Ptolemėjumi, Ryškiosios žvaigždės yra kaip Saturnas ir Jupiteris. Sakoma kad Argo duoda klestėjimą prekyboje ir kelionėse, stiprybę protui ir dvasiai, tačiau buvo matomas lydint paskendimo atvejus. Pastebėtinas pavyzdys pateikiamas Shelley horoskope, kur Argo užima 8 būstą ir Valdo Saulę, Venerą ir Uraną. Paskendimo dažniausiai yra baiminamasi, kuomet Saturnas neigiamai veikia Mėnulį per arba nuo Argo. Kogero šio žvaigždyno reikšmė ta, kad Mergelė, ypač pirmame dekanate, dažnai yra randama siejama su paskendimais.
   
  Naos - Argo sakoma kad suteikia klestėjimą prekyboje ir kelionėse, bei proto ir minčių stiprybę. 8 būste su saule, Uranu ir Venera o Saturnui turint prastą kampą su Mėnuliu ir Argo, pirmajame Mergelės dekanate rodo paskendimus.
   
  Nunki - Atšiaurus žvaigždynas priklausantis Brahmanų kastai ir palankus negarbingiems veiksmams, destrukcijai, apgavystėms, įkalinimui, smurtui, deginimui ir nuodyjimui, kuomet yra kartu su Mėnuliu. Tie, kurie yra gimę mėnulio dieną, bus teisingi, švarūs, turtingi, mėgstantys vaisius ir gėles ir išvykas jūra. Su mėnuliu gimimo horoskope bus pasipūtę, besididžiuojantys, draugystėje pastovūs ir turės atitinkamą gyvenimą. Valdo šiaudinių stogų namus ir juodą spalvą.
   
  Peacock - suteikia tuštumos ar tuštybės, kartu su ilgu gyvenimu ir šlove.
   
  Procyon - suteikia aktyvumą, žiaurumą, netikėtą ir žiaurų piktavališkumą, staigiai pasireiškiantį paaukštinimą, pakilumą, kuris baigiasi nelaime, pavojus šuns įkandimams ir hidrofobijai, ir padaro gimtainius irzlius, įžūlius, svaiginančiai lengvabūdiškus, silpnus iš prigimties, nedrąsius, nelaimėlius, išdidžius, lendvai supykdomus, nerūpestingus ir žiaurius. Du atvejai yra pažymėtini mirtimi ar sužeidimais nuo šuns įkandimų, kuriuose Procyon ir Sirius yra dalyviai.
  Procyon yra laikoma labai laiminga žvaigžde, mesopotamijoje žinoma, kaip "Žvaigždė kertanti vandenį - Šuo, gulintis šalia Dangaus Upės, Paukščių tako. Procyon pranašauja turtus ir garbę, ir visoje astrologijoje daugiausia laikoma, duodanti "ilgalaikį, teisingą ir gerą efektą". Procyon turi Marso ir Merkurijaus natūrą ir dėl to paverčia žmones greitus, skubotus, pavydžius, bukagalvius. Tačiau taip pat suteikia valios jėgą, ir gebėjimą perkelti mintis ir planus į veiksmą. Remiantis tradicija, matyti karšto temperamento ir įžulumo tendencija. Su ja matomi pakilimas ir sėkmė. Tačiau vėliau kritimas nuo aukštos pozicijos. Įmonės sukurtos paskubomis, kaip bebūtų netampa ilgaamžiškos. Žmonės, kurie nori "eiti kiaurai sieną su savo galvomis" susižeidžia tiktais patys. Procyon suteikia veržlumą ir gerą aštrų protą. Siejamas su pozityviais žvaigždiniais kūnais, sėkmė tampa didesnė, tačiau gimtainiai, tam kad išvengtų fiasko, turi imtis atsargumo kad nepasielgtų neišmintingai. Ypač pavojingas yra Procyon siejamas su Marsu ir Plutonu. Su Saule yra nurodomas narsus elgesys. 
  Su Venera - daugybė naudos per įtakingus draugus, siejamus su bažnyčia, palanki augimui.

  Rasalgethi - "Atsiklaupusio heraklio galva", ši žvaigždė turi Marso ir Veneros bruožų, turi nežymų palinkimą į Merkurijų. Jei su gerais aspektais, yra laikoma, jog tai duoda daugybę pasitenkinimo ir palankumo iš moterų. Kaip bebūtų, jei nesusijungia, su gelbstinčiomis planetomis, sakoma, jog tai sukelia didelį susierzinimą, ypač su moteriška lytimi. Tačiau pagal žvaigždės Marso natūrą, Ras Algheti atitinka drąsą ir veržlumą pasiekti įtakos.
  Jei su Ascendantu žvaigždė ženklina abu, ir gerąsias ir blogąsias Saturno puses. Kuomet kyla, ji gali reikšti išmintingą ir protingą žmogų, taip pat gali rodyti įvairiems triukams apmokytą asmenį, melagį, kuris apgaudinėja skirtingais planuotais būdais. Horoskopo aspektai (Ascendantas) pagal Marsą, kuomet Ras Algethi kyla, yra agresyvios asmenybės nuoroda, kuris visuomet išreiškia nežabotą priešiskumą tiems, su kuriais ateina į ryšį. Kuomet žvaigždė nurodoma asmens aplinkoje, gyvenimas bus paveiktas velniškų planų.
   
  Rigel (Orion) - Ši žvaigždė kaip Jupiteris ir Saturnas. Yra sakoma, kad ji suteikia stiprią ir orią natūrą, pasitikėjimą savimi, nepastovumą, aroganciją, smurtą, nepagarbą, klestėjimą prekyboje, ir ypač kelionėse ir užsienyje, tačiau pavojus išdavystėms ir nuodams. Pagal Romėnus buvo manoma kad yra labai žalinga galvijams ir kuria audras. Kabalistų yra asocijuojama pagal Hebrajų raidę "Aleph" ir pirmą Tarot kortą "Fokusininkas".
  Ji turi Jupiterio ir Saturno savybių, bet vėliau buvo priskirta Jupiteriui ir Marsui. Dar vėliau Merkurijui, Marsui ir Jupiteriui. Ji duoda dosnumo, garbės, turtų, laimės, šlovės, atsinaujinimo ir išradingumo arba mechaniškų gabumų. Jei žvaigždė yra konjunkcijoje su Saule, Mėnuliu ASC arba MC tai gyvenime žadamas greitas pakilimas, paremtas stipria, paveldėta valios jėga, meile veiksmui, ir sėkminga ranka verslume. Nuolatinė kova išlaikyti pasiektą poziciją turi būti vystoma be perstojo. Šis varžymasis tuo pačiu metu stimuliuoja energijos augimą. Net pykstantis su blogais aspektais, sėkmė ir nustatyti tikslai gali būti apsaugoti šios galingos koncentracijos. Kaip bebūtų, jeigu asmuo yra nedėmesingas arba jaučia silpnumą, nesėkmes ir nusivylimus, laukia kritimas iš sėkmingos pozicijos. Tradicijos, siejamos su Rigel įtaka yra pakankamai prieštaringos, reiškiančios, kad kosmograma turi būti pilnai išnagrinėta. Po pirmojo pasaulinio karo, pirmųjų transatlantinių skrydžių metu, Elisbeth Ebertin pažymėjo ryšį tarp Rigel į Saulę ir Mėnulį diagramose, esančiose keleto pasaulinių rekordininkų pilotų, kurie patyrė sunkumų pasiekdami užsibrėžtos iniciatyvos tiksluose.
  ASC Kylanti - Gera sėkmė, paaukštinimas, turtai, didi ir išliekanti garbė.  
  MC -  Didžiulė karinė ar Dvasininkiška pirmenybė, pyktis, apmaudas, didžiadvasiškumas, dideli laimėjimai pasiekiami per darbą ir protiniais rūpesčiais, išliekanti garbė.
  Su Saule - Ryškus, Drąsus, Įžūlus, Nepaklusnus temperamentas, Skuboti veiksmai, kraujo praliejimas, daugybė priešų, didi gera sėkmė, karinis pasisekimas.
  Su Mėnuliu - Daugybė rūpesčių ir nusivylimo, sužeidimai gyvenime ir likime, liguistumas, prasta sveikata arba žmonos ar motinos mirtis.
  Merkurijumi - Moksliška, gerai matoma pozicija siejama su Merkurijaus reikalais ar Moksle aplamai.
  Venera - Garbė ar palankumas viduriniajame gyvenime, geros ir įtakingos vedybos ypač moteriai.
  Marsu - Neklusnumas, Išmoningumas paremtas mechaniškais tikslais, didžiulė karinė pirmenybė.
  Jupiteriu - Didžiulis legalus arba  bažnytinis pranašumas, daugybė kelionių, nauda iš reikalų su užsieniu, palankumai vedybose.
  Saturnu - Palankumas iš vyresniųjų žmonių, dvasininkijos ir teisėtvarkos, teisingumo, skyrybų, gerai paveldo ir palikimo reikaluose, gera sveikata, ilgas gyvenimas.
  Uranu - Moksliškas, romantiškas, domisi antikvarais, įžimumas per istorinius ir geologinius atradimus, ko gero neištirtoje šalyje, draugystės susiformavusios užsienyje savitais būdais, daugybė nuotykių ir siaurų išsivaržimų, ankstyvas nusivylimas meile, palankus vedyboms po 30, mirtis per kasdienišką įvykį užsienyje.
  Neptūnu - Mielas, energingas, moksliškas ir aktyvus protas, vyriausybinė pozicija arba institucijos galva. Dėmesingas, slėpiningas, sumanus, greitas, diplomatiškas, domisi okultizmu, viešas reikšmingumas, harmonija namuose, natūrali mirtis.
   
  Saiph - Stipri ir ori natūra, pasitikėjimas savimi, nepastovumas, arogancija, žiaurumas, bedieviškumas, klestėjimas prekyboje ir dalinai kelionėse ar užsienyje, tačiau išdavysčių ir apnuodijimų pavojus.Pagal romėnus buvo laikomas labai žalingu galvijams ir audrų atnešime. Siejamas su Aleph raide ir pirmąja tarot korta "Kvailys".
   
  Scheat - Žvaigždynas suteikia ambicijų, tuštybės, intuicijos, entuziazmo, kaprizų ir blogo sprendimo. Ji suteikia ekstremalias nelaimes, žmogžudystes, savižudybes ir paskendimus. Siejamas u "žalingumu", gali privesti asmenį prarasti givybe per katastrofas, potvynius, laivų sudužimus, kasybos įvykius, lėktuvų kritimus, ar net savižudybes. Iš kitos pusės iš Scheat įmanoma sulaukti pozityvios įtakos, kad nuo jos pakilti, tačiau tik kai kuriems žmonėms, ji gali turėti pozityvų mentalinį efektą kūrybai. Jeigu šie žmonės yra pasiruošę priimti tokį įtekėjimą.
   
  Shaula - Yra valdoma Drakono uodegos ir padeda miestų apgultyje, paimant vietoves savo valdžion, išvežant vyrus iš jų vietų, jūrininkų ir belaisvių naikinimas. Žvaigždynas ryškus, priklausantis mėsininkų kastai ir yra palankus bausmėms, kankinimams, įkalinimui, egzorcizmui, hipnotizmui, ir atskirčiai arba sąjungai, kuomet yra mėnulio sudėtyje. Tie, kurie yra gimę mėnulio dieną bus vaistininkai, gėlių ir vaisių prekijai, turtingi ir mėgstantys sodininkystę. Su mėnuliu šios žvaigždės žmogaus natūroje matysis pasipūtimas, turtingumas, prabanga, geraširdiškumas, laimingumas ir ryžtingumas. Valdo arklides ir kairiąją kūno pusę.
   
  Sirius - Suteikia garbę, kilnumą ir pagarbą, turtus, užsidegimo, tikėjimo, atsidavimo, aistringumo ir pasipiktinimo, ir padaro asmenį globėjišku, kuratoriumi ir sargu. Taip pat sukuria pavojų šuns įkandimams, ir du pavyzdžiai šio efekto bus randami po Procyon žvaigžde.
  Kuomet turi gerų susijungimų tai žada gerą reputaciją, apdovanojimus ir turtus. Kartu su ASC ir marsu jungtyje, Sirius gali būti pakankamai pavojingas, stumiant į priekį su truputėlį per dideliu ambicingumu, rezultate duodant pavojus ir sužeidimus, arba pasikėsinimus į asmens laisvę. Remiantis tradicija, Sirius suteikia įžymią mirtį, kartu su garbe po kapu, jeigu turi 8 būsto poziciją. Su gerais Marso ir Jupiterio aspektais ir arti MC, pažadas yra duodamas plačių turtų gavimui, laiminga ranka komercinėse įmonėse arba valdiškuose reikaluose. Tokioje padėtyje žvaigždė pati palankiausia Karybai, Advokatūrai ir Civiliniams pasitarnavimams.
  Sirius konjunkcijoje su Saule, ir geru išsidėstymu diagramoje, bus sutinkama kartu su daugeliu atvejų siejamų su svarbiomis ir įžymiomis asmenybėmis. Galimas dalykas, pakilimas visuomeninėje padėtyje tampa įmanomas, dėl įtakingų žmonių apsaugos.
  Su Mėnuliu: Sėkmė versle, įtakingi priešingos lyties draugai, palankumas tėvui, gera sveikata, palankūs pokyčiai namie ir versle. Jei turi žalingą kampą su Scheat žvaigžde, mirtis nuo liepsnojančių, kertančių ginklų arba žvėrių. Jei Saturnas kartu su Mėnuliu, mirtis nuo laukinių žvėrių arba karių.
  Su Merkurijumi - Didžiulė sėkmė versle, pagalba per įtakingus žmones, nebūtinas jaudinimasis, siejamas su bažnyčia, fiziniai defektai per nelaimingus įvykius.
  Su Venera - lengvumas, komfortas ir prabanga, ekstravagancija, įgyjimas per paveldą.
  Su Marsu - drąsus, dosnus, pirmavimas karyboje, darbas siejamas su metalais.
  Su Jupiteriu - Sėkmė versle, kelionės, pagalba iš giminaičių, bažnytinė pirmenybė.
  Su Saturnu - Stabilumas, Rezervuotumas, diplomatiškumas, teisingumas, atkaklumas, aukšta pozicija per draugus, palankus namams, dovanos ir palikimas, namų harmonija.
  Su Uranu - Augimas ir Išsikišimas Uraniškuose reikaluose, pagalba iš įtakingų draugų, įgijimas per harmoningą santuoką, ypač jeigu vyras, staigi mirtis.
  Su Neptūnu - Intuityvūs, Okultiniai interesai, Religingumas, geri organizaciniai gebėjimai, sėkmė prekybiniuose pomėgiuose, bankuose ar korporacijose, daugybė įtakingų draugų, palankus augimui ir namų reikalams, natūrali mirtis.
   
  Unukalhai - Pasak ptolemėjaus, žvaigždynas kuriaame randasi ši žvaigždė vadinasi Serpens, ir yra kaip saturnas ir marsas. Jis sako suteikia išminties, nagingumo, suktybių, menkos valios ir apnuodijimų grėsmę. Dar kartais žvaigždė yra vadinama gyvatės širdimi. Ptolemėjus nurodė, jog žvaigždė turi įtakos kaip Saturnas ir Marsas dar kiti autoriai prideda ir Venerą. Rezultate sakoma jog suteikia nemirtingumą, nelaimingus įvykius, žiaurumą ir pnuodijimų pavojų. Taigi žvaigždė išreiškia kovingą jėgą apjungtą su saturnu ir yra iš tiesų pavojinga bei destruktyvi. Chraniškos ligos, kurios pastebimos nelengvai, to pasekoje susilpnėjusi sveikata ir reikalingos operacijos. Nelaimingi įvykiai ypač su Neptūnu ir Uranu. MC ir negatyvios planetos pažeidžia socialinį statusą, daugybė sunkumų profesiniame gyvenime.
  Su Saule - daugybė ginčų ir nusivylimų, nelaimingas gyvenimas, rimtas paveikimas mirtimi iš šeimos ar draugų.
  Su Mėnuliu - protingumas, velniška aplinka, valdžios nekentimas, įsitraukimas į intrigas ir sąmokslus, iįvaromas, įkalinamas, arba pakariamas dėl apnuodijimo nusikaltimų.
  Su Merkurijumi - negarbė, kaltinimas klastote ar dokumentų vagyste, prasta sveikata, siauri ištrūkimai, įkandimų pavojus iš pavojingų žvėrių.
  Su Venera - Priešiškumas, pavydas tai pačiai lyčiai, blogi namų reikalai, palankumas augimui, slapta mirtis nuo apnuodijimų.
  Su Marsu - Žiaurumas, ginčai, melavimas, nusikaltimai, žiauri mirtis apsinuodijant.
  Su Jupiteriu - Veidmainiavimas, suktybė, tremtis, įkalinimas arba atskirtis.
  Su Saturnu - Slapta beprotystė, narkotikų priėmimas, slapti nusikaltimai ir apnuodijimas dažnai be priežasties, įžvalgumas, gudrybė, inteligencija, atsidėjimas studijoms, dažnai gydymui ar slaugai, paprastai be vedybų, gali atlikti savižudybę arba būti uždaryti kalėjime ar beprotnamyje. 
  Su Uranu - Spazminė beprotybė, turtinga ir  prabangi aplinka, dažnai nepavyksta įgyti paveldo, blogai vedyboms, gali atlikti nusikaltimą, greita mirtis dažnai savižudybė.
  Su Neptūnu - Gudrus, išmoningas, drąsus, atkaklus, intuityvus, blogos aplinkos, dažnai kriminalinis, problemos per priešingą lytį ir vedybas, smurtinė mirtis.
   
  Vega - suteikia geradarybių, idealumo, vilingumo, rafinuotumo ir kintamumo ir paverčia asmenį įtakingu, saikingu, išoriškai pretenzingu ir dažniausiai gašliu.
  Gerame kosminiame išsidėstyme Vega turėtų suteikti gerus artistinius gabumus, ypač muzikoje ir vaidyboje, tačiau ir pomėgį gyventi gerai. Su ekscentriškais artistais, tai gali privesti iki nedoro gyvenimo. Susietas su Jupiteriu ar Venera, Vega yra sakoma nukloja kelią turtais ir šlove. Kaip bebūtų, jei kitos įtakos sužaidžia savo dalį, šie turtai gali būti prarasti ir vėl. Didelė sėkmė yra žadama tuomet, jeigu Vega yra Asc arba MC taškuose. Vega yra randama atitinkamuose aspektuose gimimo diagramose pas valstybinius veikėjus, politikus, svarbius asmenis bei įtakinguosius, kartu su adekvačiais aspektais. Jungtyje su Mėnuliu ar Neptūnu, gali būti suteikta tendencija okultiniams mokslams ir misticizmui.
  Siejama su turtais ir pretenzingumu.
  Su Ascendantu: Gali būti mokyti teisėtvarkos pareigoms. Nisikalstamos veiklos keršytojai, bei viešosios tarnybos vadovai bei išaiškintojai. Jei Saturnas, turi bet kokį aspektą su Vega, kuomet kyla (ASC) asmuo vykdys pašaukimą fanatiškai iki kankinimų ir egzekucijų vykdymo lygmens tam, kad nužymėtų tai, ką laiko blogiu.
  Su Saule: Kritiškumas, šiurkštumas, ribotumas, nepopuliarumas, trumpalaikė garbė, įtakinga pozicija, nenuoširdūs draugai. Jeigu su Marsu taip pat, virš žemės, ir Mėnuliui esant su Procyon, mirtis, nuo pasiutusio šuns įkandimo. 
  Su Mėnuliu: Vieša gėda, tikriausiai per klastojimus, praradimai per rašymą, kažkokia prasta sveikata, sėkmė biznyje, augimas per an anuitetą ar pensiją. Jei pažeistas ir su Scheat, smurtinė mirtis.
  Su Merkurijumi: Įtarumas, ribotumas, pasipiktinimas, nepalankios ambicijos, dvigubi žaidimai, slapti priešai įtakingose pozicijose, problemos su motina, praradimai versle.
  Su Venera: Kieta širdiškumas, šaltis, šykštumas, prasta sveikata, bjaurumas arba deformacijos.
  Su Marsu: Moksliniai interesai, nepopuliarios nuomonės, morali drąsa, palankus augimui.
  Su Jupiteriu: Praradimai per legalius reikalus, palankus augimui, įkalinimo pavojus.
  Su Saturnu: Stiprios aistros, per didelis pasitikėjimas savimi, originalus, daugybė Merkurijaus sunkumų, reputacija nukenčia per neteisingus kaltinimus, kėblumai su aukštesnės padėties asmenimis, sunkumai namuose, keletas, jei aplamai yra, vaikų, antroje gyvenimo pusėje palankiau, netikėta mirtis. 
  Su Uranu: Kritiškumas, šiurkštumas, ribotumas, stiprios aistros, materializmas, daugybė nusivylimų, namų liūdesys, daugybė augimų ir praradimų, daugybė atvirų ir slaptų priešų, atsitiktinė ir smurtinė mirtis.
  Su Neptūnu: Bailumas, mėgstantis muziką, okultiniai interesai, praktiškas ir mokslinis protas, siejamas su okultinėmis bendruomenėmis, materiali sėkmė, namai gali būti sugriauti, linkęs į nelaimingus įvykius, natūrali mirtis senatvėje, ypač kuomet Marsas yra palankiame aspekte. 
   
  šaltinis: http://www.constellationsofwords.com/

  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account