Rahu Ketu (X)

  Rahu - Ketu

  Šiaurės Nodo ir Plutono konjunkcija:
  Jūsų likimo siekis yra artimai susietas su transformacija per krizes. Tai labai galingas junginys galintis vesti prie didžiulių aukštumų taip pat ir gelmių. Konjunkcija nurodo, kad norėdami suvokti savo likimą ir gyvenimo užduotį, turite pereiti transformaciją, dažnai per teismus, išgyvenimus ir krizes. Jeigu esate atitraukti nuo šio transformatyvaus nuotykio, galite pastebėti, kad jūsų likimas tampa apribotas tamsiais, labiau negatyviais pasireiškimais siejamais su plutonu. Dažnai tai parodo, kad jūsų likimo suvokimas yra pakreiptas kažkokios tai krizės. Iš esmės, šios krizės dėka tampate išvaduoti tam, kad jūsų tikrasis arba aukštesnysis likimas taptų matomas ir pasiekiamas. Taip pat šis aspektas gali nurodyti, kad pasąmoningai siekiate savo likimo. Dažnai esate veikiami įkyrių minčių ar apsėdimų siejamų su šiuo likimu. Kadangi sąmoningai jo nesuvokiate, neturite kitos išeities, kaip tiktai siekti jo. Dažnai pasąmonės keliai būna iškraipyti ir keisti ir su pastangomis pamokyti jus, tai gali privesti iki itin nemalonios patirties. Ko gero, kuomet susiduriate su šiomis krizėmis jūs nubundate ir suvokiate pamokas, prie kurių buvote vedami. O jeigu ne, tuomet pasąmonė tęsia spaudimą, iki kol vėl priveda prie pamokos, dažnai per dar dramatiškesnes priemones.
  Plutono ir Šiaurinio Nodo konmjuncija gali būti tragiško veikėjo rodiklis -- Zigfrydas arba Otellas -- pastūmėti lemties pasitikti savo likimą. Kai kuriems, konjunkcija simbolizuoja likimą įveiksiantį pasąmoningą mąstymą. Tai gali įvykti per psichoanalizę ir įžvalgas, per tiesos atradimus ir realybę, per nuolatines vientisumo ir autentiškumo siekio paieškas. Kitiems, ši konjunkcija gali simbolizuoti gilius emocinius potraukius ar prisirišimus. Kad įveiktumėte arba sutaurintumėte šiuos prisirišimus, kad įgautumėte įžvalgos gyvenimo tiksluose, arba pastangos atrasti tikrąją prasmę gali tapti gyvenimo trukmės paieškomis.
  Trancendentinis potencialas
  Trancendentinis potencialo tarp Plutono ir Šiaurinio Nodo konjunkcijos supratimas dažnai ateina perėjus kažkokią traumuojačią krizę arba "sielos tamsiąją naktį". Tuomet suvokiate, kad jūsų tikrasis gyvenimo tikslas yra savo esaties trasformavimas ir susiliejimas su Visuotiniu Šaltiniu, kuris randasi jumyse. Tai ir tik tai, yra tai dėl ko gimėte. Jūs ilgitės šio likimo realizacijos. Ilgai laukiate savo išbaigtumo proceso, kad su savo Mylimaisiais atsidurtumėte toje Paslaptingoje Vietovėje.
  Tiktai pereidami per apvalančiąsias ugnis, jūsų siela išgryninta ir tapsite priimtini Mylimajam Dievui. Kuomet matysite savo likimą priešais save, jūsų siela šokinės iš džiaugsmo. Kuomet prikelsite savo vidinius resursus, įžengsite į kovą už savo sielą, nuotaikingas karys, pasitikintis išmintimi, kad jūsų likimas yra tikras, nesvarbu koks tamsus būtų slėnis, nesvarbu kokia intensyvi jums išbandymu siunčiama krizė.
  Nesaugumas
  Jeigu viduje jaučiatės nesaugiai, turėsite didelių baimių liečiančių savo likimą, kadangi bijosite jo įvykdymo, kas reikštų egoistinės natūros sunaikinimą. Jūs esate visiškai sujungti su šio Ego asmeniškumais ir negalite pakęsti bet kokios transformacijos, kuri priverstų šiuos prisirišimus apleisti. Tačiau jūs negalite pabėgti nuo savo likimo. Ir net gi esate smarkiai įnikę į jį, ar juo apsėsti.
  Vietoj to kad rizikuotumėte Ego-mirtimi per transformaciją, kaip bebūtų, tampate apsėsti mažesniais ar negatyvesniais Plutoninės energijos apsireiškimais. Nepermaldaujamai esate įtraukiami į jėgą ir seksualumą. Tai jūs matote kaip savo likimą arba kaip artimų ryšių įsipainiojimus į likimo nevykdymą. Arba esate veikiami pasąmoningų poreikių, neturite jokio sąmoningo supratimo koks galėtų būti jūsų likimas, tačiau eigoje galite realizuoti likimą, kuris įtraukia negailestingumą, išdavystę ar apsėdimus. Susilaikydami nuo bet kokios transformuojančios krypties, neigdami tiesą ir vientisumą, paslystate į savo asmeninę tamsumą ir tai tampa jūsų lemtimi, rezultate imančia jus naikinti.

  Šiaurės Nodas NN sinastrijoje yra tiesiog neįtikėtinas. Jei asmuo turi planetą ar asteroidą konjunkcijoje su NN, tai atneš planetos ar asteroido prieskonį SANTYKIAMS. Visa tai gali ne išlysti, jei tai nėra atsidavę ilgalaikiai santykiai. Kaip bebūtų, jei taip jau yra, jie būtinai išlys. Jei planeta ar asterodas pasirodo esantys sudėtingi, valgysite juos pakol pradės pykinti ir veržtis viskas lauk. Reikėtų būti atsargiems kuriantiems šeimą su tokiu asmeniu, kurio ašis turi konjunkciją su prasta planeta ar asteroidu.
  Jei asmens Saturnas yra konjunkcijoje su NN, tai atneš į gyvenimą apribojimus ir discipliną. Gyvendami su jais galite pasijausti lyg gyventumėte su griežtu tėvu. Jei galite tai ištverti, tebūnie tai, tačiau pasisaugokite, kadangi santykiai atneš Saturno prieskonių.
  Jeigu asmens Nessus konjunkcijoje su NN, asmuo jums atneš tamsiausius žmogaus sielos kampelius. ar to norite?

  Rahu konjunkcijoje su Ketu:
  Ketu simbolizuoja tai, kur mes buvome, tuo tarpu RAHU simbolizuoja tai, kur mes einame. Šis sinastrijos aspektas nurodo kiekvieną asmenį, kuris išvystė bruožus ir savybes, kurie yra reikalingi kitam, jo asmeniniam augimui. Taigi, tai yra labai reikšmingas sinastrijos ryšys. Kur abu jūs susitikote prieš tai, ir susitiksite vėl. Šis ryšys yra laikomas nepalaužiamu daugybės astrologų. Turintys šį aspektą vienas kitam yra kaip Sielos bičiuliai ir geriausi draugai, patikimi, visuomet ir amžinai.

  Keletą paminėsime:

  Denjanira konj. NN - asmuo bus jūsų auka.

  Juno konj. NN - asmuo išreikš visas geriausias lojalaus atsidavimo savybes

  Vesta konj. NN - asmuo atneš jums atsidavimo supratimą

  Pallas konj. NN - Asmuo atneš jums išmintį

  Uranas konj. NN - Santykiuose bus patiriami keisčiausiais būdais vykstantys pakilimai ir nuosmukiai. Gali būti daugybė prasimanytų grimasų  ir skyrybų.

  Pluto konj. NN - matomai bus įvairiausių rūšių pirminės aistros. Dėl gerbūvio ar blogio, tai santykius laikys apibrėžtus, Jūsų santykiai bus labai labai aistringi.

  Mėnulio konj. NN -  asmuo yra linkęs atverti savo širdį. Toks bendravimas tampa stebuklingas, patiklus ryšys lyg su vaikais.

  Saulės konj. NN - asmuo atneš jums tikrumą

  Jupiterio konj. NN - asmuo atneš jums optimizmą

  Chirono konj. NN - asmuo atneš jums skausmą

  Marso konj. NN - asmuo suteiks jums veržlumo

  Veneros konj. NN - asmuo jums bus grožio dalyku. Jūsų santykiai turės grožio pojūtį tokį kaip kad muzikos pajautimas.

  Neptūno konj. NN - tai gali atnešti didelį liūdesį, kadangi turėti idealai nebuvo pripažinti, jog gali atnešti nusivylimą. Tai gali privesti iki piktnaudžiavimo blogiu ar dar blogiau. Tai kol kas yra teorija.

  Nessus konj. NN - asmuo atneš jums prievartą

  Pholus konj. NN - asmuo atneš visų rūšių sprogstamuosius protrūkius

  Child konj. NN - asmuo išreikš jums savo vidinį vaiką ir tas vaikiškas pojūtis pasklis į santykius. Tarp  jūsų visuomet jausis nuostabus vaikiškumas.

  Eros konj. NN - Santykiai bus labai erotiški

  Lilit konj. NN - asmuo santykiuose išreikš primityvų, laukinį seksualumą. Tai taps santykių tema. Ši konjunkcija nurodo, kad galbūt galimai esate įtraukti į Lilit ilgesingą laukinio fatališkumo pusę, kuris jaučiamas kaip koksai likimas, kai tuo tarpu tai veikia gazdinančiai jūsų viešąjį gyvenimą, kad nebūtų apšviestas.

  Meduzos konj. NN - asmuo bus išduotas moterų, tačiau nekęs vyrų. Ši tema persiduos santykiams. Taip pat ši tema santykius apibrėš.

  Sedna konj. NN - asmuo į santykius atsineš atšiaurią išdavystę patirtą nuo vyrų.Tai apibrėš santykių temą.

  Sappho konj. NN - asmuo atneš literatūrinio palikimo eroticizmo. Jūsų santykiai bus panašūs kaip spragtuko opera ar gulbių ežeras. Magiški.

  Apolonas konj. NN - NN asmuo dievina Apolono asmenį. NN asmuo kels pagarbią baimę Apolono asmeniui.

  Proserpina konj. NN - Proserpinos asmuo atneš kažkokio pobūdžio pereinamąsias apeigas nuo nekaltumo iki kažkokios formos korupcijos NN asmeniui. Kaip visa tai gali būti tinkamai sužaista. Proserpina asmuo gali kažkokiu būdu iškreipti NN asmens tyrumą.

  Orchus konj. NN - Orchus asmuo pavers santykius sunkumų įveikimo kelione. Gali būti ligų ar skurdo temų. Santykiai gali būti silpni, tačiau įveikiami.

  Trigonai ir Sekstiliai Šiauriniam nodui.
  Planetų trigonai Šiauriniam Nodui nurodo turtingai apdovanotą gyvenimišką patirtį, tokiu būdu leidžiant sielai pilnai dalyvauti jos likime ir ateities karminėse pamokose. Bendrai šnekant jie netgi bus vedami ir asistuojami kitų žmonių, su kuriais praeityje  sukūrė kažkokius tai karminius ryšius.

  Conjunctions to the Nodes
  Any conjunction to a Node will, first and foremost, emphasize the polarity involved. Secondly, the nature of the planet making the conjunction becomes more tied into that polarity. Continuing with the 1st/7th (or Aries/Libra) polarity, if the Sun is making a conjunction, the polarization between Self and Other will revolve much around issues of ego, self-esteem and who gets center stage. If Saturn is making the conjunction, the push/pull of assertion versus accommodation will center on professional questions; issues of who gets to call the shots, dictator tendencies and criticism may be used to push the other person away. Power issues are significant in relationships.

  Following are some brief notes on planetary conjunctions.

  Saulės ir Nodo konjunkcija: Ego ir išdidumas yra surišti su saugumo poreikiais. Šis žmogus saugiausiai gali jaustis tuomet, kuomet būna ant scenos arba dėmesio centre. Auklėjimas yra siejamas su pagyromis ir susižavėjimu (abiejomis sąlygomis, dėl to ko asmuo nori iš kitų ir ką kitiems duoda). Artimi intymūs ryšiai asmeniui greičiausiai taps tikru smūgiu. Kūrybiniai potraukiai sustiprėja šeimyniniame kontekste arba artimuose ryšiuose.

  Saulės konj. KETU: Yra tikėtinas nesaugumo laipsnis. Šis individas gali bijoti rampos šviesos -- arba turėti problemų atsitraukiant nuo scenos. Negatyvūs atsiliepimai yra tikėtina, jog šiam asmeniui bus ypač sunkūs. Jie gali jaustis kūrybiškai užblokuoti arba turėti baimių bei fobijų siejamų su vaikais, gimdymu, meilės santykiais, romantika, vyrais, vadovavimu, ir tt. Jie gali augintis palaikymą per asmeninę išraišką ir sulaukdami pozityvaus dėmesio.

  Moon conjunct North Node: The need for home, family and emotional security is extra strong. Issues revolving around dependency and nurturing are highlighted. The mother figure (and the nurturing role) have a strong impact on this person's sense of safety. Food may be their security blanket. They're vulnerable to the moods of people in their environment. They may strive to protect themselves or others, and are working on the balance between the two.

  Moon conjunct South Node: Emotional vulnerability is accented in this person. They may be too protective, overly needy, very susceptible to the emotions of a mother figure or other family members. They may feel lacking in unconditional love. They may fear family, dependency, parenthood, roots or emotional connections. They find more safety and sustenance by establishing strong ties, getting and giving trust to others.

  Mercury conjunct North Node: Emotional security is tied to this person's mind. If healthy, this individual finds sustenance and support through reading, learning, discussing and exercising their brainpower. If unhealthy they may be afraid to talk, write or learn -- or afraid to stop talking or exercising intellectual skills. Their verbal expression may be an indicator of their sense of safety. They could articulate their emotions well.

  Mercury conjunct South Node: This person may be intellectually insecure (this can manifest itself if the individual feels stupid, has phone phobia, is blocked in terms of reading or other mental arenas) or they might trust only in rationality and logic. They may be fearful or phobic in school, regarding siblings, transportation, media, commerce, etc. Their challenge is to gain security through exercising mental skills and to learn that knowledge can be a bulwark.

  Venus conjunct North Node: Meilė ir pinigai yra siejami su saugumo poreikiu. Šis asmuo į santykius gali būti smarkiai įsikibęs, laikyti juos nuosavybe. Jie gali pakrypti į savo partnerį arba sąskaitą banke kaip į pačių saugumo uždangą. Šie žmonės randa pasitenkinimą dalyvaujdami gražiuose, pasitariamuosiuose ar įsižiūrėtuose santykiuose. Santykiuose jie gali būti tiek auklėtojais tiek patys kaip augintiniai.

  Venus konj. Ketu: Šiam asmeniui santykiai ar finansiniai reikalai gali būti baimingi. Jie gali jaustis nemylimi, vargšai ar užblokuoti tam, kad pasiektų malonumų. Jie gali pervargti ir persidirbti arba neatidirbti iki galo (arba bmėtytis tarp šių dviejų taškų) materialus nuolaidžiavimas sau ir gašlumas. Mokantis apsaugoti ir būti apsaugotiems within tarpasmeniniuose mainuose, šiam asmeniui tampa raktu.

  Mars conjunct North Node: This person's safety is tied to action and independence. They reassure themselves by seeking the liberty to do their own thing. They may be a pioneer in emotional matters. Ambivalence between freedom and closeness is likely. Learning to balance personal desires and caretaking duties and create their own personal emotional foundation is key.

  Mars conjunct South Node: This individual may be fearful or phobic about ever taking the initiative. They could be overly self-critical. Issues are possible surrounding health (especially relating to repression), violence or assertiveness. They may go to extremes (too much or too little) in regards to personal action or physicality. Learning how to care for themselves and others is key.

  Jupiter conjunct North Node: Faith becomes tied to this individual's emotional security. Their beliefs and values will either provide a firm foundation or add to their insecurity and anxiety. They may feel safest when doing something bigger and better or when wheeling and dealing. They could feel torn between establishing roots and having adventure in their lives. Spirituality can be a source of emotional strength.

  Jupiter Conjunct South Node: This person has a karmic lesson to learn regarding faith, trust, beliefs and values. They may have too much faith or too little, or put trust in the wrong place (areas of life that are not infinite) or the wrong people. They could feel phobic or fearful about travel, foreigners, religion, education or expansion and growth. Learning to extend unconditional love, to trust in God, nature and the parts of life that are infinite is key for them.

  Saturno ir Šiaurinio Nodo konjunkcija:  Saugumoporeikis yra siejamas su vykdomaisiais instinktais, profesinėmis ambicijomis ir pragmatiškumu. Šis žmogus greičiaqusiai jaučiasi saugiausiai kuomet dirba, pasiekia apčiuopiamų rezultatų arba kuriasi savo autoritetą. Jie gali būti netikėtai talžomi tarp dominavimo ar priklausomybę keliančios patirties, arba jų namų ar šeimos ir jų karjerosreikalų. Jie gali tapti perdėtais konservatoriais ir savisaugininkais. Jiems gerai sekasi tvirtuose, nusistovėjusiuose, ilgalaikiuose santykiuose.

  Saturno konjunkcija su Ketu: Šis asmuo susiduria su karminiais iššūkiais siejamais su valdžia, autoritetais ir valdymu; tai dažnai yra siejama su tėviška figūra arba kitu intymiu autoritetu. Jie gali būti diktatoriški ir valdingi, arba pilni baimės prisiimant atsakomybę. Jie gali būti nesaugūs rryšium su savo profesija arba prisidedant prie socialinio indėlio. Mokydamiesi pasitikėti savo pačių stiprybe ir prisiimti atitinkamą atsakomybę, tampa jų vystymosi raktu.

  Uranus conjunct North Node: This person probably feels most secure when they're involved with transpersonal issues or when they can do their own thing. They could be inventive in regards to emotional matters and their close, caring connections. Unusual associations are quite possible for them. They might nurture humanity or turn their friends into family. They can be quite emotionally tolerant.

  Uranus conjunct South Node: This individual is likely to feel threatened in regards to their own originality or individuality. They may squelch their rebellious urges or overdo them. They experience a push and pull between dependency and independence, between home and the wider world or between family and friends. Learning to have emotional ties without possessiveness and to make open-ended commitments is key to this person's development.

  Neptune conjunct North Node: This person reassures themselves through contact with nature, beauty and other inspirational pursuits. Spiritual connections can be a source of security for them. They may overidealize others in their relationships, or expect too much in nurturing contexts. They feel safest in their own imagination and transcendent talents. They want a magical home life.

  Neptune conjunct South Node: This individual may feel phobic about beauty, imagination or their rescuing instincts. They could yearn for the unattainable dream. They tend to overdo visualization and fantasy. A savior-victim association could develop. Learning to find the common ground between human love and a love of God is key to this individual, who is very sensitive to cosmic nurturing.

  Pluto konj. RAHU: Šis asmuo randa saugumą suprasdamas jų pačių ir kitų žmonių sielos gylius. Jie gali būti įntensyviai pasišventę įtvirtinti saugius amocinius pamatus. Yra linkę laikytis santykiuose, kartais per ilgai. Saugumo temos ir apsauga gali vesti iki gyvenimo ir mirties proporcijų. Kaltės ir apgailestavimo jausmas gali būti siejamas su auklėjimu. Seksualiniai santykiai gali būti naudojami kaip apsaugos skraistė. Jų apsauginiai instinktai siekia psichologinio supratingumo. Gilesnis pažvelgimas į sielas (savo ir kitų) šiam individui suteikia saugumo.

  Pluto conjunct South Node:This position denotes karmic challenges regarding intimacy, self-mastery, addiction or compulsivity. This person might be lacking in self-control or tends toward obsession. Issues surrounding power and shared possessions are highlighted in their close associations. This person tends to learn about themselves through the mirror of other people. They develop intense emotional connections. The development of self-mastery and deep psychological insights is accentuated in their personal relationships.
   

  AFFLICTING RAHU AT MOST EFFECTIVE POINTS OF VARIOUS HOUSES

  When Rahu afflicts closely the mid-point of a house which contains a mooltrikona sign and the dispositor is weak, impact in various houses is as under :

  Pirmas Būstas:

  Fiziologinė retardacija ir aštrios sveikatos problemos, problemos vedybiniame gyvenime, problemos su vaikais vyrais ir tėvu.

  Second House:

  Disintegration of family, divorce, loss of status, wealth and reputation, intestinal problems and problems to father.

  Third House:

  Sinful deeds, lying, disturbed marital life, retarded physical growth, problems to father and earnings through foul means.

  Ketvirtas būstas:
  Naikina ramybę namuose ir profesinį augimą, prišaukia įvykius ir nelaimingus atsitikimus, eikvojančios išlaidos ir praradimai.

  Fifth House:

  Loss of semen, lack of progeny, health problems to father, elder brother and self.  Earnings through undesirable means.

  Sixth House:

  Chronic illness, stomach ulcer, acidity, losses through thefts and fire, threat of imprisonment, disputes and disturbed family life.

  Seventh House:

  Extra marital relationships, ill health to self and spouse, venereal diseases, skin diseases, problems to brothers and resorting to corrupt practices and gambling.

  Eighth House:

  Accidents, involvement in scandals, family disputes, separation, piles, eye troubles and loss of domestic peace.

  Ninth House:

  Problems to self, father, children and younger brothers. Makes one totally immoral.  One resorts to vices and gambling.

  Tenth House:

  Causes termination due to use of corrupt practices, destroys assets, problems of blood pressure and makes the native a liar.

  Eleventh House:

  Income through corrupt practices, spoils health of spouse and troubled marital relations. Native uses unfair means and operates in a deceptive way.

  Dvyliktas būstas:
  Paverčia žmogų priklausomu ir lošėju, įkalinimo grėsmė, praradimai ir išlaidos, padidėjusio kraujospūdžio problemos, visiškai apsunkinta ramybė namuose.

  Transit Influence of Rahu

  Transitai įtakojami RAHU dauigiau ar mažiau yra problemų ar įtampos rodiklis. Transitai santykiuose, per artimus aspektus/konjunkcijas su silpna planeta yra jaučiami, kuomet platumos skirtumas yra penki laipsniai ir grėsmingoje situacijoje tuo laiku, kai vyksta aspektas ar konjunkcija.

  The tension/trouble starts when the relationship is formed and ends when it separates from the close conjunction/aspect.  In the case of strong and well placed natal/transit planets, the longitudinal distance of conjunction/aspect is of only one degree.  The impact is felt with respect to the following :

  1 .    The significations of the houses where mooltrikona signs of the troubled planets are placed.

  2.    The general significations of the afflicted planet.

  3.    The general significations of the house where the afflicted planet is placed.

  4.    The general significations of the house of conjunction and the houses aspected if the conjunction is with the most effective point of a house.

  The impact is greater when Rahu causing transit conjunction is placed in dusthanas and when the planets/houses involved are weak both in natal and transit charts.

  Rahu's close involvement with Venus gives an urge for carnal pleasures in the early stages of life and enjoyments through smoking and drinking, intoxication through other means, etc.  Rahu's close involvement with the most effective points of the seventh, third, fifth and eighth houses takes one to premarital carnal pleasures and love affairs only for physical gratification.   Rahu's close affliction to both Mercury and the weak Moon in the eighth or twelfth houses makes one a drug addict. I am sure readers will derive benefits from this in delineating the postures of Rahu in a particular nativity more clearly.

  RAHU & SPECULATION

  Gains are ruled by the eleventh house. Gains through investments are ruled by the fifth house.

  For these two aspects there are no alternate houses and if there is no mooltrikona sign then the houses are studied for other influences on these houses through occupation and aspects.

  Speculation is ruled by Rahu. Its intensity may be increasing with increasing of the influence of Rahu in a particular chart. The simultaneous impact of Mercury may inovlve the person in speculation of stocks and shares. The simultaneous impact of Mars may involve the person in speculation in properties.

  Rahu rules greed, speculation, gambling, impersonification, misrepresentation, selfishness, cheating, manufacuring of spurious articles, copying and manipulations. The gains obtained employing the means signified are short lived and bring losses ultimately giving lot of pain to the person.

  The intense influence of Rahu can be wide pervading due to close conjunction/aspect and can be through the second, third, fourth, fifth, tenth and eleventh houses besides the ascendant.

  If the fourth, second, third, fifth and tenth houses are strong then the gains obtained by the person may be comparatively for longer duration but are ultimately lost.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account