Mėnulio dienos

  Image
  1-oji Mėnulio diena

  ŽIBINTAS. Metas tyrinėti, bandyti, ieškoti. Ką pasėsi, tą mėnesio bėgyje ir pjausi. Svarbu susivaldyti ir veikti ta linkme, kurios plėtra pageidaujama. Kadangi tai yra jaunatis, tai veikiančios jėgos prisotintos pilnatve ir idėjų gausa, tiesiog užtenka priimti, kad laikas dabar tinkamas ir dosnus. Atverčiamas naujas gyvenimo lapas. Patartinas susikaupimas, šviesios galvos išlaikymas, projektavimas, mąstymas apie ateitį.

  Reiškiasi gebėjimas greitai pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Žmonės, gimę šią dieną, idėjas gaudo tarsi iš oro erdvės. Yra linkę atskleisti savo talentus ir gabumus bei juos puoselėti. Darbas vyksta daugiau pasitarimo ir gairių braižymo būdu, kur link norima nukeliauti, tačiau jeigu imtis esamos aplinkos, tai pernelyg daug neaiškumų, supratimo trūkumas tam, kame randamasi.

  Image
  2-oji Mėnulio diena

  BANGINIS, ŽUVIS. Kadangi ši mėnulio diena trunka ilgiau nei parą, ji pasižymi savo dydžiu tarsi banginis. Vyraujančios jaunaties jėgos labiau pasyvios ir moteriškos. Bendri dienos bruožai tai susidomėjimas, įsitraukimas, platus veikimo spektras. Kiti šios dienos simboliai: BURNA, GAUSYBĖS RAGAS. Patartina nepersivalgyti. Patiriama didelė įvairovė tiek skoniuose, gėrybėse, garsuose ar dalykuose, kurie masina savo plačiaisiais vandenimis. Mitybos reikalai šią dieną tampa reikšmingi.

  Stabilus ir užtikrintas judėjimas. Bendradarbiavimas kuris padeda. Fizinio kūno jėgų panaudojimas, sportas, aktyvi veikla, didelių užmojų ėmimasis vykdyti.

  Image
  3-oji Mėnulio diena

  LEOPARDAS. Tai intensyvi, aktyvi, tačiau didelis skubotumas dažnai pakiša koją sėkmei. Vyrauja agresija, jėga, galimi susižalojimai. Patartina laikytis atsargos priemonių ir takto. Baimė dabar ne sąjungininkė. Galimos provokacijos ir kitokie Marso jėgos pasireiškimo būdai. Geras laikas dirbti su ginklais, aštriais daiktais, galasti peilius, smailinti, pulti ir išgauti ryškias bei aiškias formas kūrybinėje veikloje.

  Energija veržiasi pro kraštus, stipri rega ir dėmesys. Veikia valia ir reiškiasi instinktai. Užgimę šia dieną yra panašūs į kovotojus. Geras metas prasibėgti, pajudėti, atkurti kovingojo žvėries savybes savyje. Yra polinkis į tinginiavimą, meilikavimą, greitą emocijų pakilimą ir atoslūgį tuo pačiu. Gali tekti pasiaiškinti kieno yra viršus.

  Image
  4-oji Mėnulio diena

  PAŽINIMO MEDIS, MEDIS. Tai rami, rimta, tačiau gan pasyvi diena. Tinka pabūti vienumoje, medituoti, pasimato kas yra kas, kas gerai o kas ne. Bet koks skubėjimas šią dieną neatitinka mėnulio ritmo. Veikimas bendruomenėje dabar reiškiasi daugiau per intuiciją, vidinius ryšius ir giminystės saitus. Mėnulis skatina jus išreikšti susikaupimą ir jautrumą. Tinkamas metas nagrinėti istorines paslaptis ir atverti protėvių paliktą žinojimą.

  Pagalba ir apsauga tiems, kurie kreipiasi. geras metas sodinti ir dirbtu su augalais. Esmės ir prigimties ieškojimo temos. Veiklesnė tampa pasąmonė, todėl galimas stipresnis užkalbėjimų, dainų ir maldų poveikis.  Tai diena, kuri pažymi šeimyninius santykius. gyvasties jėgas, protėvių svarbą ir prideda polinkio archeologijai, biologijai, knygoms, medžio dirbinių kultūrai.

  Image
  5-oji Mėnulio diena

  VIENARAGIS. Reiškiasi principai ir kokiais jais yra vadovaujamasi. Atjauta kitam ir potraukis sužavėti save kelione. Taktiškas ir teigiamas priėjimas prie santykių nagrinėjimo. Žodis ir susitarimai įgyja magiškos reikšmės ir tampa ilgalaikiai, nugula į sąžinę. Pažadų netesėjimas užtrauktų sunkius akmenis viduje ir aplamai garbės pamynimas dabar kenkia vidiniam orumui ir asmeniniam augimui bei tobulėjimui dvasioje.

  Lengva darbus pradėti ir juos vystyti. Pusiausvyros laikas, kuomet kūnui darant gerą, atsiliepia sieloje o darant gerą sielai, atsiliepia kūnui ir atvirkščiai. Stiprus įsijautimas, kuris eina per visą esatį. Informacijos įsisavinimas ir lėtas bei ilgalaikis mokymasis atitenka šią dieną gimusiems.

  Image
  6-oji Mėnulio diena

  VAIVORYKŠTĖ, kiti galimi pavadinimai :GERVĖ, DEBESYS. Tai viena palankiausių dienų Mėnulio kalendoriuje. Diena skirta gėriui ir harmonijai. Klęsti mokslas, tyrimai, kelionės, paskaitos, lengvas perdavimas ir priėmimas. Dienos veikimo būdo esmė yra sklandumas ir pilna raiška, todėl gerai veikia oro stichiją ir joje prideda spalvų: žiniasklaidoje, viešuosiuose ryšiuose, rašto ir kalbos darbuose.

  Tokią dieną esmė yra lengvumas ir skaidrumas. Be abejo saiko turėjimas ir aiškios ribos. Diena gali nurodyti, kokia darna lydės mėnesio bėgyje ir koks yra kosminės energijos priėmimas. Patartina daugiau būti gryname ore, svajoti ir fantazuoti. Atsiskleidžia rašytojo talentai, kūrybingumas, svarbu venkti rutinos

  Image
  7-oji Mėnulio diena

  GAIDYS arba SKEPTRAS, VĖJŲ ROŽĖ. Tai labai intensyvi, aktyvi diena. Svarbus yra žodis ir teisingumo jausmas. Darbuose vyrauja trumpalaikiškumas, todėl geriau užbaigti kas yra pradedama. Pašišiaušusios plunksnos stoja į kovą bei aršius ginčus, o mėnulio energija mokina nenutylėti. Polinkis vieni kitus provokuoti ir vesti iš pusiausvyros.

  Šiuo metu žodžiai turi didelės galios todėl svarbu neprisikalbėti ypač apimtam emocijų. Gero linkėjimas sugrįš atgalios. Gaidys yra darbo su žmonių grupėmis ženklas. Gebėjimas save išreikšti, būti matomam, palaikyti savo įvaizdį ir reputaciją. Mėgsta pagyras, liaupsus, į visus žiūrėti iš aukšto. Todėl gaidžio dienos moralas yra laviravimas tarp lyderystės ir paprasčiausio kudakavimo.

  Image
  8-oji Mėnulio diena

  FENIKSAS, kiti galimi simboliai BRANGENYBIŲ SKRYNIA, POVAI,  NELAIMĖS ŠAUKLIAI. Dienos esmė yra pokyčiai ir ne šiaip kokie, o pakreipiantys gyvenimo įvykius tiek netikėta linkme ir į gerą ir į blogą. Sudega netikęs įsivaizdavimas apie sena ir atgimsta aplinkinio pasaulio matymas.

  Ar tu rasi ar prarasi, gausi daug atiduoti turėsi. Feniksas nurodo pokyčius, per kuriuos eis artimiausiaqme mėnesyje žmogus. Kad ir kokie iššūkiai ar atradimai belauktų, matyti poreikis susiderinti su viską atnaujinančiuoju, naikinamuoju ugnies elementu. Gimę šioje dienoje dažnai pereina seno gyvenimo palikimą užnugaryje ir naujo kūrimąsį. Būdama nuolatinio siekio diena, skatina ieškoti vis naujų aukso gyslų, savo nerimstančiai būčiai patenkinti.

  Image
  9-oji Mėnulio diena

  ŠIKŠNOSPARNIS. Diena pagrinde yra mažai palanki, siunčia polinkius gyvenimą matyti per iliuzijos skraistę, pasiduoti apgavikų įtakai. Gali tekti pakovoti ir gintis tam, kad apsisaugotumėte nuo agresijos. Tiesų įrodinėjimas dabar yra žalingas ir naujiems darbams metas netinkamas.

  Prisirišimai ir troškimai, klaidžiojimai tamsoje, įsikalbėti norai ir pasidavimas įtaigai. Ikyrios, tarsi apsėstos mintys. Gerai būtų apraminti sąmonę ir laikytis ypatingos atsargos. Pavojus paslysti į nešvarius minčių laukus. Kaip užduotis tampa emocijų suvaldymas nuo akiplėšiškumo ir dykaduoniavimo. Tai diena, kuomet painiojasi savos energijos su svetimomis ir traukia tamsa.

  Image
  10-oji Mėnulio diena

  FONTANAS, ŠALTINIS. Diena tinkama praktiškai viskam. Yra gera, nereikalaujanti, tikras atsigavimas po praėjusios mėnulio dienos. Jokių suvaržymų, vien rami tėkmė ir pusiausvyra. Gera diena vedyboms, namų statybos pradžiai, šeimos saitams sutvirtinti, krikštynoms, šventinėms apeigoms, pagalbos prašymui ar jos suteikimui.

  Ypač tinkama atsipalaidavimui, poilsiui ir atostogoms, energijos sėmimuisi iš dvasinio šaltinio. Vyrauja gerumas ir pakylėta nuotaika. Laikas prisiminti kažką gražaus. Proveržis moksle ir gyvenimo pasiekimuose. Gebėjimai traukti žmonių dėmesį, skleisti žinias, mokyti kitus, kurti istorijas, teatrą, šokius ir panašius, kūrybinius veiksmus, improvizacijas, instaliacijas ir dekorą.

  Image
  11-oji Mėnulio diena

  KARŪNA, kiti galimi simboliai UGNINIS KARDAS, UGNINĖ GYVATĖ, LABIRINTAS. Tai viena švenčiausių Mėnulio dienų, kuri skatina motyvų tyrumą. Joje galima atlikti svarbius darbus, geras pasirengimas atneš apdovanojimus.

  Stiprėjanti gyvasties energija duoda rezultatą praktikose ir kelis kartus padidina to, kas yra daroma pojūtį. Ore tvyro laisvės pojūtis, tačiau stipri ir hierarchija bei valdžios įtaka. Svarbi strūktūra ir planuoti veiksmai. Vertėtų pasisaugoti godumo. Diena, kuomet galima priimti atsakingus sprendimus ir pasirodo kokiomis vertybėmis vadovaudamasis žmogus turi polinkį atlikinėti žygdarbius. Tokią dieną gali būti sprendžiami klausimai lemiantys, kokiais turtais pasidabins žmogaus protas.

  Image
  12-oji Mėnulio diena

  ŠIRDIS, TAURĖ. Jautrus metas. Santykiai ir atjauta vienas kitam. Bet koks pyktis ar blogis gali skaudžiai kirsti atgal. Tai taurė, į kurią ką ipilsi, tą ir išgersi. Diena šeimai ir vaikams. Maldininkų, gražios muzikos ir apeigų laikas. Gerumas ir širdies šviesos atskleidimas yra mėnulio užduotas tonas. Tikrai gera diena dalintis meile, įžvelgti gyvenime gilumą.

  Pasauliai, kurie randasi už fantazijos ribų tampa artimesni. Dalinimasis patyrimais ir dalykais, kurie jums nebereikalingi, bet gali praversti kitiems. Gyduolių, šamanų, energetikų diena. Metas pakreipti savo jausmus tinkamiausia linkme. Padidėja naivumas, polinkis į priklausomybes.

  Image
  13-oji Mėnulio diena

  RATAS, GYVATĖ, RYJANTI SAVO UODEGĄ. Diena aktyvi, veikli. Sėkmė priklauso nuo pažinčių rato, mėnulis siunčia supratingumą ir kruopštumą. Didėja noras ryšininkauti, bendrauti. Karmos pasikartojimo diena ir galimybė pamatyti, ką žmogus iš savęs suvalgo vėl ir vėl. Ko niekaip nepaleidžia. Geras laikas vartoti žoleles, preparatus.

  Uroboras vaizduoja amžiną sukimąsį ir paieškas. Kaip ištrūkti iš uždaro rato? Organizmo valymosi laikas. Laimę nešančių pakabukų darymas ir nešiojimas. Mokslo pasiekimai. Kategoriškas, struktūruotas mąstymas. Įsitraukimas į rutiną ir bejėgiškumas prieš sistemą. Poreikis mokytis savarankiškumo.

  Image
  14-oji Mėnulio diena

  TRIMITAS. Sako ši diena prieš pilnatį pati pačiausia. Viskas ore, dūdelės maršas tik groja o negandos neatrodo tokios baisios. Metas rimčiausiems ir svarbiausiems darbams atlikti. Neigiami pojūčiai dabar būtų visai nepakeliui. Jeigu yra sumanymų ir jų siekiama, tai ši diena galėtų padėti dideliems darbams prasimušti aukštyn, išlysti į šviesą. 

  Trimitas groja dūdele ryžtingą maršą ir praneša, jog su ritmu ir džiaugsminga gaida judėsime į priekį. Jeigu protą apsvaiginti, tuomet melodija liūliuos ši, todėl svarbu kokia idėja vedinas žmogus ateina į trimito dieną. Ar bus įveikti vidiniai baubai ir kokia ta manoji užduotis veikimo, gal ji pagaliau paaiškės ar išryškės? Kviečiasi trimitas aukštesniems darbams, išlikti būdrume ir pasiruošt bet kam.
  Jie turi išmokti budrumo, būti visada pasiruošus. Talentų raiška ir įdomus gyvenimas. Bendravimas, romantika bei darna visuomenėje.

  Image
  15-oji Mėnulio diena

  GYVATĖ, ŠAKALAS. Mažai palankus metas. Pati mėnulio pilnatis, klastingas metas. Tai mėnulis pilnėjo tai dabar eis į delčią. Veikia dviprasmybės. Daug emocijų ir sužadinami instinktai. Lengva nupulti į aistras ir silpnybes. Trūksta saiko ir pusiausvyros, kyla noras priešintis ir eiti į debatus. Išlaikyti taktą ir susivaldyti moko ši diena.

  Tiltas tarp pasaulių, stiprybės prireiks, galimas puolimas. Šakalas urzgia, gyvatė nuodingu įkandimu grasina, per šiuos neigiamus išbandymus pereis tas, kas aiškiai reginčias savybes ims ugdytis. Todėl gimusieji šia dieną ieško prasmės gilesnės sapnuose, ženkluose, ten, kur jos su žiburiu lengvai nerasi.

  Image
  16-oji Mėnulio diena

  DRUGELIS, BALANDIS, LAIPTAI Į DANGŲ. Ypač sėkminga ir skaidri diena. Poezija ateinanti iš sielos, klęsti darna. Netinka pyktis ir šūkauti, diena mokina būti lengvam kaip drugelis. Visiškoje pusiausvyroje. Tinka šventėms, vedyboms, apeigoms, pašventimams ir darnos atkūrimui, susitaikymui.


  Drugelis ko nemėgsta tai apsikrauti nereikalingais svoriais, jam patinka erdvė, todėl gerai yra nesusigrūsti į žmonių mases. Šią dieną praleiskite ramiai. Geras laikas paieškoti savyje dieviškosios prigimties. Artimas ryšys su augalais ir gyvūnais. Ėjimas išvien su gamta. Bet kokia nestabili aistros forma yra ypač kenksminga. Gimusių šia dieną užduotis surasti savo aukštesnę paskirtį, pakilti.
  Image
  17-oji Mėnulio diena
  VYNUOGIŲ KEKĖ, VARPAS. Didžiausią džiaugsmą žadanti diena. Tikslas esatį išreikšti taip, kad iš vidaus skambėtų. Širdies, meilės, kraujo stiprinimo laikas. Gerų naujienų pranešimo metas, naujienų sklaida, liejasi jausmai, stipri seksualinė energija. Kūrybinis potencialas.

  Malonus bendravimas su priešinga lytimi, stipri intuicija. Artimas, poetiškas, romantiškas ryšys. Vertėtų pernelyg nesusireikšminti ir nebūti per rimtiems. Smagi banga tvyro ore. Menininkų diena. Geras laikas papramogauti, nueiti į kiną ar tiesiog gerai praleisti dieną. Atsigaivinkite ir atsigaukite.
  Image
  18-oji Mėnulio diena
  BEŽDŽIONĖ, VEIDRODIS, LEDAS. Pasikartojimas, atspindys. Tokią dieną gerai yra atkurti savo gyvenamosios aplinkos supratimą. Užtenka pažiūrėti į vykstančius įvykius ir stebėti ar tai nėra pasikartojantys gyvenimo reiškiniai. Tai yra dažninis laikas gyvenime, kuriame atsikuria užstrigusios situacijos.

  Kadangi dienoje atsispindi mūsų pačių instinktyvusis pradas, tinka kūno lavinimas ir aplamai susidūrimas su emocijų ir proto dvikova, puolant į žemąsias energijas. Laikas nepasižymi tinkamumu sveikatai taisyti, o aukštas vertybes palaikyti išvis sunku. Dienos kredo būtų apsukrumas, pastabumas ir greitas veikimas.
  Image
  19-oji Mėnulio diena
  VORAS, TINKLAS. Prastas laikas žadantis ne kažką. Geras metas imtis nebent kokios tai nemalonios veiklos, kurią dažniausiai norisi atidėti. Dienos vibracija skleidžia pavojingas bangas. Verta stebėti tos dienos orus. Kuo jie prastesni, tuo ir mėnulio įtaka atitinkama. Jeigu dūšia aplipusi kokiais tai blogiais, tai dabar anie smarkiai ima kratytis norėdami veikti su pykčiu ir agresija. Kaip išvengti provokacijų ir nesutarimų kai traukia apgaulingos idėjos ir lipšni prasta kitų žmonių įtaka?

  Jeigu sunkiai pavyksta šias energijas suvaldyti, tai geriau šią dieną vengti svarbių pasižadėjimų. Namai, smilkalai, žvakės ar tiesiog ugnelė padės nukreipti mintis į šviesius laukus. Išvada tokia, jog reikia imtis priemonių sąmoningumui pakelti, kad įgyti pakankamą atsparumą neigiamai eigai dienoje. Voro tinklas primena apie politines ir panašias didelės struktūros organizacijas, kuriose veikia įvairiausios abejotinos kilmės jėgos.
  Image
  20-oji Mėnulio diena
  ERELIS. Dienoje vyrauja pakylėjimo ir skrydžio nuotaikos. Ypač gera diena, žadanti palankius rezultatus. Gerai dėliojasi mintys, įžvalga siekia toli. Laikas planuoti, kurti eigos scenarijų bei visaip kitaip įtakoti kelio pasirinkimą priešakyje. Erelis yra plataus užmojo siblolis todėl vibracija ateina maksimalistinė. Svarbu dėmesį išlaikyti aštrų, o protą ramų. Reikalingas matymas iš aukštai. Tinkamas laikas įsipareigoti, pasirašyti susitarimus.

  Pakylama nuo žemiškos traukos ir dvasia atgimsta. Ryšys su nežemiškos kilmės energijomis. Pravartus atsiskyrimas, nes bendravime kyla grėsmė puikuotis savo didybe. Geras laikas savigydai, rasti viduje orumo. Išradimų ir tyrėjų, teisėsaugos ir karybos žmonių simbolis. Veikia filosofija ir savito pasaulio matymo perteikimas.
  Image
  21-oji Mėnulio diena
  ŽIRGAS. Žvalumas, jėga ir pasiruošimas veikti su valios jėga. Veikia kolektyvinio bendrumo jausmas. Didžiausia nauda ir palankumas ateina veikiant išvien su kitais. Dienos kredo yra judrumas, dalinimasis, veiksmas. Mėnulis palankus pareigų vykdymui ir pažadų tesėjimui. Taip pat reikėtų nepamiršti ir azartiško užsidegimo, kuris dažnai siejamas su žirgų lenktynėmis, kuomet yra siekiama varžytis.

  Žirgas yra linkęs dalyvauti. Tai yra tiesus gyvūnas, paklusnus mąstytojas, drąsus ir darbštus. Tikslų siekimas šioje dienoje yra gero sutarimo su mėnuliu rodiklis. Sportas, kelionės, darbo paieška yra ne tik gimusių šią dieną mėgstami užsiėmimai bet ir tinkamas laikas visiems, kas gyvena mėnulio dienos ritmu.
  Image
  22-oji Mėnulio diena
  DRAMBLYS, KNYGA, RAKTAS. Vis dar gera diena, tačiau rimstanti, kupina išminties sėmimosi, skubos nebėra, veikia lėtas ir taktiškas veikimas. Atsiskleidimas ateinantis gerai išsinagrinėjant ir apmąstant dokumentus bei raštus. Sėkmė mokslo srityse, verslo susitikimuose, svarbi tinkama mityba bei jos planavimas. Šiuo metu gerai virškinas ir informacija ir skrandžio turinys.

  Dramblio dienos energija siejama su paqslaptingo žinojimo atskleidimu tiek išmąstymo, bendros nuovokos dėka tiek ir dėl intuicijos bei gebėjimo įeiti į egregoro sąmonę, kuriai sukyla imlumas. Gimę šią dieną stengiasi būti mokyti žmonės, o žinios vilioja kaip saldainis. Toks mėnulis skatina plėsti akiratį per išmintį. Dramblys mokina atjautos kitam ir savo galių ilgalaikio panaudojimo suradimo būdų.
  Image
  23-oji Mėnulio diena
  KROKODILAS. Dienoje reiškiasi plėšrūs, agresyvūs jausmai. Veikia žemų vibracijų nuotaikos, traukia prisirišimai ir sunku atsispirti instinktams bei silpnybėms. Kaip atsispirti egoizmui ir gobšumui? Gera diena pamatyti kaip jis reiškiasi savyje ir kituose. Labai kažko naujo geriau nepradėti, tai yra piktojo vidinio žvėries pamatymo diena ir susilaikymas nuo piktybinio bendravimo parodytų dorybės augimą. Darbus žinoma būtina atlikti, kitaip nebaigti krokodilo darbai dar ir kitose dienose gasdins bei riaumos.

  Nors toli į priekį numatyti sunku, daugiausia padėsite sau ir kitiems jau prieš tai išsiugdytu žinojimu. Geras laikas pamatyti krokodilą savyje ir atsisakyti tokios griaunančios mitybos grandies kaip mėsa. Nuotaika kelianti perversmo bangas. Imdamiesi gyvenime pokyčių ir pergalėję drakoną gyvenimą pakeistumėte iš esmės. Gimusiems šią dieną negalioja jokios kliūtys, tik svarbu išmokti susivaldyti.
  Image
  24-oji Mėnulio diena
  MEŠKA, KALNAS. Diena pasižymi savo stabilumu ir jėga. Ypač naudinga statybose, versle, pradedant didelius užmojus ir liejant jų "pamatus". Meška yra mylintis savo vaikus ir šeimą gyvūnas todėl prideda palankios kloties vedyboms ir bendravimui poroje. Svarbu nepamiršti pajudėti, kad ir lėtai, užtat jėgų pakaks ilgam.

  Reiškiasi tokie vyriški bruožai kaip valia, drąsa... o jeigu to nepakanka, dienos bangavimas gali likti ir nepagautas. Esmė yra ta, jog suteikiamas energijos kanalas, prilygstantis tarsi lokiui, kurį būtina išreikšti su žaismingumu, aktyviai, laipant po medžius ir kopiant į kalnus. Kitaip sakant daug išjudėti arba iš peties padirbėti.
  Image
  25-oji Mėnulio diena
  VĖŽLYS arba KRIAUKLĖ. Savęs ir savo pasaulio pažinimo bei kūrimosi laikas. Veiksmas vyksta palengva, gerai apmąstant savo veiksmus, todėl tinka protinės veiklos reikalaujančios užduotys. Didelės skubos rūpesčius geriau atidėti į šalį. Metas, kuomet pamatoma esminė sąmonė, kuria yra vadovaujamasi.

  Savišvieta, knygų skaitymas, tvirtos nuomonės laikymasis padeda išryškinti asmenines savybes. Dėmesys geba skaityti ženklus, dvasinę išmintį. Ateina palankus suvokimas, todėl galima gilintis į okultines žinias, mistiką, o perkeltinės reikšmės žinios ir paslaptys turi galimybę atsiverti minties jėgos dėka. Diena tinkama pranašavimui ir visuomenėje veikiančių dėsnių atskleidimui. Gimusiems šia dieną svarbu išmokti save perteikti taip aiškiai, kaip patys save supranta.
  Image
  26-oji Mėnulio diena
  RUPŪŽĖ, PELKĖ. Jau savaime aišku darosi, kad gyvis neatspindi didelės sąmonės ir yra veikiamas klaidingos mąstysenos. Sunku atskirti kur tiesa o kur melas. Dominuoja egoistiški norai, savęs aukštinimas pastatant prieš kitus. Tuščiagarbiškumas kišantis tikrumui koją. Pravartu save stebėti ir nepulti priiminėti sprendimų.

  Kadangi veikia daug įtampos, atsiranda dėmesio sutrikimas ir pasipila klaidos, kurios tikrina, kaip yra gebama susikaupti. Ar užtenka ramybės viduje neįsitraukti į nesėkmių ratą, bei kiek pavyksta išsilaikyti analitiškame mąstyme. Todėl žmonės gimę šią dieną moka gerai dėliotis į vietas informaciją, ją kaupti, rūšiuoti, atlikti statistiką ir paskleisti žinias kitiems.
  Image
  27-oji Mėnulio diena

  LAIVAS arba NEPTŪNO TRIŠAKIS, SKEPTRAS. Sėkminga diena keliauti, užsiimantiems kūryba, transportu, ryšiams užmegsti. Dienos bangavimas atsipalaidavęs, matyti platūs užmojai ir horizontai. Ypač palankus laikas fantazijai reikšti bei imtis nepastovių, kintančių gyvenime dalykų. Laivas yra vandens stichijos transportas, todėl tinka plaukiančios veiklos meditacinės krypties.

  Pasaulėžiūra grynai mistinė, susiliejimas su erdvėmis, nakties dangumi, žvaigždės veikia kaip kelrodis. Veikia intuicija, logika, įžvalga tačiau ne metas atsipalaiduoti. Gimusius šia dieną veikia mokslininkų, užkariautojų, atradėjų dvasia. Jie ieško naujų kelių ir pasaulių. Svarbu išmokti nuspręsti kur plaukti ir nepasimesti galimybėse.

  Image
  28-oji Mėnulio diena

  LOTOSAS. Dienos eiga nešanti harmoningą bangavimą. Pats lotoso žiedas sako, jog viskas yra gerai, daryk ką darai ir džiaukis gyvenimu. Lotosas ypač mėgstamas dvasinėse kryptyse, nes atsiskleidimas vyksta po lapelį ilgai ir iš lėto, kaip ir dvasioje. Brandus mėnulis kalba apie rezultatus to kas buvo daroma jau seniai ir padeda sugrįžti prie nebaigtų darbų atlikimo, pratęsti tai kas pamiršta. Atsigręžę į vidų galite imti rasti dalykus, kurie padės sielai tobulėti.

  Klesti mokytopjavimas, psichologija, grožio skleidimas, savo galių pajautimas. Veikia kosminė filosofija ir galima daryti išvadas apie tai, kokios laukia pasėkmės už padarytus darbus. Tinkamas metas atsiskleisti. Galima ruoštis naujam gyvenimui, puoselėti sodus, dirbti su čakromis. Tai ėjimo prie esmės laikas o gimusieji šiuo metu  turi mokytojo bruožų ir geba vesti kitus ar perduoti surinktas žinias. Jiems svarbi intuicija ir gyvenimo matymas tarsi pasakoje.

  Image
  29-oji Mėnulio diena

  AŠTUONKOJIS. Labai prasta diena ir mėnulio įtaka. Neverta imtis nei naujų darbų ar planavimo. Sąmonė eina per užtemimo tarpsnį. Galima greita nuotaikų kaita ir visiškas pasikeitimas emocijose. Tokią dieną galima tikėtis įvykstant ko nors nemalonaus. Joje tikrinamas gebėjimas išsilaikyti ramiai pavojaus akivaizdoje. Pravartu apsivalyti aplinką nuo visokių "aštuonkojų", skolų ar daiktų pavidalu. Tai gali būti tiek įpročiai tiek ir ryšiai su žmonėmis.

  Pro pavojus ir negandas geriausia praslinkti ramiai. Aišku jeigu iškilo sutvarkyti pravartu, tik reikia įsitikinti, jog tam tinkamas metas, o ne audros stiklinėje kūrimas. Svarbu yra aštuonkojo nepamaitinti savo silpnybėmis, nes tada jis apsivynios energetinį kūną ir bus sunkiai atsikratomas ilgą laiką. Tai laikas, kada reikia būti budriam ir tikėtis puolančių negerumų. Gimę šioje dienoje turi išmokti kovoti su siaubūnais, gyvenimas juos užgrūdina. Klausimas koks kelias bus pasirinktas: šviesos ar tamsos? Šiam mėnuliui skirta atlaikyti daug ir sunkiai.

  Image
  30-oji Mėnulio diena

  GULBĖ arba AUKSINĖ GULBĖ. Ši mėnulio diena pasitaiko ne visada. Pagrinde skleidžia ramybę ir rimtį. Geras metas peržvelgti kas įvyko. Veikia grožis, šiluma, stiprus ryžtas, kuris gali pakreipti sąmonę ilgam. Apsijungia pasauliai su laisve ir lengvumu. Laikas daryti gerus darbus, skleisti meilę, eiti į žmones, būti gamtoje, užsiimti vandens procedūromis.

  Galima leisti sau ir kitiems atsipalaiduoti. Gimę šioje dienoje turi savyje auštą kultūrinį suvokimą ir geba laikytis oriai, tačiau prideda polėkio į vienatvę. Gerai jaučiasi ir su šeima bei yra aukšto lygmens idėjų skleidėjai. Siekia būti intelektualūs bei užimti geras pareigas.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account