Laikas savo galia visas būtybes apdoroja. Tačiau nei vienas nežino, kuriame laike yra verdamas. Mahabharata

Straipsniai

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account