Nedžiūgauk, kai tave giria, neliūdėk, kai tave kaltina, bet žinok savo vertybes ir galias. Tai yra tobulybės bruožai.

Straipsniai

Mandalą tai vaizdinė kosmoso reprezentacija, įprastai sudaryta iš geometrinių figūrų koncentruotuose apskritimuose. Jie naudojami Hindu ir Budistų tradicijose, kaip priemonė paveikiant medaciją. Sutelk dėmesį į mandalą ir judėk į jos centrą, kad pasiektum vienybę su visata.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account