Manoma, kad gyvenimą nulemia karma. Šie įstatymai teigia, kad už teisingai nugyventą gyvenimą, nuopelnai bus kitame gyvenime.Užsimerk ir keletą minučių pamąstyk, kaip
tavo poelgiai veikia tavo ir kitų tave supančių gyvenimus. Kaip tavo gyvenimas pakistų, jeigu stengtumeisi  visą laiką būti švelnus, geranoriškas? Gera karma priklauso nuo tyrų siekių, todėl svarbu nuteikti save geriems veiksmams.Įsisamonink tai nuo dabar ir, nepaisant į kokią situaciją pateksi, galvok apie kitus ir dvasios didingumą.

Straipsniai

Net jei naktis užtemdo tavo dvasią, jos tikslas - suteikti šviesą. Jeigu ji žemina tave, atskleisdama visas tavo blogybes, jos tikslas yra išgirti ir išaukštinti tave. Net jei ji atima visus tavo jausmus ir atitraukia tave nuo visų natūralių malonumų, jos tikslas pripildyti tave dvasiniu džiaugsmu ir priartinti prie šaltinio, kylančio iš šio džiaugsmo. Šventasis Kryžiaus Jonas

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account