Žinoti, kad niekas nežino yra, geriausia. Nežinoti, kad kažkas žino, yra sunkiausia.

Straipsniai

Aš juokiuosi, kai girdžiu, kad žuvis vandenyje gali norėti gerti. Aš juokiuosi, kai žmogus eina į piligriminę kelionę, kad surastų Dievą. Kabir (1440-1518)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account