Drugelis ar žmogus

    Zen ponas Chuang Tau atsibudo iš miego tapęs drugeliu - ar esąs drugelis tampantis žmogumi? Kai medituosi, pamiršk sąvokas, mintis, idėjas ir emocijas, paprasčiausiai būk. Taip darydamas pasieki didesnį supratimą.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account