Nuolankumas pripažįsta mūsų vietą, kaip didesnės visumos dalį. Kad padidintumei viso šito įsisavinimą, užmerk akis ir kelias minutes praleisk meldžiantis, prašyk atviresnio ryšio su visuotine dvasia. Prisitaikyti prie pakeitimų meldimuisi panaudok nuolankią poziciją, klūpomis ir palenkta žemyn galva, rankas sudėjus priešais save.

Straipsniai

Pirmiausia turi būti tvarka ir harmonija tavo mintyse. Po to ši tvarka persiduos šeimai, bendruomenei ir galiausiai visai karalystei. Tik tada pajausi harmoniją ir ramybę.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account