Graikų mitologijoje aprašyta, kaip Hades, lordas požemių karalystės, pagrobė  Persphone, ir kaip jos motina Demeter bando išgelbėti dukrą iš nelaisvės. Šis pasakojimas atskleidžia dilemą, su kuria susiduria daugelis tėvų, kai jų vaikai išeina iš namų. Nors jie stengiasi apsaugoti vaikus nuo pavojų, bet tėvų pareiga yra leisti patirti, ką jiems lemia likimas, kuris pilnas pavojų, bet daug gyvenimiškos patirties.

Straipsniai

 Kiekviena šios žemės dalis yra šventa žmonėms. Kiekvienas spindintis pušies spyglys, kiekvienas smėlėtas krantas, kiekviena migla tamsioje girioje, kiekvienas valantis ir dūzgiantis vabzdys yra šventas žmonių mintyse ir patirtyse.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account