Susitikimai su medžiais

    Aš dažnai brisdavau 8 ar 10 mylių per giliausią sniegą, kad susitikčiau su bukmedžiu arba geltonu beržu bei senu pažįstamu tarp pušų.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account