Kuomet vienąkart mes randame tikrąjį kelią, likimas atsiskleidžia prieš mus kaip raudonas kilimas.

Straipsniai

Padėka yra teigiamos energijos iškrova, kuri kaip atsaką sužadina teigiamos energijos antplūdį. Šios dviejų krypčių palaimos ir padėkos yra laimingo gyvenimo pusiausvyra. Mes turime būti dėkingi už tūkstantį palaimų, mažų ar didelių.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account