Naikinti tuštumą

    Kai kas nors įžeidžia ar supykdo, praktikuok šią meditaciją, kad nusiramintum. Mintyse įsivaizduok kitą asmenį. Kokie veiksmai supykdė tave? Bandyk suprasti, kodėl jis taip pasielgė. Ar gali prisiminti, kada tu pats panašiai pasielgei? Prisimink, kaip tu jauteisi tuo metu, ir kodėl tu taip elgeisi. Vertindamas iš šios perspektyvos gal suprasi kitą žmogų ne kaip beviltišką, bet kaip žmogų patekusį į netinkamą situaciją. Kai atsileisi, stebėk, ar tavo suvokimas keisis iš balto į juodą. Nelaikydamas kito žmogaus niekšu, galbūt suvoksi aiškiau savo rolę dramoje.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account