Didžiuodamasis aš atsiduodu dvasiai. Čia aš randu ramybę ir jėgą ištikus nelaimei.

Straipsniai

Medituok prieš šeimai susirenkant, kad būtų teigiamas nusiteikimas. Įsivaizduok stalą, prie kurio sėdi tavo šeimos nariai. Mintyse apeik stalą sustodamas ties kiekvienu asmeniu, kad prisimintumėte ryšį su jais. Ar yra įtampa tarp jūsų? Kaip tai gali būti išsprendžiama? Bandyk atrasti skirtumus tarp jūsų, kur galima. Atnešk ramybę, kurią suteikia apmąstymai į valgymą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account