Vidiniai resursai

    Aš turiu visko, ko man reikia, kad gyvenimas būtų pilnavertis. Mano vidiniai resursai yra beribiai. Mane daug kas palaiko už ką aš dėkingas.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account