Tu mokaisi ne tam, kad taptum mama, kai tavo vaikas gims, bet taip pat, kad taptum vaiku.

Straipsniai

Yra rabiniškas posakis: Neapribok vaiko mokymąsi vien savais standartais,nes jis gimė kitu laiku. Duok vaikui laisvę pačiam tyrinėti pasaulį. Jeigu nerimauji dėl saugumo tau nežinomose srityse, eik šalia jo ir tyrinėk kartu. Tegul tavo vaikai tampa tavo gidais iš naujo atrandant pasaulį.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account