Viskas jausmų pasaulyje kinta, nesikeičia tik aukščiausias meilės dievas. Galvok apie jį, priimk jį, atsibusk iš atsiskyrimo sapno. (Upanišados)

Straipsniai

Geriau tegul nurimsta protas negu kūnas: kai dvasioj ramu, kūnas ramus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account