Atsisėsk, kur matosi beribis dangus – lauke, jei oras leidžia. Spoksok į jį. (Nežiūrėk tiesiai į saulę, nes gali pažeisti jas.) Įsivaizduok, kad visos mintys, pojūčiai, įpročiai, abejonės ir pergyvenimai dingsta beribėje erdvėje.Kai kyla mintis ar jauti įtampą kūne, įsivaizduok, kaip ties kiekvienu įkvėpimu atsiranda daugiau erdvės, įtampa silpsta, kol dingsta beribiame danguje.

Straipsniai

Giliausius randus savo psichikoje paliekame patys. Tai ne kito žmogaus sukeltas skausmas mus labiau žeidžia, bet mėginimas atsilyginti tuo pačiu, kas pagilina žaizdas. Kad užgydytume psichikos randus, naudokime supratimo ir atjautos tepalą ir gydantį meilės kompresą.Medituojant pirmiausia prisimink skausmingą psichikos žaizdą. Atpažink, kaip ją pagilinai vis prisimindamas.Ryžkis atleisti sau ir siųsk atleidimą įskaudintojui. Dabar apšviesk žaizdą . Jausk, kaip skausmas dingsta.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account