Abiejose veidrodžio pusėse

    Savastis egzistuoja viduje ir išorėje tavo kūno, taip
    kaip vaizdas esantis viduje ir išorėje veidrodžio.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account