Mes visi kuriame priklausomybes. Kuomet jas suvaldome, praturtėja mūsų pasaulietinė patirtis. Mes manėme kad matėme vaivorykštę. Nematėm. Matėme juodai baltam vaizde. Tik dabar, be jokių priklausomybių, pasaulį regime visu didingumu.

Straipsniai

Kai jautiesi sutrikęs arba negalintis apsispręsti, dažniausiai yra konfliktas tarp dviejų skirtingų ego. Kad išspręstume konfliktą, įsivaizduok dialogą tarp dviejų pusių. Įsivaizduok dvi kėdes stovinčias vieną prieš kitą. Tu sėdi pirmoje kėdėje ir stebi situaciją iš pozicijos asmenybės, kuriai tu simpatizuoji. Paaiškink šią savo poziciją savo antrininkei. Po to persėsk į kitą kėdę ir paaiškink situaciją iš kitos pozicijos. Tęsk dialogą tarp abiejų, kol abi pusės išsisakė. Dabar įsivaizduok save atsitraukusį nuo kėdžių ir matai savo antrininkes ir ryšį tarp jų. Ką supratai, išklausęs abi puses? Ar gali surasti būdą susitaikymui?

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account