Pasak Jung,  lytis yra įtakota prototipų: vyrui – karys, meilužis, magas ir karalius; moteriai – Amazonė, Hetera (meilės deivė), protinga moteris ir mama.Kiekvieno individo psichikoje glūdi visi prototipai, bet dominuoja vienas užgožiantis kitus. Pasak Jung, kelionėje į psichikos pilnatvę visi prototipai turi susidraugauti, atpažįstant, kokį vaidmenį kiekvienas prototipas atlieka mūsų gyvenime. Užsimerk ir įsivaizduok, kad visi keturi stovi priešais tave. Susipažink su jais. Pradėk nuo to, kuris artimiausias. Pastoviai kartok šį pratimą. Kai su kiekvienu prototipu susipažinsi artimiau, pajausi jų poveikį gyvenime.

Straipsniai

Piešk, kas tau šauna į galvą. Nevaržyk savęs. Tegul viskas plaukia iš tavo
širdies.Dabar praleisk šiek tiek laiko medituodamas ties piešiniais, kuriuos tu nupiešei. Tai
darydamas, giliau pažinsi save iš autentiškų piešinių. Jeigu patinka nuotykiai, piešk spontaniškai
arba lipdyk iš molio, kad išreikštum save.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account