Daugelyje vienuoliškų tradicijų namų ruošos rutina yra matoma kaip tarnystė Dievui ir svarbi religinio auklėjimo dalis. Protingas namų ruošos darbų atlikimas gali būti meditacijos forma. Skirdamas visą dėmesį užduočiai, tu gerbi žmogų, kuriam tu atlieki ją.

Straipsniai

Mudros yra dažniausiai rankų pozicijos, kurios veikia kūno energijos
sistemą. Jnana mudra yra sakoma, kad padeda nukreipti energiją į aukštesnes čakras, pakeldama
mus į subtilias sąmonės būsenas. Atlikdamas tą mudra, patogiai atsisėsk ir suglausk smiliaus ir
nykščio pirštų galiukus abiejų rankų. Padėk rankas ant kelių delnais į viršų. Užsimerk ir sutelk visą
dėmesį į vidų ir sek kylančias mintis, jausmus Laikyk šią mudra 5 arba 15 min.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account