Jei jau tu čia,

  būk sveikas

  ... ar pirmąkart ar vėl sugrįžęs

  čia kur gyvena

  ...

  pas katrą gryčioj daug pertvarkos dedas...

  1909 Džersio velnias

  Prieš daugelį metų į mano rankas pateko keletas komplektų laikraščio priedų datuojamų pirmaisiais šio amžiaus metais. Juose buvo įvairenybių skyrelis. Labiausiai įsimintinas 1901 numerio straipsnis. Jame buvo kalbama apie gyvūno, kurį zoologai pavadino okapi, atradimą. Minimame priede pranešimai apie mįslingą padarą buvo pasakoti kaip medžiotojų fantazijos vaisius. Okapi egzistavimu dabar niekas neabejoja. Tačiau kaip | l|',i.imasi su paslaptingais gyvūnais, apie kurių egzistavi-III.Į nėra patvirtinimų? Ar reikia juos priskirti legendai?

  1909 m. sausį toks gyvūnas apstulbino Amerikos Niudžersio valstijos gyventojus. Jei atsitikdavo kas nors keisto, visi kaltino „Džersio velnią". 2 žiemos mėnesį velnią iš Džersio matė bent 30-yje valstijos miestų. Jis pasirodė sausio 17 d. Bristolyje (Pensilvanija), netoli nuo sienos su Niu Džersiu. 2 val. nakties Džonas Makouvenas išgirdo keistus garsus ir pamanė, kad tai įsibrovėlis. Kai Dž. Makouvenas pažiūrėjo pro langą į kryptį, negalėjo patikėti savo akimis: keliuku šokavo didžiulė panaši į erelį būtybė. Tą pačią naktį labai keistą padarą matė policininkas Džeimsas Sečvilis. Padaras priminė labai keistą paukštį, kuris bejėgiškai šokčiojo ir širdį veriančiai šaukė. Policininkas nubėgo padaro link, o kai tas nuskrido, šovė iš tarnybinio pistoleto. Buvo ir trečias liudininkas, matęs padarą tą naktį. Paštininkas E. V. Minsteris paryčiui matė panašią į paukštį būtybę, skrendančią Delavaro upės kryptimi. Šiam atrodė, kad padaras švytėjo. Štai kaip E.Minstoris apibūdino pabaisą: „Jo galva kaip avino su suktais ragais, o ilgas, storas kaklas skrendant ištiestas į priekį. Sparnai ilgi ir siauri, o kojos trumpos. Priekinės kojos trumpesnės už užpakalines. Jo balsas užkimęs ir kraupus, lyg būtų klykęs ir švilpęs kartu". Ryte prie Delavaro upės sniege rado keistus, panašius į kanopų, pėdsakus. Kitą savaitę Džersio velnias, rodos, tapo visur esantis, istorija apaugo gandais ir žmonės puolė į paniką. Fermeriai statė spąstus, medžiotojai su šunimis ir varovais traukė į miškus. JAV valstijos miestui grėsė masinė isterija. Sutuoktiniai Evansai iš Gloučesterio keletą minučių stebėjo pabaisą, tupinčią ant tvarto stogo, ir smulkiai atpasakojo jos išvaizdą, o vietos laikraštyje jį nupiešė. Ponia Evans prisimena: „Jis buvo maždaug metro aukščio, galva kaip koli (vert. -škotų aviganis), o veidas panašus į arklio, ilgas kaklas. Jo sparnai maždaug dviejų pėdų (60 cm), užpakalinės kojos panašios į gervės, bet baigiasi arklio kanopomis. Padaras ėjo ant užpakalinių kojų, nes priekinės labai trumpos, panašios į letenas". Kiti liudininkai pastebėjo reptilijos odą ir patikslino gyvūno dydį. Jų manymu, jis buvo 1,80 m dydžio. 1909 m. vasario 22 d., penktadienį, Džersio velnią matė paskutinį kartą. Jis dingo taip pat netikėtai, kaip ir pasirodė. Kas buvo ta paslaptinga pabaisa, neišaiškinta lig šiol. Piešinys, nupieštas pagal liudininkų pasakojimus, stulbinančiai panašus į pteranodontą. Tai seniai išmirę skraidantys ropliai, kurie gyveno maždaug prieš 6 milijonus metų. Šiuose straipsniuose pateiksiu dar porą pavyzdžių, patvirtinančių, kad ekologinėse nišose kažkokiu būdu galėjo išlikti vienas kitas senovinis gyvūnas.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account