1924 - Dingusieji be žinios Irako dykumoje

    Lakūnai patiria daugybę pavojų, kurie suprantami ir paaiškinami, tačiau kartais pilotai ir jų lėktuvai dėl nesuprantamų priežasčių dingsta. Visam laikui. Kariniai daliniai visame pasaulyje turi žinių apie tokius dingimus, tačiau žinios apie juos retai prasprūsta pro griežtą cenzūrą. Seniausiai įvykęs ir plačiai aprašytas atsitikimas įvyko prieš 75 metus. Tai buvo laikas tarp dviejų karų, todėl tyrimas dar painesnis.

    1924 m. liepos 24 d. du Karališkųjų oro pajėgų dalinio lakūnai, leitenantas V. T. Dėjus ir D. R. Stiuardas, išsiruošė į žvalgybos skrydį virš Irako dykumos. Vyrams iki vakaro negrįžus kitą rytą buvo organizuota paieškos ir gelbėjimo komanda. Kareiviai greitai rado dingusį lėktuvą. Kilo klausimas, kodėl jis nutūpė dykumoje. Lėktuvas nebuvo sugedęs, o bake pakankamai degalų, kad grįžtų į britų bazę. Nebuvo tik pilotų. Oras buvo geras, o taikos metu lėktuvo niekas negalėjo apšaudyti. Taigi priežasties nutūpti nebuvo. Tik viena aplinkybė kėlė šiurpą. Smėlyje aplink lėktuvą matėsi V. T. Dėjaus ir D. R. Stiuardo pėdsakai. Jie vedė 40 jardų į dykumą, tačiau staiga nutrūko, lyg vyrai būtų nušokę nuo uolos. Visi manė, kad vyrus galėjo pagrobti priešiškai nusiteikę beduinai. Gal jie ištrynė pėdsakus. Tačiau arabai negalėjo visą kelią trinti pėdsakų. Netrukus atsiuntė dar vieną paieškos grupę: lėktuvus, šarvuotą automobilį ir būrį kareivių. Britams draugiški beduinai sudarė būrį ir 4 dienas be pertraukos dykumoje ieškojo lakūnų. Išnaršė daugelį mylių aplink tą vietą, kur nutrūko pėdsakai, bet nieko nerado. Apie pilotus ir vėliau negauta jokių žinių. Neaišku, kokios jėgos kaltos dėl paslaptingo dingimo.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account