Erdvėje skaidosi mintys

  kokia tamsi tavo kraujo magija

  ar jau suradai, ko taip dažnai ieškai?

  kelias veda giliai, ten kur

  ...

  tik atsargiai, kad kokia klampynė neįtrauktų

  1961 Priešistorinė uždegimo žvakė

  1961 m. vasario 13 d. Maikas Maikselas, Velasas Leinas ir Virginija Maksei išsiruošė į Koso kalnus, 10 km šiauriau nuo Olančos (Kalifornijos valstija). Jie ieškojo geodų (tuš­čiaviduriai akmenys, kurių tuštumose kristalai), kuriuos parduodavo suvenyrus gaminančiai įmonei „LM & Roc-khound Gem and Gift Shop". Tai, ką jie rado, pakeitė mūsų požiūrį į praeities technikos išsivystymą. Tas akmuo gulėjo tarp daugybės kitų akmenų ant 1100 m aukščio kalno, 100 m nuo Oveno ežero.

  Jis priminė geodą ir skyrėsi nuo kitų akmenų suakmenėjusių kriauk­lių luobu, kuris rodė, kad akmuo labai senas. Grįžus visus nustebino tai, kad Maiklui Maikselui, stengiantis perpjauti geodą į dvi dalis, sulūžo brangiausias deimantinis pjūklas.
  Nesulaužė nė akmuo. Viduryje buvo ne tuštuma, o ||| Ims cilindro formos daiktas iš panašios į kietąją kera-Mnk.( medžiagos. Cilindro viduryje 2 mm skersmens, blizfctuis, net nesurūdijęs metalinis strypas. Lobių ieškotojai ĮMMi-hėjo, kad tas keraminis cilindras sujungtas su vari­niu, nepaliestu korozijos, žiedu. Frljulei pasidarė įdomu. Toliau tiriant išaiškėjo, kad ob-jtltte yra du nesimagnetinantys metaliniai daiktai, pana­šus į strypą su tarpine. Vidinė luobo dalis padaryta iš [vairių rūšių medienos, tačiau minkštesnė nei agatas ar jaspis. Sie pusiau brangūs akmenys susidaro suakmenė­jęs medienai. Medinis šešiakampis apvalkalas dengė ke-i.iminį cilindrą.
  M. Maikselas, V. Leinas ir V. Maksei nusiuntė radinį „( "baries Fort Society" organizacijai, tiriančiai įprastam puaullo suvokimui prieštaraujančius fenomenus. Tyri­nėtojas Ronas Kelesas padarė Koso artefakto rentgeno nuotraukas ir tyrimo išvadas paskelbė „INFO Journal" ketvirtame numeryje. Leidėjai Polas Dž. Vilisas ir jo brolis [fonas pastebėjo, kad šis artefaktas labai panašus į užde­gimo žvakę.
  „Buvau apstulbintas detalių panašumo, - rašė Ronas Vili­sas. - Į dvi dalis perpjautas objektas sudarytas iš kerami­nio izoliatoriaus ir strypo viduryje. Tai svarbiausios kiek­vienos žvakės dalys". Broliai pabandė perpjauti žvakę. Izo­liatoriaus porcelianas sunkiai pasidavė, bet šiaip taip arte­faktą perpjovė.
  „Aiškiai matėme Koso artefakto panašumus su dabartine žvake ir skirtumus, — tęsė Ronas Vilisas. - Varinis keraminio cilindro žiedas atitiko mūsų žvakių metalinį apvalka­lą". Jo nuomone, šešiakampė dalis sudaryta iš rūdžių, ku­rios liko surūdijus metaliniam apvalkalui. Centrinis stry­pas pagamintas iš žalvario.
  Viršutinė dalis baigėsi plunksna ar sraigtu. Polas ir Ronas Vilisai mano, kad rentgeno nuotraukoje toje vietoje ma­tyti „surūdijusio metalo gabalo likučiai su sriegiu". Nors metalinė dalis ne visai panaši į šiuolaikinę žvakę, be abejo­nės, visas objektas yra elektros prietaiso dalis. Nors šio daikto paskirtis kelia abejonių, jo amžius nusta­tytas gan tiksliai - 500 000 metų! Taigi, spėliokite!


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account