1971 ištirpęs ore

  Tai įvyko 1971 m., kai britų žiniasklaida dažnai pranešdavo apie „šviesas danguje". Rugsėjo ir spalio mėnesiais pastebėta daugybė paslaptingų reiškinių. Britui Džeimsui Derekui, kuris domėjosi NSO, pranešimai apie tuos reiškinius būtų tapę įprasti, jei ne vieno liudininko skambutis. Šis pastebėjo skraidančius objektus, skriejančius ne pagal fizikos dėsnius.


  NSO stebėjęs žmogus pranešė, kad netrukus po skraidančio objekto stebėjimo jam skambino vyriškis. Tai buvo du kartus. Skambinusysis garantavo, kad skambina Gynybos ministerijos pavedimu, o pastebėtos šviesos tėra rusų palydovas „Kosmosas 408".
  Liudininkas labai nustebo. Jam atrodė keista, kad Gynybos ministerija deda šitokias pastangas, norėdama „nuraminti" NSO stebėtoją. Žmogus paskambino į palydovų stebėjimo stotį Fanboroe ir sužinojo, kad tuo metu, kai matė NSO, „Kosmosas 408" nepraskrido, nes buvo virš Niūfaundlendo salos. „Kosmoso 408" neįmanoma pamatyti Anglijoje, nes jis skrenda kitu kursu. D ž . Dereko N S O stebėtojas piktinosi, kad Gynybos ministerija jį klaidina, ir parašė į ministeriją raštą. Atsakyme Gynybos ministerija teigė, kad niekada nieko neklaidino. Džeimsas Derekas būtų tą įvykį užmiršęs, jei ne dar vienas N S O stebėtojo skambutis. Ž m o g u s pranešė: „ Man neramu, nes jau dvi naktis esu stebimas dviejų vyrų iš juodo „Jaguaro", kuris stovi prieš mano namus. Baiminuosi, kad nepadarytų man ko negero".
  Džeimsas Derekas pranešė apie tai policijai ir paprašė ištirti. Jis su policininkais manė, kad tai planuojamas apiplėšimas. Buvo nusiųsti du konstebliai apžiūrėti automobilį prieš NSO stebėtojo namus.
  Patikrinimas įvyko 1971 m. spalio 19 d. Automobilyje esantys žmonės elgėsi ramiai ir, pagal Anglijos įstatymus, policija negalėjo imtis veiksmų. Po dokumentų patikrinimo policininkai grįžo į policijos nuovadą. Tačiau įtarimas kilo.
  1971 m. spalio 22 d. apie 21 vai. policijos viršininkas davė nurodymą apklausti juodojo „Jaguaro" keleivius, nes automobilis vis dar stovėjo prie stebėtojo namų. Policininkai, nieko neįtardami, priėjo prie automobilio ir norėjo pabelsti į langą, kai nutiko nepaaiškinamas dalykas. Juodasis limuzinas tikrąja žodžio prasme ištirpo ore! Jis dingo akimirksniu, lyg niekada ir nebūtų egzistavęs. Policininkai patyrė šoką, nes normalus automobilis ištirpo prieš pat jų nosį. Atsitikimo vietoje atliko tyrimą, tačiau nieko neišaiškino. Neatsirado nei „Jaguaras", nei paslaptingi jo keleiviai.
  Kaip neįtikėtinai beatrodytų, bet tai ne vienintelis atsitikimas. 1963 m. lapkričio 19 d. panašiai nutiko Fujishiro (Japonija). Vieno banko direktoriaus, važiavusio su savo kolegomis, pokalbį apie reikalus nutraukė keistas nutikimas. Priešais važiavęs (taip pat) juodas automobilis ištirpo ore, tapęs baltu debesėliu.
  Tokių reiškinių kilmės kol kas negalima paaiškinti, galima tik spėlioti.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account