1983 Skolintos motinos kosminiam prieaugiui

    Paskutiniaisiais besibaigiančio šimtmečio metais N S O problema pasiekė aukščiausią tašką. Vis didesnis skaičius nukentėjusiųjų tvirtino buvę nežemiškų būtybių pagrobti ir nugabenti į skraidančius objektus. Kai kurie sakė, kad pa­grobėjai mažo ūgio, 1.20-1.50 m, oda pilkos spalvos. Pa­grobėjai su negalinčiomis priešintis aukomis atlikinėjo me­dicininius eksperimentus. „Ketvirto laipsnio susitikimas" siaubingas, nes daugelis pagrobtųjų moterų buvo naudojamos „veisimosi tikslams".

    Tai patvirtina nemažai, po il­gesnio laiko pasikartojusių pagrobimų. Niujorko tyrinėtojas Badas Hopkinsas atidžiai ištyrė Ketės Deivis (vardas pakeistas) atvejį, kuris galėtų būti šios baisios problemos pavyzdys. 1983 m. birželio 30 d. Ketė Deivis pastebėjo savo sode Kopli Vuds gyvenvietėje (Ohajo valstija) šmirinėjančias švieseles. Ketė išėjo iš namų pasižiūrėti, kas nutiko ir pajuto „energijos smūgį". Vėliau ji prisiminė nuo­trupas pagrobimo, per kurį zondu buvo įdėtas implantas. Badas Hopkinsas mano, kad šis įvykis yra vienas iš daugelio. Kai kurios užuominos leidžia manyti, kad tai su Ketė Deivis įvyko dar vaikystėje. Ji prisiminė „sapną", per kurį mama mergaitę slėpė rūbų spintoje nuo pavojaus iš dangaus. Neaiškiai prisiminė „keistą namą", kuriame sutiko mažą berniuką. B. Hopkinsas mano, kad šie atsiminimai dirbtinai sukurti, kad auka neprisimin­tų savo užpuolikų. Sios apsauginės priemonės, matyt, reikalingos tam, kad nukentėję nepalūžtų nuo patirto siaubo. Ant Ketės kojos žaizda, kurios kilmės ji neprisiminė, rodo, kad per vieną pagrobimą buvo paimti audinių pavyzdžiai. Prieš 6 metus, 1977 m. gruodžio mėn. jaunąją moterį pa­grobė iš automobilio, kiti keleiviai tuo metu buvo sustin­gę. Tai buvo pirmoji pilkųjų ginekologinė intervencija. Ją dirbtinai apvaisino. 1978 m. vėl atėjo Ketės Deivis eilė. Vaikų grobikai šį kartą pašalino vaisių. 1979 m. zondu implantavo svetimkūnį nosyje. Minėtas susitikimas 1983 m. birželio mėnesį paskatino N S O tyrinėtoją Badą Hopkinsą pra­dėti tyrimą. Tačiau tais pat metais ji vėl buvo pagauta. Su ja darė siaubingus medicininius bandymus, nes ji atsigavo savo namų kieme apsirengusi naktiniais marš­kiniais, kruvina. Per hipnozės seansą paaiškėjo neįtikėtini dalykai. Ketė Deivis sutiko mažą padarą, pusiau žmogų, pusiau ateivį. Ji vadino tą trapų padarą savo dukra, kuri gimė po anksčiau minėto dirbtinio apvaisinimo. Tas pats scenarijus pasikartojo 1986 m. balandžio mėn. Šį kartą jai pristatė du hibridinius vaikus, kuriems Ketė turėjo duoti vardus. Badas Hopkinsas mano turįs įrody­mų, kad ponia Davis per vis pasikartojančius pagrobimus išnešiojo devynis vaikus. Išties - išnuomota motina kos­miniam prieaugiui. Tokiais pranešimais sunku patikėti. Visi tie atvejai atrodė kaip visiškas nesusipratimas, kol gydytojai čia neįžiūrėjo didėjančios problemos. J A V buvo sukurta T R E A T grupė. Ši medikų ir psichologų bendrija rūpinasi ateivių pagro­bimų aukomis. Psichologė Rima Leibon devintojo dešimt­mečio pradžioje įvykusiame simpoziume pranešė, kad gau­tos medicininės žinios baugina. R. Leibon pasakojo apie moteris, kurių nėštumas buvo įrodytas. Maždaug dvyliktą nėštumo savaitę embrionai pra­dingo per vieną naktį, kai jos buvo dar kartą pagrobtos. Daugeliui šių moterų leido kūdikius žindyti. Kūdikiai at­rodė pusiau žmonės, pusiau ateiviai, apie juos pastaruoju metu daug pasakojama. Jų balti plaukai, lūpos pilnesnės nei „mažiukų pilkųjų". Kai kurioms moterims, pamačius „jų" hibridinius vaikus, krūtyse atsirasdavo pieno. Medi­ciniškai tai sunku paaiškinti, nebent patikėtume pagrob­tųjų pasakojimais. Gal tai slapta nuo visuomenės vykdomas stambus genetinis eksperimentas? Ateiviai turi visas galimybes dirbti slap­ta. Jiems nėra ko bijoti, jie juk oficialiai neegzistuoja. Tai primena slogų trilerį, kai visi susimokę prieš filmo herojų. Košmaras, tačiau viskas rodo, kad tai realybė.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account