1989 Sadistai iš kosmoso

  Vienas is kraupiausių ir juodžiausių N S O istorijos puslapių yra galvijų suluošinimo istorija, profesiniu žargonu tariant „cattle mutilations". Tokių atvejų istorijoje galima atrasti, tačiau nuo šeštojo dešimtmečio tokių baisių poelgių pasitaiko vis daugiau ir jie tampa vis kraupesni. 1989 m. kovo 10 d. L.C. Vaieto fermoje Hampstede (Ar­kanzasas) buvo suluošintos penkios veršingos karvės. Ne­gyvi gyvuliai gulėjo išrikiuoti tiesia eile, lyg niekadėjas būtų iškrėtęs klastingą pokštą. Atrodė, kad vieną iš kar­vių baisi mirtis užklupo bėgančią, jos kojos taip ir liko sulenktos.


  Fermeris L. Vaietas iškvietė šerifą, kuris atvyko su savo pagalbininkais. Apie įvykį sužinojo vietos laikraštis „Little Rive News' ir nusiuntė į fermą korespondentę Cua-nitą Stripling. Nuotraukos, kurias padarė žurnalistė, ro­do sadistiškas detales. Vienos veršingos karvės šone didelė skylė, pro kurią išlindęs embrionas. Pjūvis meistriš­kas — 6 cm gylio ir 50 cm ilgio. Nors žaizda tokia didelė, nebuvo nei kraujo dėmių, nei jokio skysčio. Visų nužu­dytų gyvulių kūnai nebuvo kruvini. Trims karvėms pre­ciziškais pjūviais, be kraujo, pašalinta tiesioji žarna. Vie­nai karvei išpjauta akis, kitai - 40x50 cm dydžio viršu­tinės pilvo dalies gabalas.
  Vieną dieną prieš šiuos įvykius „Little River News" leidėjas Džeimsas Viljamsonas tose apylinkėse matė oranžinės spalvos skraidantį objektą. Aišku, kad buvo ryšys tarp N S O ir gyvulių žalojimo, todėl jis paskambino režisierei Lindai Moulnon Hov, kuri 1980 m. dokumentinėje juostoje aptarė šį ryšį. Režisierė pakvietė hematologą ir patologą dak­tarą Džoną H. Altsalerį, kuris nuo 1967 m. užsiiminėjo kraupiais gyvūnų žalojimo atvejais. Daktaras J. Altsaleris paėmė kritusių gyvulių audinių pa­vyzdžius, nusiuntė į Denverio Rose Medicinos centrą, kur pats dirbo, ir juos ištyrė. Po tyrimų medikas padarė išva­dą, kad pjūviai gyvulių kūnuose atlikti instrumentu, kuris buvo įkaitęs iki 135°C. Todėl pjūviai tokie švarūs, kraujas ir skysčiai išgaravo. Odos sluoksnis buvo pažeistas, tačiau nesimatė uždegimo žymių.
  Tai reiškia, kad šios chirurginės procedūros buvo atliktos ne tik labai profesionaliai, bet ir labai greitai. Maždaug per 1-2 min!
  Mes techniškai negalime to atlikti. Masačiuseto firmos, gaminančios medicininius lazerius, inžinierius paaiškino, kad tokius pjūvius gali atlikti 270 kg sveriantis lazeris. Jo dydis būtų kaip didelio rašomojo stalo. Ir tai dar ne viskas. Reikėtų aukštos įtampos generatoriaus ir tam derančių kabelių bei aušinimo sistemos. Operacija truktų be­veik valandą.
  Operuojantis lazeriu chirurgas Arlenas Maiersas, Dž. Alt-salerio kolega, apibendrino: „Ir su šiuolaikiniais medici­niniais lazeriais tokios procedūros neįmanomos. Gal XXI amžiuje turėsime tokią medicininę įrangą. Mes tam dar nepasirengę!" Šios išvados atmeta hipotezę, kad tai laukinių žvėrių arba satanistų darbas. Karines ir slaptąsias tarnybas taip pat galime išbraukti iš sąrašo. Būtų kvaila palikti galvi­jus gulėti lauke, laboratorijose viską atlikti paprasčiau ir niekas netrukdo.
  Žemės fauna žudoma nuolatos. Faktai rodo, kad nepažįs­tamieji, manoma, nežemiško intelekto, neregėtai terori­zuoja mūsų planetos gyvūnus. Ligi šios dienos, kai rašau šias eilutes, Žemėje paslaptinga mirtimi krito daugybė įvai­rių rūšių gyvūnų. Paskaičiuota, kad tik nuo 1967 m., kai paslaptingasis tamsos košmaras prasiveržė, nužudyta nuo 10 000 iki 100 000 gyvūnų.
  Ar tie kraupūs sadistai iš k o s m o s o ? J e i taip, tai ko jie siekia siaubingais išpuoliais, neleidžiančiais mums užmigti?

   


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account