Erdvėje skaidosi mintys

  kokia tamsi tavo kraujo magija

  ar jau suradai, ko taip dažnai ieškai?

  kelias veda giliai, ten kur

  ...

  tik atsargiai, kad kokia klampynė neįtrauktų

  1990 Skraidantys trikampiai

  1990 m. žiemą Belgiją užklupo N S O isterija. Iš visur policijai pranešinėjo apie danguje matytas neįprastas šviesas ir skraidančius disko ir trikampio formos objektus. Žandarai patruliuojančiu automobiliu vijosi virš žemės skrendantį NSO. Nutraukė net futbolo rungtynes, nes virš futbolo aikštės pasirodė skraidantis objektas. 1990 m. kovo 30 d. situacija paaštrėjo.

  Tą vakarą Belgijos karališkosioms oro pajėgoms apie 23.00 vai. paskambino susijaudinęs policininkas ir pranešė apie virš Ramilieso vietovės tris trikampiu skrendančius objektus. Jų šviesos nuolat keitėsi. Buvo pasiųstas patruliuojantis policijos automobilis į įvykio vietą, tačiau, vos tik jis išvyko, paskambi­no žmogus ir pranešė matęs antrą ta pačia kryptimi skren­dantį trikampį darinį. Tuomet oro pajėgų radarų stotys užregistravo objektą, lė­tai (45 km/h) judantį dangumi netoli Buvenčeino. Apie 23.00 vai. į Ramiliesą atvyko žandarmerija. Žandarai danguje pamatė tris ryškias šviesas, keičiančias spalvą. Po 15 min. pasirodė kitas, šiek tiek mažesnis trikampis, kuris sukosi, manevravo kol išsidėstė kaip pirmasis.
  Oro pajėgų radarų stotys Gente ir Glonse ištyrė signalą ir nustatė, kad tai nėra klaida ar apgaulė. Signalai patvirtino liudininkų pasakojimus. Tuo metu, toje vietovėje nebuvo jokių lėktuvų. Taigi vidurnaktį pakilo du Belgijos oro pajėgų naikintuvai F-16 ir nuskrido trikampių objektų link. Lėktuvai greit pasiekė tikslą, apie 0.13 vai. pranešė priar­tėję prie trikampių. Vos tik pilotai pamatė objektus, šie padidino greitį nuo 270 iki 1745 km/h. Jie atliko fizikos dėsnius neigiantį manevrą: per kelias sekundes nusileido iš 2700 m iki 1500 m aukštį vėl šovė į viršų, į 3300 m aukštį, vėl krito žemyn, beveik iki žemės. Objektai dingo iš lėktuvų ir sausumos radarų ekranų, o vėliau pasirodė kitoje vietoje. 0.30 val. radaras pastebėjo objektą, judantį 1330 km/h greičiu. Abu F-16 naikintuvai nuskrido jo link, bet šis netrukus dingo. Žemės tarnybos aiškiai matė, kad trikam­piai su karo lėktuvais žaidė katę ir pelę. Kai naikintuvai trečią kartą priartėjo, antrasis trikampis pradingo. Ryškiau nušvito didžiojo trikampio šviesulys paraudo, atsiskyrė nuo Trikampio. Dvi kitos švieselės nutolo, o danguje liko tik ryški raudona šviesa.                           
  Vėliau 0.32 val. radaras užfiksavo dar vieną objektą 2000 m aukštyje, kuris skrido 1000 km/h greičiu. Netrukus objektas dingo iš radarų ekranų. Kai 1.00 vai. paskutinis šviečiantis objektas dingo iš radaro ekrano, naikintuvai F-16 grįžo į bazę.
  Spaudžiant žiniasklaidai ir visuomenei domintis, šalies oro pajėgos buvo priverstos oficialiai pranešti apie tą naktį. Nustatyta, kad liudininkų parodymais galima tikėti, tarp jų buvo ir Belgijos žandarmerijos tarnautojų. Neįmanoma skraidančių objektų supainioti su lėktuvais. Radarų neveikė temperatūros pasikeitimas, tai negalėjo būti nei oro balionai, nei žvaigždės danguje. Specialistai negalėjo suprasti, kodėl skrendant NSO nesigirdėjo sprogimo, kai Šie viršijo garso greitį. Juk jie skrido net 2000 km/h greičiu. Tyrimai nustatė, kad buvo pasiekti pagreičiai, kai sunkio jėga padidėja 46 kartus. Žmonės tokių manevrų atlikti negalėjo.

   


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account