Erdvėje skaidosi mintys

  kokia tamsi tavo kraujo magija

  ar jau suradai, ko taip dažnai ieškai?

  kelias veda giliai, ten kur

  ...

  tik atsargiai, kad kokia klampynė neįtrauktų

  1992 Paslaptis nularboro lygumoje

  Nularboras yra nyki pusdykumė, joje auga spygliuoti krū­mai ir keli sukulentai. Lyguma plyti 32° pietų platumo­je, šiauriau didžiosios Australijos įlankos ir skiria pietinę ir vakarinę Australijos dalis. Žiemą čia šiek tiek lyja. Šiau­rėje lyguma susijungia su Viktorijos dykuma, kur britai bandė atominę bombą.
  1992 m. spalio mėn. Europos oro ir kosminių skrydžių žinybos stebėjimo palydovas „ERS-1",

  fotografuodamas penkių žemynų nuotraukas kartografijos tikslams, atrado keistą dalyką. Pastebėta, kad Nularboro lyguma tęsiasi pen­kios lygiagrečios, tiesios linijos. Dirbantys su nuotrauko­mis mokslininkai mano, kad jos 400 km ilgio, 5-15 m pločio. Žemėje jos nepastebimos.
  - „Nularboro lyguma", niekuo nepasižymintis plotas, -pasakoja Australijos tyrimo organizacijos (CSIRO) narys Janas Teplijus. - Negalime paaiškinti tų keistų linijų".
  Keisčiausia, kad paralelės pasirodo tik dienomis. Šią savy­bę pastebėjo tirdami lygumą infraraudonaisiais spinduliais iš palydovo. Naktį uolų, žemės ir smėlio temperatūrų skir­tumas ryškesnis. Dieną žemės paviršius vienodai įkaista, todėl sunku pastebėti skirtumus. Tačiau tų linijų tempe­ratūra skiriasi nuo 2°C.
  Tą fenomeną galėtų patvirtinti JAV National Oceanic and Atmospheric Administration palydovo oro sąlygoms tirti duomenys. Paslaptingos linijos pasirodo termonuotrau-kose, kurias šis palydovas darė 1992 m. Kol kas Australi­jos mokslininkai nežino, kaip paaiškinti tą reiškinį.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account