Zodiako ženklų derėjimas poroje

 

Mot >
Vyr. v
Mėnulio avinas Mėnulio jautis Mėnulio dvyniai Mėnulio vėžys Mėnulio liūtas Mėnulio mergelė Mėnulio svarstyklės Mėnulio skorpionas Mėnulio šaulys Mėnulio ožiaragis Mėnulio vandenis Mėnulio žuvys
Mėnulio avinas 0 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Mėnulio jautis 1 0 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Mėnulio dvyniai 2 1 0 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Mėnulio vėžys 3 2 1 0 11 10 9 8 7 6 5 4
Mėnulio liūtas 4 3 2 1 0 11 10 9 8 7 6 5
Mėnulio mergelė 5 4 3 2 1 0 11 10 9 8 7 6
Mėnulio svarstyklės 6 5 4 3 2 1 0 11 10 9 8 7
Mėnulio skorpionas 7 6 5 4 3 2 1 0 11 10 9 8
Mėnulio šaulys 8 7 6 5 4 3 2 1 0 11 10 9
Mėnulio ožiaragis 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 11 10
Mėnulio vandenis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 11
Mėnulio žuvys 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

0 - Esate panašūs tarsi du vandens lašai. Tai ir gerai, ir blogai. Gerai, nes puikiai suprantate vienas kitą, o blogai, nes neigiamos jūsų savybės, trūku­mai tarsi padvigubėja. Tai, kas savyje tau nepatinka, erzinamai pasireiškia ir partneryje. Laimei, ir gerosios jūsų savybės sustiprėja. Jeigu jus sieja bendri interesai, abu esate ta­lentingi, tuomet kartu galite daug pasiekti. Geriausia būtų neskubėti "dirbtinai" kurti poros. Tapkite gerais bičiuliais, bendraminčiais, bet ne­sistenkite sekioti vienas kitą. Nėra reikalo lėkti i bendras ilgas keliones, "sumesti skudurus", nes per trumpą laiką išeikvosite visas romantikos atsargas. Jeigu abu esate dvasiškai turtingi ir nuolat randate kuo ste­binti, sugebate drauge kovoti su trūkumiais, jūsų porelė bus puiki. Kiek­vienas gausite tiek, kiek atiduosite. Mokėsite vienas kitam daug atleis­ti, o taip pat meilę be širdgėlos pakeisti draugyste, jei aistros išblės.

1 - Gali nė neabejoti, kad partneris supras tavo tikslus, gerbs tave ir jaus dideli prieraišumą. Iškilus problemoms, nesėkmėms, stengsitės vienas kitą paremti, pastiprinti morališkai, be tarpu­savio priekaištų ir kantriai brisite iš bet kokios kri­zės. Kuo atrodysi silpnesnė, "simuliuosi" gležną būtybę, tuo didesnę naštą ant savo pečių su džiaugsmu imsis partneris, globos ir puose­lės tave. Tik nepersistenk, nes vieną dieną gali pasijusti tarsi auka, kuriai primetama stipresniojo valia. Nei tu, nei parneris nepa­kęs neištikimybės, apgaudinėjimų. Vieną kartą susvyravęs pasitikėji­mas pagimdys nuolatinę įtarinėjimų virtinę. Vis dėlto iš jūsų galėtų išeiti nebloga pora, jeigu atsisakytum kovoti dėl autoriteto, šeimos vairo ir kitų prioritetų, o savanoriškai prisiimtum "šeimos kaklo" vaidmenį.

2 - Smagi porelė. Nenuobodžiausite nei būdami dvie­se, nei didelėse kompanijose. Vienas kitame ža­dinate kūrybines galias, plepumą, norą pasireikš­ti. Jus abu mielai kviečia j renginius, susibūrimus. Niekas taip gerai kaip partneris tau nepatars, nepa­guos, nepadės atsikratyti blogo įpročio ar pomėgio. Jo kritika neatrodo įžeidžianti, nes nuolat jauti nuoširdų draugiškumą. Net jei išblėstų meilės aistra, liktumėte artimi tarsi brolis ir sesuo. Šioje poroje nė vie­nas iš jūsų nesijaus vienišas, apleistas. Jei kartais kiltų noras priekaiš­tauti partneriui dėl jo nevykusių patarimų, prisimink, kad jis vadovau­jasi kuo geriausiais ketinimais, o neklystančių pasaulyje nėra...

3 - Čia jausies tarsi ramiame užutekyje, jei tik ne­sugalvosi "kelti vėjo ir šiaušti bangų". Partneris tau gali suteikti tvirtą pamatą, šeimyni­nę laimę, bet iš tavęs tikėsis ištikimybės, sąžiningu­mo ir ... gero namų ūkio tvarkymo. Tai tradicinės šeimyniškos poros etalonas. Vaikinas pasirengęs daug duoti ir bus patikimas, jei nepamirši būti dėmesinga, artima draugė. Jei jau pra­dėjote gyventi kartu ar kuriate šeimą, nerizikuokite pasitikėjimu. Lengvabūdiški nuotykiai neverti to, kad prarastumėte vienas kitą. Panašu, kad pamynusi šio partnerio jausmus, už daug ką liksi jam skolinga...

4 - Nepasakysi, kad ši partnerystė saldi ir neturi aštrių dygliukų. Išrinktąjį sunku pažaboti, jis itin vertina laisvę, asmeninę saviraišką, nepa­kenčia įsipareigojimų ir saldžių sentimentų. Vienas iš jūsų yra nuolat kamuojamas pavydo ir baimių antrąjį prarasti. Kam vargti, gal kuo skubiau skirtis? Nebūtinai tai geriausia išeitis. Gali būti, kad po pirmo aistrų uragano, prakeiksmų, ašarų ir prisitaikymo sunkumų ateis džiaugsmingas bendras rytojus. Tai santy­kiai, kurie gali "deginti" ir teigiama prasme - skatinti abiejų aktyvumą, kūrybiškumą ir niekad neatsibosti. Jei esi stipri ir savarankiška asme­nybė, tokie pikantiški prieskoniai kaip tik tau.

5 - Bus nelengva, nes abu turite egoistinių motyvų. Bendraujant labai reikalinga diplomatija ir taktas. Jei pieši savo nuomonę ar darysi bent ma­žiausią spaudimą, išrinktasis įžvelgs tavyje vis dides­nių trūkumų, kol galiausiai pareikš, kad tavo nuomonė jam visai nereikalinga, nes turi savo galvą, jei dar nepastebėjai, ir savo tikslus, kuriuose, jei ir toliau į juos kišies, tau vietos gali nebelikti... Nori sėkmingų santykių? Nebūk savanaudė ir nesiek užvaldyti šio vy­ruko. Juk jis nevaržo tavo savarankiškumo, nepančioja valios. Turėk savo reikalų ir jais rūpinkis. Būk truputį nepasiekiama ir paslaptingai santūri. Tuomet nekils rimtų krizių ir ilgai vienas kitam būsite įdomūs.

6 - Jūs labai skirtingi, todėl kažin, ar ilgai ištversite poroje, ar pajėgsite vienas kitą supras­ti. Dažnai kils aršūs kivirčai, nesutaps nuomonės, skoniai. Bet jeigu susitiksite jau tr­putį patyrę, susiformavę kaip asmenybės, rasite vienas kitame nuostabių savybių. Ko negali tu, sugebės jis. Kuo ilgiau ir intensyviau bendrausite, tuo jūsų ryšiai darysis tvirtesni -darnesni, skirtumai nustos erzinti ir ims žavėti. Laikas šios partnerystės negadina, o praturtina.

7 - Aistringa trauka, bet kartu ir kankinantis įtarumas, nepasitikėjimas. Tokie kaip jūs ilgai vengia vadintis pora, o juo labiau - sueiti kartu gyventi arba tuoktis. Jei atsitinka taip, kad nėra kitos išeities - susiporuoja ir dažniausiai dėl to nesigaili. Kad bendravi­mas būtų sklandesnis ir malonesnis, reikėtų mažiau kritikuoti vienam kitą, būti solidares­niems, ypač bėdoje, krizėje. Nebūtina bėgti demonstruoti "apatinių baltinių" pašaliniams, skųstis partneriu. Kur kas geriau būtų patikėti savo išrinktuoju ir pasakyti jam, ko nori, apie ką svajoji. Dide­lė tikimybė, kad jis sugebės pateisinti tavo lūkesčius. Abu esate išradingi, seksualūs ir jeigu žiūrėsite viena kryptimi, nusibrėšite tą patį tikslą, jūsų porelė kels pavydą aplinkiniams, nes tapsite ir laimingi, ir turtingi.

8 - Jei reikia atsidavusiu žmogaus, nuoširdaus draugo - patarėjo - pasirinkai patį tinkamiau­sią. Jūsų santykiai nebus nei trumpalaikiai, nei nuobodūs. Abu mielai skaičiuosite žvaigždes danguje, deklamuosite vienas kitam eiles ar kursite dainas, keliausite, iškylausite. Patirsite tikrą jausmų okeaną, didžiulį švelnumą, žavią romantiką. Jei sugebėsi priimti tiek meilės, kiek tau siūlys šis partneris, pasijusi mylimiausia visame pasaulyje. Kol jausmų neapkartins neištikimybė ar rimti praktiniai rūpesčiai, nebus jokių krizių ir noro išsiskirti. Ta­čiau pernelyg jausmingi ryšiai kartais išyra dėl paprasčiausio žemiško išbandymo buitimi, draugais, anyta ar uošve. Branginkite vienas kitą, ir visos kliūtys pasirodys įveikiamos.

9 – Tai ryšys su aštriais kampais, kuriuos nugludinti nebus lengva.  Ir vienas, ir kitas esate kupini ambicijų. Tau svarbu laimėti šio  vyruko dėmesį, palankumą ne vien dėl to, kad jis tiesiog pa­tinka. Dažnai būna visai kitų motyvų, pvz., norisi nustelbti konkurentę arba nušluostyti nosį tave palikusiam ankstesniam vaikinui, o gal nusprendei, kad tau dabar reikia naudingo draugo, galinčio pasišvaistyti pinigais, suteikti brangių malonumų ir pan. Galbūt šis partneris iš tiesų bus dosnus, mokės įtikti, tačiau po kurio laiko supras, kad neši jam tik finansinius nuostolius, ir meilė kaipmat išgaruos. Jeigu vis dėlto norite būti kartu, turėsite pasistengti. Tau teks dažniau nusileisti jam, palikti spręsti praktinius reikalus, rodyti daugiau pagarbos. Pati galė­tum rūpintis romantine santykių puse, sugalvoti malonių siurprizų, pramogų. Tau tai puikiai sektųsi. Kuo ilgiau kartu ištversite ir kuo daugiau išbandymų atlaikysite, tuo jūsų santykiai labiau užsigrūdins, "susicementuos".

10 - Nors jūsų santykiuose daug neužmaskuotos kritikos ir ginčų, bet tai tik rodo, kad esate neabejingi ir norite vienas kitą "patobulinti". Pykstatės neilgai, nes puikiai suvokiate, kad jus sieja pasitikėjimas ir geranoriškumas. Tikriausiai turite bendrų draugų ar tą patį hobį, tad neužsidarote siaurame savo problemų rate, iš­mokstate pažvelgti į save kitų akimis. Bendra kompanija, vienodi interesai dažniausiai žmones dar labiau susieja, bet kartais draugų įtaka tampa skyrybų priežastimi. Juk visada atsiranda norinčių porelę sukiršinti, supriešinti. Vienas iš būdų to išvengti - susitarti, kad geriausi bičiuliai esate vienas kitam, o kiti - tik fonas, prieskonis. Tai vienas iš nedaugelio variantų, kai meilei pasibaigus sėkmingai tęsiasi draugiški santykiai.

11 - Būnant kartu jums nereikia kitų. Žavitės vienas kito savybėmis, talentais, planais, bet tik... ne draugais. Ar tai blogai? Ne visuomet. Jei jums abiem patinka atsiriboti nuo pasaulio ir tik dviese leisti laisvalaikį, nejaučiant nuobo­dulio, tuomet jūsų santykiams niekas negresia. Taip pat puiku, jei jus abu lydi mintis: "Mes mokame gyventi po vieną, bet kartu geriau!" Tai reiškia, kad leidžiate vie­nas kitam turėti savų draugų, interesų, atskirą pasaulį, tačiau susitikę jaučiatės laimingi ir dėkingi likimui už akimirkas, praleistas kartu. Tokiuose santykiuose neiš­blėsta savotiška paslaptis, intriga, todėl jie nesiliauja jaudinti. Bet būna ir taip, kad per didelis pasiaukoji­mas, intymumas, sutapimas ir nepajudinama ištikimy­bė vienam iš partnerių tampa tarsi akmeniu po kaklu.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account