Dvyniai 6

    „LAISVO BŪDO ŽMONIŲ POREIKIŲ ASMUO"

    Mėgsta šnekėti konkrečiai ir turi įtikinėjimo dovaną, taip tampa įvairūs kalboje ir bendraujant. mėgsta įsisenėjusias tradicijas, ištikimi savo idealizmui ir prieš jį jaučiasi atsakingi. Iš esmės jie labai lengvabūdžiai ir pasileidę, tačiau turi magnetizmą šeimai. Dažnai namai tampa jų prisirišimo vieta bet anaiptol ne visuomet patogiausia. Didelė tikimybė skyryboms. Gali gyventi keliose šeimose vienu metu. Sąmoningai siekia pasilinksminimų ir pramogų. Dažnai išsigalvoja istorijas ir primeluodami suburia prastos reputacijos draugų ratą. Mokslams rimto atsidavimo dažniausiai neišsiugdo. Traukia menai. Nemėgsta pagrindinių vaidmenų, laikosi atokiau.
    Mėgsta kaupti informaciją. Ypač domisi išgarsėjusiais asmenimis. Mėgsta ginčytis tiek viduje tiek išorėje. Galėtų būti geri mokytojai. Šeimai skiria pagrindinį dėmesį. Daug kontaktuoja ir su aplinka, kurią dažniausiai informuoja arba palinksmina. Praktiniuose darbuose duoda gerų pamokų. Mėgsta laisvą darbo grafiką ir misterijos kupinus mokslus. Jų rasime ir mąstymo reikalaujančiose profesijose ir meninių talentų saviraiškoje. Kad tik būtų bendravimo su kitais.
    Pinigų netaupo. Mėgsta juos dalinti. Moka suburti komandą, kuri smarkiai pasišvenčia darbui ir besąlygiškai juo tiki. Tačiau vienodai mėgsta ir atsitraukimą nuo darbų.
    Vertėtų klausytis artimųjų patarimų ir vengti-apsimetėlių-draugijos. Visada-už-darbus-sulaukia-dėkingumo.
    Santykiuose labai emocingi,gali-pažeidinėti-privačias-erdves.Laisvamaniškumas išlieka  visą-gyvenimą,  tačiau-vieniems gyventi neįdomu. Vaikai juos apsunkina ir gali jų neturėti.

     Susilaikykite-nuo-manipuliacijų,-taip-mažiau-blaškysitės-ir-ugdysite-valią.-Mažiau-gobšumo-mažiau-problemų-ir-vaidų-dėl-kurių-vaidinti-kančias taip pat nederėtų.

    Meryl StrypLaurance-RockafellerAdam SmithPetras DidysisNicole Scherzinger

     


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account