Meteoritas

MeteoritasMeteoritas - Kosminės sąmonės leidimąsis į žemę, transcendentinių žinių nešėjas, astrologas ir ezoterikas. Meteoritas skatina aukštesnės būties perteikimą kasdieniniame gyvenime. Tai ryšininkas, veržlusis kanalas. Kabantysis ore. Simbolizuoja sielos prigimtį, budina ją skatindama veikti iš pašaukimo.

Apdėjimuose naudojamas retai, kadangi jame stiprūs ir ugningi įrašai, virsmo ir pasaulių pakeitimo patirtis gali veikti ne harmonizuojančiai, bet kaip tik tonizuoja ir skatina aktyvumą jį nešiojant. Padeda užmegzti ryšį su visata. Daug atveria tylint. Padeda nebijoti tamsos ir pasitikėti vedimu. Vykdyti ir ieškoti paskirties. Mažina negatyvą ir prastą nuotaiką. Ramina net gi fizinę dalį, ypač kuomet kūnas kompulsyvus ir nerimastingas. Suteikia pasitikėjimo.

Tai didelės energijos sankaupa. Įtakoja karmą, yra apsauginis akmuo. Tačiau kaip į visa tai pažiūrėti, kad nepasimesti, tame spektre, per kurį sugeba prasinešti meteoritas, kuris ugnies kamuoliu nešasi per erdves, sugebėdamas pereiti būsenas ir būvius, save pakeisti ir nerti giliau, nebijant viso pakeliamo karščio ir savo paties kūno atsisakymo, vadinasi kažką paaukoti skatina ir mokina. Neprisirišti prie seno ir tobulėti.

Vardan ko? Čia svarbu paminėti kitus. Egoistinė sąmonė traukdama viską tik į save negali egzistuoti, net juodoji skylė turi perdirbimo fukciją, po kurios pašalina ir išmeta daleles atgal kosmosui toliau bręsti ir vėl formuotis. Meteoritas čia kaip klajoklis, nuolatos judantis savo kelyje pirmyn, ieško kur jo namai, kuriuos suradęs patiria galutinius smūgius bei transformacijas, tuomet sminga užmarštin į požemius ar vandenų pasaulius, pasėdamas atneštą sąmonę aplink. Tokia jo funkcija, perduoti atneštą informaciją.

Tai suvokiantis žmogus sugebės kreiptis į jo esmę, kurios tikslas be abejo nėra griaunantis, net jei ir langai dūžta jam leidžiantis, įspėja apie savo pasirinkimą, leistis čia ir nušviesti blyksniu žemę, kad ir trumpam ar nedaug, atlikti paskirtį, dėl kurios atėjo. Lyg kosminis žirgas, gebantis nešti erdvėse, kur pasirinksi keliauti, kokius pasaulius atverti klausia jis. Tau spręsti kokias sferas išvysti nori ir su kuo susidėt ketini. Eiklusis kosmonautas pasiruošęs padėti transcendentinėmis priemonėmis.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account