Safyras

SafyrasSafyras - kultūrinis ir švietėjiškas impulsas. Tai scena, artumas jai, viešuma ir bendravimas. Tai ypatingas akmuo, siejamas su atsidavimu ir išmintimi. Pagrinde tai Jupiterio akmuo. Jo pagalba atveriamas tikėjimas per pažinimą, vadinasi atsiranda daugiau praktikos gyvenime dvasine tema. Žmogus ima ieškoti savo gyvenimo tikslų, savo karminės užduoties kelio. Apjungia kūnus fizinius ir subtiliuosius. Padeda reikštis talentams, ypač intelektiniams, kadangi sugeba apraminti negatyvumą prote per depresyvią mąstyseną. Skatina autoritetingumą ir teisingus veiksmus. Teisininkų ir teisėjų akmuo. Padeda užsidirbti, saugo nuo baimių ir apgaulių.

Tai socialinės pozicijos gerintojas. Padeda sumažinti įtampą su kitais. Skatina idealus. Iš esmės tai vyresnio amžiaus, antros gyvenimo pusės akmuo. Jis padeda, kada jau darbai ir žodžiai pilnai sutampa. Suteikia plataus požiūrio į gyvenimą. Tai kosminės energijos retransliatorius, kaip palydovas ar stotis besisukantis aplink žemės orbitą ir perduodantis aukštų idėjų informaciją. Tai nesvarumo žemiškai buičiai patyrimas, žvelgimas į pasaulį iš aukšto. Priartėjimas laipteliu aukščiau, link dvasinės būties, safyras tampa inkubatoriumi, vartais tarp dviejų pasaulių. Pro juos žmogus sugeba pereiti sapnų pagalba ar įvairiomis priemonėmis, kurias taip pat gali atspindėti safyras.

Jo spalva nusako, jog stiprinama 6 čakra ir žemesniame lygmenyje prisirišimai, kurie beje irgi yra hipofizės ir epifizės veikimo ar sutrikusio veikimo rezultatas. Jeigu išmintis atsakinga už tai ką į save deda žmogus, siekiantis per pažinimą pasinerti į kosminę, inkubacinę būtį, tai degredacija yra nesugebėjimas išminties dėka ten pakliūti. Vadinasi šaulikos savybės, idėjos ir išmintis gaunama gyvenime neatitinka stiprumo lygmens, kurio siela reikalauja. Tuomet ji trokšdama šios būties pasineria į materialaus lygmens svaigiąsias medžiagas, kurios jas ten nuneša. Tai akmuo į žurnalistikos daržą, kuris mažai reklamuoja tokią spaudą ir informaciją, kuri būtų pakankamai stipri priklausomybę turinčiam potraukiui, kurią safyras pozityviame lygmenyje iškelia į kosmines dausas ir atspindi siekiamybe.

Kaip susieti visą šią kultūrą, kaip gyvenimo gražųjį judėjimą ir visuotinę dvasią ryšyje su išminties sklaida ir galiausiai priklausomybių įsiviešpatavimu? Kuo žemesnės sąmonės kultūra dominuos pasaulėjautoje, tuo daugiau aplink bus matyti kosminio trūkimo ieškančiųjų, siekiančių pereiti pasaulių vartus, jog būtų intelektualiai gauta informacija, ką ir kaip reikia daryti, kad pasiekti savo pašaukimo kelią ir eiti juo. Deja ne visi metodai leidžia parsinešti šią informaciją iš ten į čia, todėl svarbu, kaip yra tai daroma. Safyras tas akmuo, kuris įprasmina, jog tu daug paaukojai, kad tai sužinotum ir patektumei ten.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account