Boji

Boji - santykių tvirtumo, stiprybės laikant išbandymus ir gyvenimo situacijas akmuo. Aplamai jo kilmė yra ypač mįslinga ir žemėje randami tik vienoje vietoje amerikoje, tad manoma, jog akmens sandara nėra žemiška ir dėl jo struktūros. Dėl akmens dvilypių savybių būna skirstomi į vyriškus ir moteriškus. Moteriški apvalesni o vyriški kampuotesni ir parduodami poromis. Iš čia atėjo akmens veikimas santykiuose, kadangi pats akmuo akivaizdžiai taip pasisiūlė.  

Ką tai reiškia būti kosmine pora, kurią žemėje nėra jėgos galinčios išskirti, išbandymų kurių jie neįveiktų ir liktų tvirti savo žemiškoje inkarnacijoje, suvokiantys kūno laikinumą ir neprisirišantys prie savojo tiek, jog reikėtų save apsupti vis jaunesniais, gražesniais kūnais ir taip susikurti amžinumo iliuziją, kuri įmanoma tik sielos forma, kuri persmelkia visus pavidalus ir pergyvena visa tai vėl ir vėl, kol siela išmoksta veikti protą emocijas ir kūną tiek, jog šis jos klausosi ir nurimsta tikėjime, jog santykis yra daugiau, nei akys mato ir kosminis ryšys, pasiekiamas gyvenimas po gyvenimo, todėl ne išoriniai dalykai svarbiausi. 

Santykiuose Boji simbolizuoja visas gerąsias, amžinąsias vertybes, tačiau jeigu sielos patirtis reikalinga šiai inkarnacijai nesutampa, natūralu, jog priežastimi gali būti nepasirengimas šios inkarnacijos patirčiai, net jeigu siela yra esmė bet ta siela apsileidusi konkrečioje srityje, kartu negali vienu greičiu eiti, tokia pora nebus tikra anei kosminė, net jei ir ineterų sutapimas yra. Prisiminkim, jog Boji būna mažiukai ir dideli, derinti reikia pagal vienas kito pajėgumus. 

Kartais menininko akis geba suderinti tai kas atrodo neįmanoma ar neturėtų derėti, bet vėl gi tai galbūt šou elementai, tam tikra energijų grandinė. O kas liečia ilgaamžiškus santykius, tai kalba eina apie sielas kūnuose laike apibrėžtame, o tai savaime kalba apie panašumus einant juo. Taigi dėstyme patvarių, stabilių ir nuoširdžių santykių ir bendravimo poreikis atveria tolimesnius kelius ir atsakymus. Kaip esmė nurodoma tai, kas yra patikima.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account