Lazuritas

  Lazuritas - turtingų idėjų palaikytojas ir saugotojas. Buvo naudojamas jau Egipto faraonų laikais dedamas į kapą, manoma jog traukė palankumą iš dievų, nešė sėkmę ir padėdavo atlikti teisingus sprendimus. Taigi tai yra įstatymų sergėtojo akmuo. Nebūtinai teisėsaugos. Visų, kurie saugo tiesą ir teisingumą įvairiose formose. O pirmiausia būnant teisingu prieš save patį, vadinasi būnant savimi.

  Taigi einant savu keliu Lazuritas tampa mokytoju - pamokytoju. Padeda pažinti savo ribotumą ir skatiną susiliejimą su visuotine dvasia. Turi kubinės struktūros tad veikia discipliną, skatina būti protingesniam. Mokina pažinti paslėptus dalykus ir juos geriau suprasti. Veikia organizuotumą, tad kasdieninė veikla tampa tobulesnė. Suteikia mentalinių jėgų, lyderystės, projektų įgyvendinimo. Yra laikomas šaulio akmeniu ir siejamas su dvasininkais bei meile Dievui.

  Pasiaukojimas vardan idėjos, kurie geba tarnauti, vadinasi padeda atsirinkti abejonėse, nes nors ir iššauta šaulio strėlė nežinia kur nusileis, kryptis turi būti parenkama užtikrintai ir taikoma aukščiau žymos. Tad Lazuritas savo kubine struktūra primena jog savybės tarnavime keliui gali būti monotoniškos ir savo veikl siauros, tačiau bendrąjai idėjai labai reikalingos. Lazurito gabaliukas, tai tos idėjos dalis, pasinėrimas į dvasinius vandenis, šaltus, tačiau gydančius. 

  Dėstyme Lazuritas gali apjungti daugiausia dvasines sritis ir visokius nestabilumus, kurie trukdo tobulėti iki šio lygmens. Jisai skatina kanalo prasiveržimą, o kiti akmenys nurodo veikimo pobūdį, kur turėtų būti atliekami pokyčiai ar darbas, pakeliant sąmonę, apvalant emocijas ar visaip kitaip suderinti protą su reikalingomis energijomis.


  © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account