Muzika

muzikaMuzika

Kortos reikšmė: Angelai veda tave pasinerti į nuostabią muziką. Muzika pakylėja tavo dvasią aukštyn ir paaukština Žemiškus rūpesčius bei tavo mintis iki Dieviškosios meilės.

Angelai su tavimi, kurie nori padėti tau per gydomąsias muzikos galimybes. Ištraukiant šią kortą, angelai prašo tavęs girdėti daugiau muzikos tavo gyvenime. Jie veda tave klausytis švelnaus fono muzikos kol persirenginėji, dirbi, ar žaidi. Jie taipogi prašo tavęs dažnai pašvilpauti ir padainuoti.

Taipogi galbūt tu šią kortą ištraukei dėl savo muzikinių dovanų, gabumų. Ar jauteisi vedamas pastaruoju metu sukomponuoti dainą, dalyvauti muzikiniame pasirodyme, prisijunkti prie dainuojančios grupes ar kolektyvo, ar groti instrumentu? Šie vidiniai raginimai greičiausiai atvyksta nuo tavo angelų, kurie gali matyti Dievo duotas dovanas tau. Jie žino kad tavo muzikiniai talentai padės kitiems. Taigi, jie porašo tavęs būti žemės angelu išreiškiant savo talentus dainoje ar melodijoje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account