Idėjos & Įkvėpimas

idejos ir ikvepimasIdėjos & Įkvėpimas

Kortos reikšmė: Atkreipk dėmesį į naujas mintis ir įdėjas kurios ateina pas tave. Jos yra bendros kūrybos su Dievu didingos sėklos.

Dievas kalbasi su tavimi per tavo mintis, ir ši korta rodo jog angelai nori kad tu pastebėtum ir sektum įdėjas, kurias gavai pastaruoju metu. Šios mintys yra atsakymai į tavo meldimąsi kad nušviestų kelią, todėl tavęs prašo, nenuvertink jų su paprasčiausia vaizduote.

Ištraukiant šią kortą, angelai siekia suteikti tau pasitikėjimo savimi. Tu esi galintis priimti tiek nuostabių įdėjų kiek betkoks kitas Dievo vaikas. Tai įmanoma nes visos nuostabios įdėjos atsiranda iš Dieviškojo Dievo proto. Kadangi dievas yra visur esantis, visur reiškiantis, Dievas yra tavyje. Taigi, Dievo mastysena besitesiančiai išreiškia naujas mintis ir įdėjas tiesiai į tavo protą!

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account