Angelas sargas

angelas sargasAngelas sargas

Kortos reikšmė: Tavo angelai sargai nori kad tu žinotum kaip stipriai šiuo metu jie tave myli. Tavo angelų meilė yra visiškai besąlyginė ir viską apimanti.

Tu esi ne vienas. Ištraukiai šią kortą kaip meilės laišką nuo tavo angelų sargų, kurie nori, kad tu žinotum, "Mes esame čia pat. Mes niekada tavęs nepalikome ir niekada negalėtumėme palikti."

Tavo angelai sargai sako kad tu nusipelnai jų pagalbos ir dėmesio. Nėra nieko apie ka galėjei mąstydamas, sakydamas, ar darydamas atstumti save nuo Dieviškųjų pagalbininkų. Jie niekada tavęs neteisia ir neapleidžia už tavo padarytas klaidas. Papraščiausiai angelai yra čia kad paremtų tave ir tu galėtum dvasiškai augti ir padėti kitiems.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account