Laisvė

laisveLaisvė

Kortos reikšmė: Angelai tave veda laisvai ir su meile išreikšti savo tikruosius jausmus ir mintis.

Šiuo metu tu gali jaustis įkalintas gyvenimo sąlygose. Ištraukiant šią kortą, angelai prašo tavęs suvokti kad tu esi vienintelis kalėjimo saugotojas kuris kadanors pasirodo tavo gyvenime. Betkada kai tu suvoki jog tu turi galią būti laisvas, po šių suvokimų seką laisvė. Viskas ką tu darai savo gyvenime yra pasirenkama, ir tau suteikiama laisvė rinktis. Netgi kaliniai yra laisvi rinktis savo mintis kad jie pajustų ramybę ir laimę betkokiomis sąlygomis.

Sekantį kartą kai pradėsi sakinį su žodžiais, "Aš turiu/privalau ______," prašau sustok. Prašyk Dievo ir angelų parodyti tau keletą alternatyvų. Jie betkuriuo atveju padės tau užbaigti užduotį su meile ir gėrio mastysena kad tu nesijaustum pakliuvęs į spastus. Arba jie lydės tave padaryti kažką kitą, ką tu neabejotinai pamėgsi.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account