Susikaupimas

demesysSusikaupimas

Kortos reikšmė: Pagalvok apie tai ko norėtum, ne apie tai ko nenorėtum. Saugok savo mintis atsargiai, nes jos sukuria tavo patirtį.

Kartais atrodo kad mūsų mintys pasirenka mus, bet tai niekad nėra pretekstas ar pavyzdys. Mes visuomet, kiekvieną akimirką pasirenkame savo mintis. Mūsų mintys visuomet turi įtakos kažkam kažkuriame lygmenyje, ir nėra neutralių minčių. Tu nusprendi įtakoti mintį pusei sekundės prieš ištiesų tai padarant. Taigi, su praktika, tu gali išmokti kontroliuoti ir keisti savo mintis. Tai yra lygiareikšmiška kas reikštų padėti savo rankas ant tavo gyvenimą valdančio vairo.

Galbūt tu tiki kad tavo gabumai susikoncentruoti yra nusilpę, bet vis dar neklystantis Dievo protas yra tavyje. Tu gali patirti nuostabius susikaupimo pasireiškimus teikdamas: "Aš galiu sukoncentruoti savo mintis į valią. Aš laikau tiktai mylinčias mintis, ir mano angelai veikia kaip mano vartų saugotojai įkuriant nuolatinę mielų minčių srovę."

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account